ZEKER VAN JE IT-ZAAK

HLB Blömer ondersteunt ondernemers bij afwegingen in digitaal tijdperk

Ongeveer drie jaar geleden werd het thema IT bij HLB Blömer accountants en adviseurs fl ink op de kaart gezet. Lars van Beek werd aangenomen als IT-auditor en sindsdien is dit specialisme niet meer weg te denken uit het werk dat HLB Blömer doet. Vanuit een net verbouwd kantoor spreken we Lars en directeur Audit Marc Nederend. ‘We zijn inmiddels heel goed op weg met onze dienst IT-advisory.’

Bij HLB Blömer heeft net een vrij rigoureuze verbouwing plaatsgevonden: het interieur is vernieuwd, diverse muren zijn gesloopt en er zijn transparante wanden voor in de plaats gekomen. De nieuwe, open werkplekken passen bij de toekomstvisie van het accountantskantoor. Ook IT is daar een belangrijk onderdeel van. Een paar jaar geleden werd al geconstateerd dat IT een vlucht begon te nemen in zowel het werk van de accountant als bij ondernemers. ‘We zagen zowel intern als bij onze klanten dat digitalisering steeds meer zijn intrede deed, dan wel in de kinderschoenen, dan wel al iets verder’, zegt Marc. ‘Als controlerend accountant wisten we dat we daar iets mee moesten. Dat is mede de reden dat Lars zich bij ons team voegde.’

‘IT-oplossingen stellen ons enerzijds in staat om ons werk intern effi ciënter uit te voeren en anderzijds kunnen we toegevoegde waarde leveren aan klanten’, legt Lars uit. ‘De afgelopen drie jaar is er op die twee vlakken veel gebeurd. We hebben onze data-analyse en de manier waarop we IT-risico’s relateren aan het werk van de accountant naar een hoger niveau getild. Het belangrijkste doel daarvan is om ons werk effectief en volgens de huidige verwachtingen en richtlijnen uit te kunnen voeren.’ Marc vult aan: ‘De afgelopen drie jaar zijn we tot de conclusie gekomen dat we bij zeker tachtig procent van onze klanten niet meer om systemen heen kunnen controleren. Documenten worden in de cloud opgeslagen en allerlei autorisaties vinden digitaal plaats. Zowel wij als onze klanten zijn afhankelijk van een IT-omgeving.

 

‘Het zit in ons DNA om ondersteunend te zijn in de afweging van de risico’s’

 

IT-advisory
De niet te vermijden digitalisering brengt ook mindere kanten met zich mee, weten ze bij HLB Blömer. ‘Het gebruik van IT-omgevingen maakt bedrijven kwetsbaar. Je hoeft tegenwoordig maar een krant open te slaan en het gaat over cybersecurity. In de afgelopen jaren zijn we dat soort actuele onderwerpen steeds nadrukkelijker gaan bespreken met onze klanten. Welke maatregelen hebben jullie genomen? Voldoen jullie aan alle voorwaarden? Hoe weet je dat er geen ongewenste gebruiker in je systeem zit, enzovoorts. We moeten onze klanten soms ook wijzen op het feit dat ze meer aandacht aan bepaalde IT-gerelateerde zaken moeten besteden. Het is voor een ondernemer belangrijk om te beseffen dat hij altijd eindverantwoordelijk is. Je kunt veel afdekken, maar de praktische ellende als het toch misgaat is altijd groter. Het is dus goed om ook zelf constant te monitoren wat er gebeurt en grip te houden op hoe je pakketten zijn ingericht. Dit is een duidelijke transitie van de laatste jaren.’

De dienst “IT Advisory” die daaruit voortvloeide draait om specifieke onderwerpen die HLB Blömer constant signaleerde, gecombineerd met onderwerpen waar klanten vragen over hadden. Het gaat om algemene beheersing van de IT-omgeving, continuïteitsvraagstukken, uitbesteding en contractmanagement, inrichting van applicaties, ondersteuning bij migratietrajecten, AVG-gerelateerde vraagstukken en cybersecurity. ‘Het mooie hieraan is dat we een brug kunnen slaan zijn tussen de ondernemer en de IT-dienstverlener. Wij willen echter niet op de stoel van de IT-dienstverlener gaan zitten, maar puur de ondernemer helpen inzien waar de risico’s liggen en hoe je daarop in kunt spelen. Wat kun je nu preventief doen en hoe handel je als zich iets voordoet? Want met onze dienstverlening kunnen we niet alles voorkomen, net zomin als een IT-dienstverlener of de ondernemer dat zelf kan. Vervolgens kan de ondernemer afwegen wat hij wel of niet wil doen.’

Klanten goed kennen
Juist doordat HLB Blömer haar klanten goed kent, kan IT Advisory heel klantgericht worden ingericht. ‘We weten veel van onze klanten dus we zijn, in tegenstelling tot een willekeurige IT-dienstverlener, in staat om selectiever te zijn in het bepalen wat belangrijk is voor die specifi eke ondernemer. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld bepaalde IT gerelateerde risico’s veel minder spelen bij een kapperszaak met een papieren agenda dan een grote webshop waarbij alles digitaal gaat.’ Marc: ‘Het zit in ons DNA om ondersteunend te zijn in de afweging van de risico’s. We gaan het gesprek aan op basis van de bulletpoints die voor een ondernemer belangrijk zijn.’

Daar waar het begon met pionieren, staat IT inmiddels stevig gepositioneerd binnen HLB Blömer. ‘We hebben veel ervaringen opgedaan middels de inzet van IT-audit en data-analyse tijdens jaarrekeningcontroles. Daarnaast hebben we tijdens deze inzet veel kennis opgedaan van de IT-risico’s en uitdagingen waar onze klanten mee worstelen en veel kansen gesignaleerd voor verbetering aan de kant van de klanten. Deze gesignaleerde ervaringen, risico’s en kansen zijn uiteindelijk belangrijke redenen geweest om de IT Advisory dienstverlening te lanceren en om onze klanten ook op dit vlak van dienst te zijn, los van de jaarrekeningcontrole. Er is best wat lef nodig om met deze nieuwe dienstverlening naar buiten te treden en te durven veranderen. We doen het op een manier die laagdrempelig is en toepasbaar op allerlei ondernemingen. In eerste instantie tuigen wij de dienstverlening op door het uitvoeren van korte screenings om snel risico’s bespreekbaar te maken of juist te bevestigen dat zaken goed op orde zijn. Onze nieuwe dienstverlening past, net als onze verbouwing, bij onze blik op de toekomst en bij de mogelijkheden die wij zien om ons werk nog optimaler te doen.’