Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

ZEVENTIGJARIG JUBILEUM VAN EEN FAMILIEBEDRIJF

De ideeën om het nieuwe bedrijfspand om te toveren tot een feestlocatie waren uitgedacht, de uitnodigingen lagen al klaar. Het zeventigjarig bestaan van Peek Bouw & Infra in 2020 zou groots gevierd worden met een feest voor de relaties en een feest voor de (oud)medewerkers. Waarom de plannen niet doorgingen, behoeft geen nadere uitleg. Het jubileum van het familiebedrijf dat al zeven decennia lang succesvol is, verdient daarentegen wél aandacht.

‘Zij zijn groot en ik is klein en da’s is niet eerlijk,’ riep Calimero beteuterd uit. Broers Hennie en Gert Peek hebben geen last van het Calimerocomplex. ‘Wij zijn een brutaal mkb-familiebedrijf. We willen altijd vooroplopen, altijd hoger de prestatieladder opklimmen. Niet op één ladder, maar op allemaal. Dat is een keuze die we gemaakt hebben en daar gaan we voor. We waren bijvoorbeeld de eerste mkb-onderneming die het hoogste niveau bereikte op de CO2 -prestatieladder. We hebben de expertise in huis om mee te dingen met de grote bouwbedrijven,’ vertelt Gert.

Ervaring en expertise  
Peek senior begon in 1950 met het ontginnen van grienden en bosgronden. Toen drie jaar later de watersnoodramp plaatsvond, schafte Peek zijn eerste dragline aan om de dijken te versterken. Ook legde hij de basis voor de wegenbouw en projectontwikkeling. In 1971 kwam zoon Hennie in het bedrijf, in 1983 volgde Gert. De broers breidden de werkzaamheden uit, namen bedrijven over en verkochten ze weer. Ze zetten zich niet alleen in voor hun eigen onderneming, maar stonden ook aan de wieg van de branchevereniging MKB Infra. In de jaren dat de mannen aan het roer staan, hebben ze veel ervaring opgedaan met grond-, weg-, water- en utiliteitsbouw. ‘Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd. Zo hebben we al verschillende geluidswerende schermen ontworpen en geplaatst. En in de afgelopen jaren hebben we in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met Van Norel Bouwgroep vijf steunpunten voor strooizout gerealiseerd langs verschillende snelwegen in Nederland. Ook dit jaar gaan we drie nieuwe steunpunten bouwen, in Den Bosch, Staphorst en Zevenaar,’ vertelt Hennie. ‘Toen de wegen afgelopen winter heel erg glad waren, kwamen de steunpunten regelmatig voorbij op het journaal. Dat is zo leuk. Het is sowieso een ontzettend leuk project, omdat het een combinatie is van bouw en wegenbouw. Dat zie je meestal alleen bij grote bedrijven; de meeste mkb’ers zijn óf bouwer óf wegenbouwer. Wij zijn het allebei.’

‘We hebben de expertise in huis om mee te dingen met de grote bouwbedrijven’

Vertrouwen

Dat Peek kennis van zaken heeft, moge duidelijk zijn. Dat medewerkers met veel plezier bij het familiebedrijf werken trouwens ook. ‘Het is geen uitzondering dat mensen hier hun veertigjarig jubileum vieren,’ zegt Gert met gepaste trots. ‘Het is helemaal leuk als er drie generaties in dienst zijn,’ voegt zijn broer toe. ‘We hebben een grootvader, vader en zoon in het bedrijf gehad, alle drie kraanmachinist. Ik vind het prachtig als families trots zijn op hun vak en daar echt voor gaan.’ Maar wat zorgt er nu voor dat mensen zo graag bij Peek werken? ‘In één woord? Vertrouwen! Hoe wij met onze opdrachtgevers omgaan, gaan we ook met onze medewerkers om. Wij vertrouwen onze medewerkers, en zij ons,’ vertelt Gert. ‘Ze krijgen vrijheid en verantwoordelijkheid. Ik vertrouw erop dat ze de juiste beslissingen nemen. Daarnaast betrekken we ze bij het wel en wee van het bedrijf. Moet er een nieuwe kraan komen? Dan vragen wij de machinist wat hij nodig heeft. Hij weet uiteindelijk het allerbest wat hij in zijn werk kan gebruiken. Natuurlijk zijn wij degenen die uiteindelijk de beslissing nemen, maar we luisteren wel naar onze werknemers.’

Energie genoeg
Gert is inmiddels net zo oud als het familiebedrijf zelf, Hennie een paar jaar jonger. ‘Vroeger noemde iedereen mijn vader de oude Peek en mij de jonge Peek. Nu is mijn zoon Alexander hoofduitvoerder binnen het bedrijf en werd ik tot mijn verbazing laatst de oude Peek genoemd!’ lacht Hennie. Toch hebben de mannen nog energie genoeg om door te gaan. ‘We werken allebei wel wat minder en hebben bedrijfsleiders in dienst die taken van ons overnemen. Stapje voor stapje moet je het toch gaan loslaten. Daarin is Peek senior een groot voorbeeld. Nadat hij het bedrijf officieel aan ons had overgedragen, kwam hij nog regelmatig langs in z’n Mercedes. En ook al was hem iets opgevallen dat beter of anders kon, hij heeft nooit iets gezegd. Hij bemoeide zich nergens meer mee.’ Maar aan stoppen denken de mannen nog niet. ‘Daar ben je ondernemer voor,’ aldus Gert. En het jubileumfeest? ‘Dat gaat er komen! Zodra we iedereen een hand mogen geven, drukken we nieuwe uitnodigingen.’

JubileumBouw & VastgoedAannemersbedrijfLekstroom