Quote_teken_links

VERSTOEP BOUWADVIES EN ARCHITECTUUR KOOPT LAATSTE FASE OP BEDRIJVENTERREIN ZEVENDER

Onder toeziend oog van kopers, gemeente, constructeur, architect en ontwikkelaar is op vrijdag 12 april jongstleden de ‘eerste’ paal van een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Zevender in Schoonhoven geslagen. De laatste fase van dit terrein is aangekocht en wordt ingevuld door Verstoep Bouwadvies en Architectuur uit Schoonhoven .

Bedrijventerrein Zevender maakt onderdeel uit van project Zevender/Thiendenland II dat is gericht op een uitbreiding van Schoonhoven. De ontwikkelingen op het bedrijventerrein zijn elkaar in een razend tempo opgevolgd en Verstoep  Bouwadvies en Archtectuur heeft aan veel hiervan een bijdrage geleverd. Het bedrijfsverzamelgebouw bestaat straks uit acht bedrijfsruimten variërend in grootte.  Na het technisch uitwerken van de plannen zal Bouwbedrijf Versluis Spelt uit Polsbroek de bouwwerkzaamheden uitvoeren.

“Met de realisatie van dit bedrijfsverzamelgebouw is bedrijventerrein Zevender een prachtige gezichtsbepaler rijker. Bovendien wordt op dit moment gewerkt aan de technische uitwerking van de nieuwbouwplannen van een tweede bedrijfsverzamelgebouw. Naar verwachting zullen de bouwwerkzaamheden van dit gebouw na de bouwvakantie worden opgestart. Op dit moment is er nog een beperkt aanbod aan bedrijfsruimte. Bij interesse hiervoor kan er contact worden opgenomen met ons.” alsdus Arjan Verstoep, directeur.