VERGAANDE VERDUURZAMING VAN VVE’S ZONDER STIJGENDE WOONLASTEN

Winkelcentrum De Hamershof in Leusden biedt met de circa negentig winkels een diversiteit aan winkels voor consumenten. Boven de winkels zijn ook woningen gevestigd. In 2018 is zowel vanuit de VvE Bedrijven als de VvE Bewoners De Hamershof een start gemaakt met het verduurzamen van het complex. Deze pilot laat zien dat vergaande verduurzaming van VvE’s mogelijk is.

Sinds de bouw in de jaren zeventig is het ook mogelijk om boven de winkels van De Hamershof te wonen. Winkelen, werken en wonen zijn zo op elkaar gestapeld. Na bijna vijftig jaar gebruik en een periode van achterstallig onderhoud, is na de zomer van 2018 een start gemaakt met het renoveren van het winkelcentrum door VvE Bedrijven De Hamershof. De bedoeling daarvan was om het centrum op te frissen en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Parallel zijn de bewoners, verenigd in VvE Bewoners
De Hamershof, aan de slag gegaan met het renoveren van alle woningen.

Nul-op-de-meter
De servicekosten waren de afgelopen jaren stevig omhoog gegaan en er is geld gespaard om grootschalig onderhoud te verrichten. Het bestuur van de VvE Bewoners werd gevraagd om mee te denken in onderhoudsarm renoveren of zelfs nul-op-de-meter toe te passen. Aan de bewoners zijn drie scenario’s voorgelegd. De eerste bestond uit alleen regulier onderhoud doen, zoals schilderen en het vervangen houtrot. De tweede hield in dat de woningen werden geïsoleerd en dat het houtwerk werd vervangen. En het derde scenario was het renoveren tot een nul-op-de-meter-woning (NOM-woning). Met 76 procent van de stemmen werd gekozen voor het scenario NOM-renovatie.

‘Het kost ons als eigenaren niets extra’

Verduurzamingsmaatregelen
In de woningen werd onder andere spouw- en gevelisolatie aangebracht, net als dakisolatie. De woningen kregen geïsoleerde deuren, kozijnen en ramen, kierdichting, via radiatoren een CO2-gestuurde ventilatie, lucht-water warmtepomp (verwarming en tapwater) en individuele zonnepanelen. Ook moest er asbest verwijderd worden en werd de bestaande gevelbeplating (hout) en dakbedekking vervangen door onderhoudsarme bekleding of beplating. Wat dat oplevert voor de woning, vertelt Jan Costa, eigenaar Bloemendal Bouw, het bedrijf dat de renovatie uitvoerde: ‘De luchtdichtheidskwaliteit van een gerenoveerde woning is getest en is beter dan de nieuwbouweis. De waarde is 0,28, de EPC-norm voor nieuwbouw is 0,4. Een mooi resultaat waar we trots op zijn!’

Energievriendelijk en comfortabel
Na de renovatie wonen alle bewoners in een energievriendelijke en comfortabele woning. Klaar voor de toekomst: een woning zonder aardgas en elke dag een fris huis. En dat zonder extra kosten. ‘We betalen de lening in dertig jaar af met wat we besparen aan energieverbruik, de lagere onderhoudskosten en de inkomsten van de opgewekte energie. Het kost ons als eigenaren dus niets extra’, geeft Pax Peter Wesselink aan als voorzitter VvE Bewoners De Hamershof. Bewoonster Gerda van Doorn over de renovatie: ‘De hele renovatie is een heftig proces, maar mooi om te zien hoe de woning energiezuinig wordt gemaakt. Heerlijk straks geen tocht meer en een lekker warm huis. Onze servicekosten gaan straks iets omhoog, maar omdat de energierekening wordt verlaagd, blijft de verhoging binnen de perken.’

Financiering
Bijna 1,2 van de in totaal 7 miljoen woningeigenaren in Nederland zijn verbonden aan een VvE. Het energieverbruik maakt ongeveer 20 procent uit van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Als deze woningeigenaren hun woning grondig willen verduurzamen, lopen zij echter tegen veel uitdagingen aan. Zo vormen financiering en het complexe proces dat vervolgens doorlopen moet worden twee belangrijke obstakels. Ook VvE Hamershof kon geen financiering van banken krijgen zonder overheidsgarantie. Aan de gemeente Leusden en de provincie Utrecht werd gevraagd een garantstelling af te geven op een lening via de Bank Nederlandse Gemeenten. Gemeente en provincie hebben besloten om bij wijze van pilot eenmalig voor dit specifieke project garant te staan, om zo te laten zien dat een dergelijke renovatie voor een VvE haalbaar is. Het doel voor beide overheden was opschaling van dit initiatief tot een regionaal of landelijk fonds, zodat meer VvE’s hiermee aan de slag konden. De pilot in Leusden heeft aangetoond dat verregaande verduurzaming van VvE’s mogelijk is.

Samen met Invest-NL heeft de Economic Board Utrecht zich vervolgens ingezet om een financieel instrumentarium te realiseren voor verregaande verduurzaming van VvE’s. Binnen anderhalf jaar is het gelukt om van enkele pilots naar een schaalbaar fonds te komen en staat de organisatie van procesondersteuning voor meer dan honderd Utrechtse VvE’s in de steigers. Concreet betekent dit dat er via het Nationaal Energiebespaarfonds 600 miljoen euro beschikbaar is om vergaande verduurzaming van VvE’s te ondersteunen. Behalve uitbreiding van het fondsvermogen is de belangrijkste aanpassing een verruiming van de maximale looptijd van vijftien naar dertig jaar, zodat verregaande verduurzaming tegen min of meer gelijkblijvende woonlasten geborgd kan worden.
 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Stef Röell, financiële instrumenten bij Economic Board Utrecht, via stef.roell@economicboardutrecht.nl.