Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Vrienden van Meander

Een speciale familiekamer op de afdeling oncologie, een bedfiets voor ontspanning en beter herstel van patiënten en een sfeervolle inrichting met natuurbeelden uit de regio op de IC: het is zomaar een greep uit de belangrijke extra’s die de stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum in de afgelopen jaren gerealiseerd heeft in het Amersfoortse ziekenhuis aan de Maatweg. De aanwinsten maken het verblijf van patiënten en hun familie comfortabeler, met dank aan de bedrijven, stichtingen, particulieren en anderen die deze projecten steunen.

Vrienden van Meander is een kersvers lid van OnderNamen en dat biedt fondsenwerver Danielle Heere-Van den Tweel de kans om haar club eens goed te introduceren. Althans, voor wie de stichting nog niet kent, want sinds het ziekenhuis in 2014 het nieuwe pand betrok hebben “De Vrienden” binnen die muren al veel zichtbare resultaten geboekt.

‘Denk aan een speciaal ingerichte badkamer voor oncologiepatiënten, het kindvriendelijk ingerichte operatiekamercomplex, de revalidatietuin en relaxstoelen’, zegt Danielle. ‘Wij zorgen voor deze belangrijke extra’s die niet uit het zorgbudget betaald kunnen worden. Ze maken het verblijf in het ziekenhuis wat aangenamer en comfortabeler, zowel voor de patiënten als de bezoekers. Het gaat dus niet om medische voorzieningen, maar om aanvullende middelen die vooral de sfeer minder klinisch maken en patiënten en hun familie wat meer geruststellen. Ze kunnen zich even terugtrekken in die fijne, lichte ruimte en even plaatsnemen op een zachte stoel in plaats van een houten bank.’

‘Met belangrijke extra’s maken wij een ziekenhuisverblijf net even comfortabeler’

Positieve impact
Zorgmedewerkers van het ziekenhuis ervaren dagelijks de positieve impact van de acties van de Vrienden van Meander. Danielle: ‘Ik werk zelf niet in de zorg, maar van projectleiders horen we dat onze projecten veel nut hebben. We schaffen niet zomaar iets aan. We doen eerst onderzoek naar het effect: wat doet het met mensen als we dit project realiseren? Uit wetenschappelijk onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat groen bijdraagt aan ontspanning. Mensen ervaren vaak stress en onrust in het ziekenhuis; zicht op een groene buitenruimte of groen aan de muren werkt dan verlichtend.’

Ze noemt ook de aanwinst op de geriatrie-afdeling als succesvoorbeeld. ‘Daar hebben we een speciaal soort fiets waarop we rolstoelen kunnen aansluiten. Er zit een beeldscherm bij, waarop je een leuke route kunt instellen. Zo kunnen mensen tóch een rondje door de Amersfoortse binnenstad maken. Dan komen er regelmatig mooie gesprekken op gang. Zo zijn er mensen die herkennen waar ze vroeger hebben gewoond. Bovendien daagt het ze uit om te bewegen.’

‘We laten zien: dit is het idee en dit gaan we met jullie donatie doen. Het is elke keer weer mooi om de blijdschap bij alle partijen te zien’

Tastbaar
De aanvragen voor zulke belangrijke extra’s komen vanuit het ziekenhuis zelf. Danielle: ‘Mensen die bij ons werken komen met ideeën. Neem een bedfiets. Dat is een behoorlijke investering, dat kunnen we niet zomaar aanschaffen. Zo’n aanvraag beoordelen wij dan. Past het binnen onze visie? Is het een meerwaarde? Zowel medische specialisten als de Raad van Bestuur en het bestuur van de Vrienden van Meander kijken ernaar en nemen de beslissing. Bij een ‘go’ ben ik aan zet; ik kan dan starten met fondsenwerving.’

Want de komst van zulke aanwinsten is mogelijk dankzij sponsoring en donaties vanuit onder meer het bedrijfsleven. Danielle is als fondsenwerver het aanspreekpunt. Uit ervaring weet ze: het ziekenhuis op deze manier steunen geeft veel voldoening. ‘Het mooie is: als een bedrijf een project sponsort, nemen we die organisatie mee in het proces. Dat heeft een kop en een staart. We laten zien: dit is het idee en dit gaan we met jullie donatie doen. Uiteindelijk ontvangen we het bedrijf in het ziekenhuis en maken we het project dat ze steunen heel zicht- en tastbaar. Het is elke keer weer mooi om de blijdschap bij alle partijen te zien.’

Kansen
Op de website van Vrienden van Meander staat een actuele lijst van projecten waarvoor steun nodig is, onderverdeeld binnen de thema’s Ziekenhuis van Morgen (innovatieve projecten), Oncologie, Zorg voor ouderen en Prettig Verblijf. De financiële barometers worden één keer per maand bijgewerkt. Zo is precies te zien hoeveel geld er nog nodig is voor welk project. Momenteel wordt er bijvoorbeeld geld ingezameld voor de opening van het Mammacentrum, speciaal voor vrouwen met borstkanker. De Vrienden van Meander wil dat iedereen zich hier maximaal op zijn gemak voelt en draagt de inrichting van het Mammacentrum dan ook een warm hart toe.

Danielle: ‘Omdat we allemaal wel, direct of indirect, te maken hebben gehad met het ziekenhuis, is het voor veel bedrijven een heel persoonlijk doel om te steunen. Bovendien willen bedrijven graag een doel dicht bij hun vestigingsplaats sponsoren.’

Met een knipoog: ‘Het verzorgingsgebied van Meander komt overeen met het verspreidingsgebied van OnderNamen Amersfoort, dus daar liggen kansen. Het lijkt mij geweldig om in contact te komen met bedrijven die het ziekenhuis een warm hart toedragen. Dit jaar lopen we veel evenementen mis die ons normaal gesproken steunen, zoals sponsorlopen van scholen, kerstmarkten en de Harry Hamstra Cup in Nijkerk. We moeten het dus vooral van donaties hebben. Klein of groot, met elke euro die we krijgen zijn we blij en kunnen we het verblijf van patiënten en bezoekers net even comfortabeler maken.’

InterviewZorg & WelzijnGezondheidszorgFysiotherapeutGeneesmiddelenAmersfoort