Quote_teken_links

VEILIGHEIDSCONCEPT MCM DOET DE VEILIGHEIDSKUNDIGE BEGELEIDING RIJNLANDROUTE

 

In april gaat de aanleg van de tweede tunnelbuis in de nieuwe verbindingsweg van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden van start. Veiligheidsconcept MCM bv uit Woerden is betrokken bij een specifiek onderdeel van dit project.

De tunnel wordt aangelegd door een gebied waar het grondwater op 30 meter diepte sterk verontreinigd is door het zeer ongezonde vinylchloride. Hierdoor moet het boorproces heel nauwkeurig worden gemonitord. De oorzaak van deze grondwaterverontreiniging is de vroegere zilverfabriek die ter hoogte van Voorschoten was gevestigd.

 

‘Wij hebben het veiligheidsplan geschreven, zijn verantwoordelijk voor het meetregime en hebben gezorgd voor de opleiding van alle medewerkers in de tunnelboormachine. Ook begeleiden we de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers. De boorwerkzaamheden gaan 24 uur per dag, 7 dagen per week door en onze medewerkers zijn hier zo’n vijf weken mee bezig. Door onze expertise, met name op het gebied van het werken in- en met verontreinigde bodems, is dit complexe project aan Veiligheidsconcept MCM toegewezen’, aldus Marianne Mulder, directeur.