Quote_teken_links

VIERDE CORONA ONDERNEMERSPEILING
PROVINCIE UTRECHT

Medio april is de vierde ondernemerspeiling in de provincie Utrecht van start gegaan. Onder andere VNO-NCW, MKB Midden Nederland en de Provincie Utrecht onderzoeken wat de actuele impact van de COVID-19 crisis is op het bedrijfsleven in de provincie Utrecht. De enquête wordt nu voor de vierde keer uitgevoerd. De periodieke herhaling zorgt ervoor dat de ontwikkeling bij ondernemers gemonitord kan worden.

‘Met de ondernemerspeiling willen we ondernemers vragen inzicht te bieden in de problemen en kansen die zich voordoen in hun bedrijf, als gevolg van de coronacrisis. Komt het voortbestaan van jouw bedrijf in gevaar door problemen met liquiditeit door omzetdaling, heb je moeite met het behouden van personeel? Met de input van ondernemers helpen we elkaar om sterker uit de crisis te komen.’

De ondernemerspeiling kan tot 5 mei 2021 ingevuld worden via deze link. De initiatiefnemers roepen ondernemers op om ook collega-ondernemers aan te sporen.