WOERDEN KRIJGT
EEN TECHNOHUB

‘Wij willen de toekomstige generatie inspireren’

Woerden wordt steeds meer het kloppend hart van technisch onderwijs in de regio. Er zijn vanuit Woerdens Techniek Talent (WTT) vergaande plannen voor “Technohub Woerden”: een fysieke technische onderwijsruimte waar leerlingen, studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geënthousiasmeerd worden voor technische beroepen. ‘Met de TechnoHub willen we de scholen met hulp vanuit het bedrijfsleven ondersteuning bieden in hun onderwijsaanbod’, zeggen voorzitter Paul Oosterlaken en projectleider Marlous Birkhoff van Woerdens Techniek Talent.

Woerdens Techniek Talent, een samenwerkingsverband van meer dan honderd (maak)bedrijven, zeven scholen en vier gemeentes, zet zich al ruim tien jaar in om de instroom naar het technisch onderwijs te bevorderen. In eerste instantie was het puur gericht op basisscholen voor instroom in het technisch VMBO, later kwamen daar ook havo/vwo bij en momenteel ook een intensieve samenwerking met mbo in de borging van de doorlopende leerlijn. ‘Utrecht-West zit vol met bedrijven in de maakindustrie en logistiek’, zegt Paul, eigenaar van Kiremko en tevens WTT-voorzitter. ‘Zij zijn altijd op zoek naar meer goed geschoold technisch personeel, maar het aanbod techniek op scholen loopt juist alleen maar terug. Met WTT wilden we ondernemers in de maakindustrie helpen om op de lange termijn hun personeelstekorten in te vullen door leerlingen al vroeg te enthousiasmeren voor techniek door middel van technische evenementen, gastlessen en bedrijfsbezoeken. Onze Techniek 3 Daagse was onze belangrijkste activiteit. De laatste jaren is bij ons echter het gevoel ontstaan dat we meer wilden zijn dan alleen een evenementenorganisator. We willen de toekomstige generatie inspireren en een nadrukkelijke rol spelen in de verbinding tussen technisch onderwijs en het bedrijfsleven. Die twee hebben elkaar immers hard nodig.’

Dichtgetimmerd
Jongeren kiezen steeds minder vaak voor techniek, simpelweg omdat ze er minder bekend mee zijn. Eén van de oorzaken hiervoor is het gebrek aan goede technische opleidingen en het aanbod van technisch onderwijs op scholen. Projectleider Marlous, werkzaam bij BLR-Bimon: ‘Het onderwijs is aan het veranderen. Veel scholen in het voortgezet onderwijs bieden geen technische richtingen meer aan en op het mbo loopt het aantal technische opleidingen eveneens terug. Scholen die het wél oppakken, hebben ondersteuning nodig bij de invulling van de lessen. Doordat profielen veranderen en verschillende specialisaties worden samengevoegd, wordt het voor leraren moeilijker om écht op inhoud te sturen. Bijvoorbeeld in het vmbo profiel PIE, geeft één docent zowel les in metaal- en installatietechniek als in elektrotechniek. Daarnaast hebben scholen ook moeite om ruimte te vinden voor extra techniekvakken in het door de overheid “dichtgetimmerde” rooster en curriculum. Een samenwerking met technische bedrijven en onze onderwijspartners in de TechnoHub kan ervoor zorgen dat het technisch onderwijs op verschillende vlakken verbreed én verdiept wordt, zodat techniek weer een prominente plaats in het curriculum krijgt.’

‘We willen een nadrukkelijke rol spelen in de verbinding tussen onderwijs en het technisch bedrijfsleven’

Meer aandacht
De TechnoHub is een faciliteit waar onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken voor “NextGeneration” onderwijs. ‘We willen geen school overeind trekken, maar alleen faciliteren en ondersteunen. Met de TechnoHub willen we meer gestructureerde ondersteuning geven aan basisschoolleerlingen en het voortgezet onderwijs’, zegt Paul. ‘Voorheen ontvingen we 2500 leerlingen tijdens de Techniek 3 Daagse, in de TechnoHub willen we elke week een paar scholen een dagdeel laten langskomen. De leerlingen hebben dan meer tijd om zich ergens in te verdiepen en krijgen meer aandacht. Op die manier kunnen ze zich ook bezighouden met de techniek en het proces achter een product. Daarnaast stellen we praktijkruimtes ter beschikking voor scholen die deze ruimte zelf niet hebben.’ Hoewel de nadruk in de Technohub op het onderwijs ligt, mag ook de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet vergeten worden, zo benadrukken Marlous en Paul. ‘Er zou wat ons betreft ook meer aandacht moeten komen voor zij-instromers, zoals statushouders of mensen in een uitkeringssituatie. Hier zitten ongetwijfeld technische talenten tussen. Zolang je dat niet uitzoekt, blijven ze aan de zijlijn staan. Door ze in onze TechnoHub op te leiden, kunnen we ze op een laagdrempelige manier met techniek kennis laten maken en wordt de stap naar een echte baan kleiner.’

Win-win
De plannen voor TechnoHub Woerden zijn inmiddels vergevorderd. ‘De bouwtekeningen zijn klaar, wij zijn in gesprek met de gemeente over een locatie en we streven ernaar om in januari 2020 de eerste leerlingen te verwelkomen. We geloven dat we hiermee echt een kloppend hart kunnen gaan vormen wat betreft technisch onderwijs in de regio. De groei van WTT heeft al laten zien dat verschillende partijen hetzelfde doel hebben: zorgen dat er meer mensen de techniek instromen.’ De TechnoHub moet laten zien welke mogelijkheden en kansen techniek biedt. ‘Deze wereld is niet meer zoals hij was. Als je nu in een autogarage komt, kun je er bijna van de vloer eten, zo schoon is het er. De tijd van alleen maar vieze handen is echt voorbij. Technische beroepen bevatten veel uitdagingen voor de toekomst en je kunt levenslang blijven leren. Je blijft als mens altijd in ontwikkeling, kunt aan fascinerende ontwikkelingen meewerken en iets zichtbaars maken. Als je bijvoorbeeld hier bij Kiremko werkt en je hebt een machine in elkaar gelast die vervolgens naar India gaat om daar friet te maken, dan is dat toch heel bijzonder?’