THE ROAD TO PARIS

SPIE ondersteunt kantooreigenaren bij verduurzaming

De druk om te verduurzamen wordt in Nederland steeds groter. Over 2,5 jaar moeten alle kantoren in Nederland minimaal energielabel C hebben. Van de ruim 85 miljoen vierkante meter kantoor had begin 2019 ruim 40 miljoen vierkante meter dat label nog niet. Om kantooreigenaren te ondersteunen in het effi ciënter maken van hun pand, bundelt SPIE haar krachten met vier andere ondernemingen in het totaalconcept “The Road to Paris”, verwijzend naar het klimaatakkoord van Parijs.

Natuurlijk moet een kantoorgebouw in de eerste plaats voorzien zijn van de juiste faciliteiten – een goed werkende lift, prettig binnenklimaat en voldoende technische voorzieningen – om het te kunnen verhuren of een fijne werkplek te creëren. Toch blijven veel kansen om gebouwprestaties te verbeteren veelal onbenut. ‘Het ontbreekt vaak aan een goede analyse van het gebouw’, zegt Martijn de Ruijter, commercieel manager e-fficient buildings bij technisch dienstverlener SPIE. ‘Daardoor worden niet alle mogelijkheden van een gebouw benut. Zo worden gebouwen vaak volop verwarmd, ondanks dat niet altijd het hele pand gevuld is. Daar is zeker nog winst te behalen.’

‘ Het ziet ernaar uit dat gebouwen die niet aan de energie-eisen voldoen, veel minder waard zullen worden’


Parijs

De noodzaak om kantoorgebouwen te verduurzamen wordt steeds groter, zeker met het oog op het klimaatakkoord van Parijs. Dit akkoord, gesloten in 2015 door 195 landen, heeft vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen gezamenlijk moet worden aangepakt. Het is voor een belangrijk deel dus ook de verantwoordelijkheid van het Nederlandse bedrijfsleven, aangezien de gebouwen in ons land verantwoordelijk zijn voor veertig procent van het totale energieverbruik en ruim dertig procent van de CO2-uitstoot. ‘In de praktijk houdt het in dat kantoren groter dan honderd vierkante meter per 1 januari 2023 energielabel C moeten hebben’, zegt Martijn. ‘Uiteindelijk moet worden toegewerkt naar energielabel A in 2030 en volledige energieneutraliteit in 2050. Het wordt voor kantooreigenaren dus wel tijd om hierin stappen te gaan zetten, wil je straks aan alle vereisten voldoen. Ook banken leggen steeds meer druk op kantooreigenaren om te verduurzamen. Om over tien jaar een financiering te krijgen, heb je een verplicht energielabel nodig. Het ziet ernaar uit dat gebouwen die niet aan de energie-eisen voldoen, relatief veel minder waard zullen worden.’

Totaalconcept
Om eigenaren te ondersteunen in de verduurzaming van hun kantoorgebouwen, heeft SPIE zich aangesloten bij het concept “The Road to Paris”. Daarin werkt het samen met vier andere ondernemingen: Koers Groep, IOB, MAIN Energie en Goodmorrow. “The Road to Paris” is een totaalconcept waar verschillende disciplines zijn samengebracht om te komen tot een gestructureerd stappenplan voor verduurzaming. ‘We bieden het bedrijfsleven hiermee logische oplossingen aan om gestructureerd en projectmatig te verduurzamen. Dat begint met een quickscan om te inventariseren wat de situatie is. Daaruit volgt een rapportage met verschillende opties en indien gewenst een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens kan een plan van aanpak worden opgesteld voor de uitvoering, het beheer en onderhoud.’ Het verduurzamen van een pand begint met bouwkundige aan passingen. Dit kan bijvoorbeeld de isolatie van het dak of het vervangen van gevelbeglazing zijn. ‘Zo zorg je ervoor dat het pand minder energie nodig heeft. Kies daarnaast voor zo energiezuinig mogelijke installaties en een zo duurzaam mogelijke energieopwekking.’

Ook sensoren en slimme monitoring kunnen bijdragen aan meer gebouwefficiency en verduurzaming. ‘Want systemen en technieken zijn nog te vaak niet goed op elkaar afgestemd’, aldus Martijn. ‘Er zijn al veel mogelijkheden om te zorgen dat systemen met elkaar communiceren, denk aan de energievoorziening, het alarm en de verlichting. Door gebouwen met 3D-scanning te analyseren, data te verzamelen en slimme logaritmes te ontwikkelen, kunnen het energieverbruik en de storingen in ICT-systemen worden voorspeld. Daardoor worden gebouwen vanzelf efficiënter en duurzamer. Bovendien kun je veel makkelijker preventief onderhoud doen.’

Fiscaal voordeel
Bij SPIE kunnen ze niet vaak genoeg benadrukken hoe zeer het loont om kantoorgebouwen energie-efficiënt te maken. ‘In de eerste plaats zorgen de juiste duurzame oplossingen voor een lagere energierekening. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat energiezuinige panden bij verkoop meer opleveren en dat de huur en de bezettingsgraad hoger is. Bovendien kom je met verduurzaming in aanmerking voor fiscaal voordeel en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Een investering in duurzame oplossingen is dus binnen afzienbare tijd terug te verdienen. Ook voor renovaties van gebouwen is fiscale subsidie mogelijk. En tot eind 2020 wordt de aanschaf van onder meer zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels nog gestimuleerd.’

Bovenstaande kan niet optimaal benut worden zonder een weldoordacht plan. ‘Pas als je inzicht hebt in de status van een gebouw en de mogelijkheden die er zijn, kun je er het meeste uithalen. De aanpak van “The Road to Paris” is heel compleet en kan zover gaan als je zelf wilt. Je hebt continu één contactpersoon en schakelt direct met de juiste partijen. Als we het ook nog voor elkaar kunnen krijgen dat leveranciers, installatiebedrijven en gebouweigenaren beter samen gaan werken en gaan investeren in innovatie, dan maken we het Nederlandse kantoorlandschap écht Parisproof.’