Quote_teken_links

SUBSIDIE TOEGEKEND AAN
SAMENWERKING STERK TECHNIEKONDERWIJS REGIO WOERDEN IJSSELSTEIN

Op 1 juli is bekend geworden dat de aangevraagde subsidie voor de regiovisie van de Samenwerking Sterk Techniekonderwijs regio Woerden IJsselstein is toegekend. Door deze subsidie kan invulling gegeven worden aan de plannen om technisch onderwijs in de regio te versterken en om te zorgen voor meer én beter opgeleide medewerkers in de techniek en voldoende vakmensen in de regio. Minister Slob van Onderwijs vertelt: ‘De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel. Daarom hebben vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven samen plannen gemaakt; de ambitie die daaruit spreekt is geweldig.’

 

Er zijn drie hoofddoelen vastgesteld waar door de samenwerkingspartners tussen 2020 en 2023 aan wordt gewerkt. De programmalijn ‘Kwaliteitsimpuls’ moet zorgen voor het juiste technische opleidingsaanbod op scholen en voldoende bevoegde docenten in het technisch onderwijs. In de programmalijn ‘Beeldvorming’ wordt gewerkt aan de verbetering van het imago van techniekonderwijs en het programma ‘Gezamenlijk opleiden’ zorgt voor afstemming tussen lesprogramma’s van vmbo en mbo. ‘We zijn heel blij met de subsidie voor het plan dat we met scholen en het bedrijfsleven hebben gemaakt’, aldus Bea Hulleman, plaatsvervangend locatiedirecteur Kalsbeek en projectleider van de Samenwerking Woerden IJsselstein. ‘Hierdoor kunnen we leerlingen een brede keuze beiden en aan de slag gaan met de nieuwste technische ontwikkelingen.’