Quote_teken_links

TAPPERSHEUL III 
GAAT VOOR DUURZAME EN MODERNE UITSTRALING

Ondernemers die in aanmerking komen voor een bedrijfskavel op Tappersheul III in Oudewater hebben duidelijkheid gekregen over wat zij mogen bouwen. In het zogenaamde beeldkwaliteitsplan dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld staat dit duidelijk omschreven. Bij de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein ligt de nadruk op groen en duurzaam.

Eind 2017 schreven veertig Oudewaterse ondernemers zich in voor een stuk grond op Tappersheul III. Daar de vraag het aanbod overtrof werd er door de gemeente bepaalde regels opgesteld waar de inschrijvers op werden ingedeeld. Het beeldkwaliteitsplan vormt voor de ondernemers een mooi hulpmiddel. Aan de hand daarvan weten zij precies welke bouwregels er gaan gelden.

‘Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Bedrijven worden niet aangesloten op gas. Dit beperkt niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de stikstofuitstoot. Alle gebouwen krijgen een groen dak. Door het aanbrengen van een begroeiing van sedum, mos of kruiden wordt hemelwater beter vastgehouden en blijft het gebouw koeler. Bovendien voorkomt een groen dak hittestress en geeft het in een goede combinatie met zonnepanelen een hoger rendement’, aldus wethouder Bob Duindam.

De gemeente hoopt de eerste grond in 2021 uit te geven.