STUREN OP GELUK

Hoe bij Pilz de mens écht voorop staat  

In een arbeidsmarkt die bol staat van de “war on talent”, probeert Pilz, de internationale specialist in automatiseringstechniek, op geheel eigen wijze nieuw personeel aan te trekken en huidig personeel te houden. Het “concept mens” staat daarbij centraal. ‘Iemands persoonlijkheid telt zwaarder dan wat er op een cv staat’, aldus directeur Jan Tournois, directeur van Pilz Nederland.

‘Wij trekken goede werknemers aan en hebben weinig verloop’, begint Jan. ‘Dat komt denk ik omdat we weten hoe de mens in elkaar steekt. We kijken veel meer vanuit de psychologie naar het concept mens. Iedereen is anders en vindt andere dingen belangrijk. Mensen van vijftig jaar oud komen uit een andere wereld dan jongeren en hebben dan ook andere values. Waar je vroeger een vastomlijnd trainingsschema inging om na een paar jaar in een bepaalde functie te komen, wordt dat nu niet meer geaccepteerd. Jonge werknemers willen vrijheid, inspraak, minder lange werkweken en een bepaalde verbondenheid voelen met het bedrijf. We vinden het bij Pilz dan ook heel belangrijk om geluk voor al onze werknemers na te streven, op allerlei vlakken. Om dat te kunnen doen, moet je mensen eerst begrijpen.’ Als nieuwe potentiële werknemers zich bij Pilz melden, al dan niet naar aanleiding van een vacature, wordt niet direct naar het cv gekeken. ‘In een eerste gesprek proberen we te peilen of iemand bij de Pilz-cultuur past’, zegt drs. Diane van Putten-Stigter, Director Marketing, Education, Recruitment. ‘Onze cultuur is gebaseerd op onder andere openheid en leergierigheid. In een tweede gesprek wordt een psychometrische test gedaan om nog dieper op de persoonlijkheid in te gaan.’ Jan: ‘We onderzoeken verschillende competenties zodat we in kaart kunnen brengen wat voor persoon iemand is: wat voor denker ben je, hoe dominant en procesgericht ben je, hoe zit je in elkaar? Zo vinden we voor iemand een rol waarin hij of zij kan excelleren en daarmee het hele team verder kan brengen.’

‘Jonge werknemers willen vrijheid, inspraak, minder lange werkweken
en een bepaalde verbondenheid voelen met het bedrijf’

Talentprogramma
Ter aanvulling op deze manier van personeel werven, is Pilz in september met een nieuw talentmanagementprogramma begonnen. ‘Voor de invulling van dit programma hebben we een speciale groeicoach aangenomen. Zij heeft als primaire taak om het talent in onze organisatie te spotten en in kaart te brengen waar iedereen naar toe wil. Onze operationele, “hiërarchische” managers weten veel van automatisering en robots, maar minder van het concept mens. De groeicoach gaat hen helpen om iedereens intrinsieke motivatie naar boven te halen. Daarna kijken we per persoon naar het “how” en “what”. Het doel is om de potentie binnen het bedrijf ten volste te benutten. Je intrinsieke motivatie is gekoppeld aan de aspecten autonomie, kennis en de mogelijkheid om aan jezelf te werken. Als je vrijheid krijgt, komt je intrinsieke motivatie er vanzelf uit. Als je dan ook nog je “why” weet te vinden, ga je echt vliegen.’

Werknemers aan het woord
Arjan van Bommel is sinds mei van dit jaar bij Pilz in dienst als projectmanager. Hij kende Pilz al dankzij een gezamenlijk project en had direct een positieve indruk. ‘Pilz is een interessant bedrijf. De werkwijze, het merk, hoe het zich neerzet in de markt en de houding naar mensen toe spreken me heel erg aan. Vanaf dag één was alles heel goed geregeld en ik kreeg meteen een aantal mooie projecten om in te duiken. Daar spreekt vertrouwen uit en dat vind ik heel prettig.’ Ook innovatiespecialist ingenieur
Liesbeth Smits voelt zich op haar plek bij Pilz. ‘Toen ik een nieuwe baan wilde, ben ik op zoek gegaan naar een technisch bedrijf met een Duitse cultuur. In Nederland trekken veel bedrijven steeds meer naar de Amerikaanse cultuur, maar ik ben echt een Europeaan. In de Duitse bedrijfscultuur draait het niet alleen om geld, maar ook om mensen. Die cultuur heb ik gevonden bij Pilz. Ik krijg hier veel autonomie en dat heb ik nodig als innovatiespecialist. Ik moet dingen anders kunnen doen, ook al stoot ik daarmee wel eens iemand voor het hoofd. Met alleen achteruitkijken red je het niet, dan optimaliseer je alleen op dat wat je nu hebt. Soms moet je een nieuwe richting inslaan zodat je niet stil komt te staan. Bij Pilz is die ruimte er, zowel op persoonlijk als technisch vlak.’

Mens vs. machine
Hoewel de branche waarin Pilz opereert volledig om automatisering draait, geloven ze bij het bedrijf heilig in de kracht van de mens. ‘De werkelijke wereld verandert wel’, aldus Jan, ‘Maar het gaat langzaam. De technologie is er, maar de implementatie ervan is nog lang niet overal aan de orde. Je kunt wel zeggen: we zetten in alle fabrieken alleen nog maar robotjes neer, maar zo werkt het niet, misschien met uitzondering van de “early dapters”. Veel nieuwe bedrijven, zoals Coolblue, hadden vanaf het begin af aan een hoge mate van automatisering. Voor bestaande bedrijven is het veel moeilijker om te automatiseren. Al is het alleen al omdat – veelal traditionele – ondernemingsraden dwarsliggen. Dat komt voort uit angst voor veranderingen. Wij hebben gelukkig een frisse ondernemingsraad, die meedenkt en overal voor openstaat. Bij Pilz draait alles om het team en heeft iedereen inbreng. Alleen zo kunnen we blijven innoveren en vernieuwen en blijven we een aantrekkelijke werkgever voor nieuwe medewerkers.’