SOMT WEET DE OGEN
OP ZICH GERICHT

Nieuwe campus komt steeds dichterbij, minister Bruins brengt werkbezoek

De ambitie is groots. De komende jaren moet er een nieuwe campus bij SOMT University of Physiotherapy verrijzen: Centre of Excellence Human Movement, waar onderwijs, onderzoek en behandelkliniek samenkomen. En dus weet het Amersfoortse onderwijsinstituut de ogen op zich gericht. Begin dit jaar bracht zelfs minister Bruno Bruins (zorg) een werkbezoek  aan SOMT in De Hoef-West. Hoogste tijd voor een update. Waar staat SOMT nu in haar ontwikkeling? Een gesprek met directeur Willy Smeets. ‘Iedereen is inmiddels overtuigd: dit is geen luchtfietserij, dit gaat gebeuren.’

In zijn werkkamer veert Smeets overeind, zijn stoel achterlatend. ‘Kom, ik laat u iets zien.’ In de drie kwartier ervoor heeft hij uitgebreid en met vaart gesproken over de voortgang van de plannen van SOMT, maar beeld maakt een verhaal altijd sterker. Smeets toont een inspiratiedocument waarop de nieuwe campus als “onderdeel van een ambitieuze stad” gepresenteerd wordt.

Die ambitieuze stad is natuurlijk Amersfoort. Daarbinnen moet SOMT University of Physiotherapy, waar educatie en commerciële ontwikkeling samen opgaan, fungeren als “een inspirerende omgeving voor wonen, leren en werken”. En dat past weer naadloos in de ontwikkeling van De Hoef-West waar SOMT deel van uitmaakt.

Duurzaam fundament
Wordt het een campus “Amerikaanse stijl” met een binnenplaats? Een campus met een centraal plein zoals ze die in Rotterdam kennen? Of toch een universiteitscomplex geïnspireerd op het Nederlandse landschap zoals de Gelderse Vallei, met veel groen en waterlopers? Een combinatie van deze drie scenario’s heeft de voorkeur. ‘We proberen ze met elkaar te verzoenen’, zegt Smeets. ‘Daar broeden we momenteel op.’

‘Als straks onze meetstraat is ingericht, moet je echt terugkomen’

‘We bevinden ons aan het begin van de bouwfase van een echte universiteit’, vervolgt hij. ‘Een omvangrijk project. Dat moet stapvoor-stap en op de juiste manier gebeuren, wil het een degelijk fundament hebben. Zowel wat betreft onderwijs, onderzoek als de opzet van de nieuwe campus hebben we die eerste basis gelegd. En duurzaam, je krijgt het niet ontkracht.’

Beweging
Het moet hét landelijke centrum voor menselijke beweging worden, compleet met een faculteit biotechnologie. ‘Alles wat met beweging te maken heeft halen we hiernaartoe, zoals Wageningen alles op het gebied van voeding heeft. We investeren in de beste apparatuur afkomstig van over de hele wereld. Nu al hebben we de meest complete modelpraktijk fysiotherapie, een nieuwe afdeling echografie met topapparatuur en een nieuwe digitale snijtafel voor praktijklessen anatomie. En als straks onze meetstraat is ingericht, moet je echt terugkomen.’

Smeets doelt op een R&D-afdeling met laboratorium, waar studenten van SOMT onder begeleiding van professionals vanaf eind 2019 tien jaar lang 2100 Amersfoorters gaan volgen voor onderzoek naar het verloop van hun functionele gezondheid. ‘Daarmee hopen we prognostische factoren te ontdekken die het bewegingsapparaat kwetsbaar maken, zodat we daar preventieve behandelingen aan kunnen koppelen. Zeker gezien een sterk vergrijzende samenleving en het toenemende aantal chronische aandoeningen zijn zulke onderzoeken urgent. Goed voor de deelnemers, goed voor de studenten, voor het vak, maar ook voor de overheid die haar beleid erop kan aanpassen. We genereren niet alleen kennis, en voeden niet alleen studenten ermee, maar zetten het ook in voor de maatschappij.’

Vitaliteitsplatform
De directeur van SOMT koestert de hoop dat Amersfoortse bedrijven aanhaken bij dit onderzoek. ‘Het gaat ook over mensen die bij hen werken. De maatschappelijke impact van ons onderzoek is groot. Voor bedrijven is het daarom zeer interessant om bij te dragen. Daarnaast gaan we een vitaliteitsplatform opzetten, waarmee we bij bedrijven informeren hoe ze met de functionele gezondheid van hun medewerkers moeten omgaan. Medewerkers van bedrijven die ons supporten kunnen ook terecht bij ons toekomstige beweegcentrum. En dat maakt hen weer vitaler en dus productiever: een win-winsituatie.’

Indachtig al deze ontwikkelingen is het niet gek dat minister Bruins in januari SOMT aandeed voor een werkbezoek. Hij was onder de indruk van wat hij zag en hoorde. ‘Quizvraag: wist u dat Amersfoort ook universiteitsstad is?’ vroeg burgemeester Lucas Bolsius hem. De minister moest eerlijk bekennen van niet, maar weet nu wel beter. SOMT noteerde namelijk in 2015 een landelijke primeur. Sinds dat jaar biedt ze de allereerste universitaire opleiding fysiotherapie aan: een driejarige universitaire bachelor en een eenjarige universitaire master. De eerste lichting universitair geschoolde masterstudenten studeert dit studiejaar af. Zij staan te trappelen hun meerwaarde te bewijzen in de praktijk.  

Functionele gezondheid
In de gesprekken met Bruins kwam ook de positie van de fysiotherapeut in het veranderende zorglandschap aan bod. Smeets: ‘Wij voorzien een rol voor de fysiotherapeut in de eerstelijnszorg in plaats van de tweedelijn. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de algehele gezondheid van de patiënt, de fysiotherapeut voor de functionele gezondheid. Sta mij toe te zeggen dat dit een zeer verantwoorde keuze zou zijn, want nu bieden meer dan 25 procent van alle Nederlanders zich minstens één keer per jaar aan bij een fysiotherapeut.’

SOMT leidt die fysiotherapeuten van de toekomst op, inmiddels al 4500 sinds de oprichting in 2006. De nieuwe campus moet dat straks op topniveau verder faciliteren. ‘Ik weet nog dat men vijf jaar geleden dacht: eerst zien, dan geloven’, zegt Smeets. ‘Maar nu is er geen twijfel meer. Dit is geen luchtfietserij, dit gaat gebeuren.’