Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

TECH CAMPUS ROCMN STUDENTEN ADVISEREN OVER VERDUURZAMING ONDERWIJSGEBOUW

Het Tech Campus-pand aan de Harmonielaan 2 in Nieuwegein zal binnenkort grondig worden verduurzaamd. Hoe pak je dat aan? Studenten van verschillende opleidingen werken samen aan een Energie Prestatie Advies. Ze krijgen hiervoor extra colleges op de vrijdagmiddag. Ze zijn slim, hebben frisse ideeën en zijn vreselijk praktisch. Ze gaan er vol voor!

DUURZAAMHEID EN ENERGIE CHALLENGE

Als je de Harmonielaan inrijdt, valt het gelijk op De Tech Campus bloeit en breidt zich gestaag uit. Het oudste gedeelte is duidelijk aan een opknapbeurt toe. Het pand werd in 1976 gebouwd en in 1978 geopend door Prins Claus. Het huisvestte toen de Streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs Gildevaart en is nu de plaats waar tien mbo 4-topstudenten naast het reguliere onderwijs workshops volgen bij ROCMN-docenten en experts van bedrijven. Het doel van deze Duurzaamheid en Energie Challenge? De vraag beantwoorden hoe het pand zo te verduurzamen, dat de CO2-uitstoot in 2030 met dertig procent verminderd is ten opzichte van 2017 en dat de daarvoor noodzakelijke investeringen binnen tien jaar zijn terug te verdienen. In het vorige college is een nulmeting gedaan met een warmtebeeldcamera. De technische mogelijkheden worden volop verkend, innovatieve ideeën zijn meer dan welkom. Over de toepasbaarheid ervan op het pand aan de Harmonielaan 2 wordt druk gediscussieerd. Deze drie componenten moeten een plaats krijgen in een Energie Prestatie Advies, dat beoordeeld zal worden door leden van het ROCMN-facilitair management, leden van het College van Bestuur van ROCMN en vertegenwoordigers van de betrokken bedrijven (zie laatste tekstblok).

Jesse van Schaik (3de-jaars student opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw), Daan de Leeuw (3de-jaars student Middenkaderfunctionaris Bouw) en Niels Helsloot (2de-jaars student Middenkadertechnicus Engineering)

Wat zijn de resultaten van de nulmeting en kwamen er verrassende dingen uit? Niels: ‘Met een warmtebeeldcamera van Radiair Totaalinstallatie zijn beelden van dit pand genomen.’ Jesse: ‘Op het scherm van zo’n camera kun je zien waar veel warmte verloren gaat, bijvoorbeeld bij de ramen.’ Daan: ‘Sommige lokalen hebben nog enkel glas, dat was goed te zien. We hebben ook op het dak gestaan.’ Jesse: ‘Het was buiten twintig graden, het dak was zo’n zestig graden en boven de aula op de plaats waar de ventilatoren zitten, was het nóg warmer. Wat mij opviel, is dat we ook ’s nachts veel energie verbruiken.’ Er volgt een levendige discussie. Welke mogelijkheden zien deze studenten? Jesse: ‘Isolatie van cv-buizen, zonnepanelen en/of sedum op het dak.’ Daan: ‘De airco en het licht zijn aan, als er niemand in een lokaal is.’ Dus het heeft ook iets met gedrag te maken? Daan: ‘Zeker. Je kunt de lampen vervangen door ledlampen, maar de docenten moeten ze wel uitdoen, tenzij… ‘Daan en Jesse kijken Niels aan. In zijn opleiding zit besturingstechniek. Niels: ‘Je zou aanwezigheidssensoren kunnen installeren. Dat kan een bewegings- of een warmtesensor zijn. Als er niemand in een lokaal is, gaat het licht vanzelf uit.’ Even komt het onderwerp privacy ter sprake; ook daar is in deze opleiding aandacht voor. Bij bewegings- en warmtesensoren zal dit geen rol spelen, denken de studenten. Dan komt de OnderNamen-fotograaf binnen.

Tony Korf (2de-jaars student opleiding Middenkaderfunctionaris Infra), Sven Dam (2de-jaars student IT media- en netwerkbeheer) en Stef Grasdijk (3de-jaars student Middenkaderfunctionaris Infra)

Tony, Sven en Stef nemen het stokje over. Zij zijn inmiddels vereeuwigd. Ook zij zien veel mogelijkheden voor verduurzaming. Sven: ‘Sedum zit ook op bushokjes. Dus het moet haast wel een brandvertragende functie hebben. Zonnepanelen plaatsen is ook een oplossing. De school kan alleen nu al goedkope elektriciteit en gas inkopen. Veel goedkoper zul je er niet door uit zijn.’ Stef: ‘Het dak zou ook verhuurd kunnen worden voor een zonnesysteem. De buurt zou mee kunnen profiteren van ons micro grid.’ Tony: ‘De schil van het gebouw, waaronder de muren, moet geïsoleerd worden. Voor de buizen geldt hetzelfde.’ De ideeën en de kritische noten buitelen over elkaar heen. Eén ding is zeker. Over enkele weken zullen er Energie Prestatie Adviezen gepresenteerd worden waar je trots op kunt zijn! Het wordt tijd voor een laatste vraag. Waar staan jullie over tien jaar? Sven: ‘Ik ga hbo doen en wil dan een leidinggevende functie. Ik vind het leuk om grote projecten aan te sturen.‘ Stef: ‘Ik heb bij bedrijven en gemeenten stage gelopen en wil werkvoorbereider worden bij een gemeente.’ Tony: ‘Ik heb een brede belangstelling, ben nog op zoek en wil misschien doorleren.’

‘Het is fantastisch dat deze
bedrijven dit doen’

TOT SLOT

Samen met docent Jorge Liauw-A-Joe (hybride ROCMN-ICT docent/projectleider expertise centrum ICT voor de Tech Campus/eigenaar IT bedrijf Blast) tekenen Jan Lauwerijssen (ROCMN-projectleider/docent Engineering) en Jeroen Voeten (hybride ROCMN-docent smart building en energietransitie) voor deze challenge. Een pilot die uitgerold zal worden voor andere gebouwen en waaraan zes bedrijven/adviseurs/instellingen meewerken: Webeasy, Radiair Totaalinstallatie, energieconsultant Sander Ekstijn, CFP Green Building en de gemeente Nieuwegein. Jan: ‘Het is fantastisch dat deze bedrijven dit doen.’

Het is weekend, het lokaal loopt langzaam leeg. Een achtergebleven student bedankt een van de docenten voor het praten met een klasgenoot over diens problemen. Ook daar is aandacht voor op de Tech Campus.

Onderwijs & CultuurOnderwijsinstellingInnovatieLekstroomLopikerwaardUtrechtWoerden