fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel
Max Brandt

Vermogen in perspectief

De balans tussen privé en zakelijk

Als ondernemer staat u aan het roer van uw bedrijf. U reageert alert op alles wat er op uw pad komt. En natuurlijk houdt u ook de toekomst in het vizier. Het is belangrijk het geheel te overzien. Dat geldt zeker ook voor uw vermogen. Alles staat of valt met de juiste balans. Tussen privé en zakelijk en tussen nu en later. Private bankers Janko van der Putten en Esther Wiegman helpen u met een evenwichtig beheer van uw vermogen.

Met klanten meebewegen

“We zijn er voor elke ondernemer, in welke fase hij zich ook bevindt”, benadrukt Janko. “De huidige situatie is zeker belangrijk, maar we kijken vooral naar de toekomst. Het ene moment helpen we een ondernemer met een bewezen staat van dienst bij de verkoop van het bedrijf. Dan weer zijn we sparringpartner voor een actieve onder-nemer die fl ink wat uitdagingen in zijn sector het hoofd moet bieden.” Ook de nieuwe generatie ondernemers is in beeld. “We zijn er ook voor de veelbelovende tech-ondernemer die met een innovatief concept de wereld wil veroveren”, vult Esther aan. De private bank betrekt ook het gezin bij de dienstverlening. “Een van onze klanten maakte zich zorgen over de wereld-reis van zijn dochter”, geeft ze als voorbeeld. “We hebben toen onmiddellijk een creditcard met voldoende limiet geregeld. Zo beschikt ze op elk moment over voldoende middelen.” Ook het snel afhandelen van praktische zaken kan op veel waardering van klanten rekenen.”

Een divers ondernemersklimaat

“Onze klanten zijn actief in sectoren als ict en technologie, bouw, food, industrie en zakelijke dienstverlening”, schetst Esther de bedrijvigheid. ”In Barneveld zit veel pluimvee en Spakenburg is van oudsher bekend van de vis.” Het werkgebied is uitgestrekt. “Onze klanten zitten in Amersfoort en in plaatsen als Bunschoten, Nijkerk, Renswoude, Woudenberg en Barneveld”, zegt Janko.
“Het is mooi om ’s morgens bij een ondernemer in de maak-industrie te zijn, daarna de Food Valley in de Gelderse Vallei te bezoeken en aan het einde van de dag een ICT-ondernemer
te spreken in een hotspot in Amersfoort.” De diversiteit komt
in alles terug. “Het zorgt voor een mooie dynamiek”, merkt Esther op. “Onze klanten zijn nuchter, ze waarderen het als
we er niet omheen draaien. Maar er zijn ook cultuurverschillen. De ongeschreven regels in de stad zijn anders dan in de provincie, dat moet je in ons werk goed aanvoelen.”

Met klanten meebewegen

“We zijn er voor elke ondernemer, in welke fase hij zich ook bevindt”, benadrukt Janko. “De huidige situatie is zeker belangrijk, maar we kijken vooral naar de toekomst. Het ene moment helpen we een ondernemer met een bewezen staat van dienst bij de verkoop van het bedrijf. Dan weer zijn we sparringpartner voor een actieve onder-nemer die fl ink wat uitdagingen in zijn sector het hoofd moet bieden.” Ook de nieuwe generatie ondernemers is in beeld. “We zijn er ook voor de veelbelovende tech-ondernemer die met een innovatief concept de wereld wil veroveren”, vult Esther aan. De private bank betrekt ook het gezin bij de dienstverlening. “Een van onze klanten maakte zich zorgen over de wereld-reis van zijn dochter”, geeft ze als voorbeeld. “We hebben toen onmiddellijk een creditcard met voldoende limiet geregeld. Zo beschikt ze op elk moment over voldoende middelen.” Ook het snel afhandelen van praktische zaken kan op veel waardering van klanten rekenen.”

Een divers ondernemersklimaat

“Onze klanten zijn actief in sectoren als ict en technologie, bouw, food, industrie en zakelijke dienstverlening”, schetst Esther de bedrijvigheid. ”In Barneveld zit veel pluimvee en Spakenburg is van oudsher bekend van de vis.” Het werkgebied is uitgestrekt. “Onze klanten zitten in Amersfoort en in plaatsen als Bunschoten, Nijkerk, Renswoude, Woudenberg en Barneveld”, zegt Janko.
“Het is mooi om ’s morgens bij een ondernemer in de maak-industrie te zijn, daarna de Food Valley in de Gelderse Vallei te bezoeken en aan het einde van de dag een ICT-ondernemer
te spreken in een hotspot in Amersfoort.” De diversiteit komt
in alles terug. “Het zorgt voor een mooie dynamiek”, merkt Esther op. “Onze klanten zijn nuchter, ze waarderen het als
we er niet omheen draaien. Maar er zijn ook cultuurverschillen. De ongeschreven regels in de stad zijn anders dan in de provincie, dat moet je in ons werk goed aanvoelen.”

“We willen weten wie de ondernemer is, wat hem drijft en hoe hij de toekomst ziet. Dat levert mooie gesprekken op.”

Alle expertise in huis

Het kantoor in Amersfoort staat intensief in verbinding met collega’s in de regio. “Zowel van ons kantoor in Utrecht als van de zaken- en particulierenbank”, licht Janko toe. “Met elkaar volgen we de ontwikkelingen in het gebied op de voet en delen we onze kennis.” Naast fi nanciële planning en estate planning is er veel expertise in huis. “Onze hypotheekspecialisten zorgen voor een brede inkomensbepaling voor de woonhuishypotheek”, gaat hij verder. “En onze kredietspecialisten helpen ondernemers met een maatwerkfi nanciering voor hun commercieel vastgoed.” Ook op het gebied van beleggen is er veel mogelijk. “Veel jonge onder-nemers willen een bijdrage leveren aan een betere wereld”, zegt Esther. “Onze fi lantropieadviseur begeleidt ze bij het oprichten van een familiestichting. Dat is een mooi proces, zeker als ook het gezin nauw betrokken is.” Ook Informal Investment Services is bij veel ondernemers in trek. “Via dit platform investeren ze met hun kennis, kapitaal en netwerk in veelbelovende ondernemingen.”

Kennismaken met private banking

Wilt u meer samenhang in het beheer van uw zakelijk- en privévermogen? Of staat u voor uw bedrijfsoverdracht en wilt u advies over het toekomstig beheer van uw vermogen? Dan bent u van harte welkom voor een kennismaking.

 

Meer weten over ABN AMRO MeesPierson?
Bekijk de website via www.abnamro.nl

 

OntwikkelingenDienstverleningFinanciële dienstverleningEemvallei