Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Edwin is directeur van Terberg Verenigde Bedrijven, een holding waar verschillende technische installatie-bedrijven deel van uitmaken, zoals Terberg Totaal Installaties en Terberg IP Products & Solutions.

0306860711

e.dullaart@terberg.eu

Zonder verandering, geen groei

24 juni 2022 | 2 minuten lezen

Het woord metamorfose komt oorspronkelijk uit Griekenland en betekent: van gedaante of vorm veranderen. Het is een proces waarbij iets of iemand een meestal drastische verandering ondergaat. Dit kan over van alles gaan. Het veranderen van de kleur van je haar, een nieuwe geloofsovertuiging of inrichting van je huis. Ook bedrijven kunnen een metamorfose ondergaan. Deze ontstaat meestal vanuit een noodzaak of vraag van buitenaf. Als bedrijf is het van groot belang dat je mee-ontwikkelt, om aan de vraag van je klanten, opdrachtgevers of werknemers te blijven voldoen. 

In de bouw- en installatiewereld zie je dat veel (grotere) bedrijven de afgelopen jaren een metamorfose in hun bedrijfscultuur hebben moeten ondergaan. Veel bedrijven zijn gestart als familiebedrijf. Dit betekende dat er altijd iemand uit het gezin aan het roer stond, er veel hiërarchische lagen bestonden, en de medewerkers of teams relatief weinig eigen verantwoordelijkheden hadden. Nu de markt juist vraagt om veel vrijheden en een platte structuur, is het naar mijn mening noodzakelijk om hierop in te spelen. Dit vereist van veel (familie)bedrijven een metamorfose. Daadwerkelijk samen het gestelde doel realiseren in gelijkwaardigheid. De “bovenste laag” van een organisatie moet hun collega’s dienen en niet andersom.

‘Hoewel onze branche niet echt onderhevig is aan veel veranderingen, is onze bedrijfscultuur dat wel’

Tegelijkertijd is en blijft het lastig om deze metamorfoses in snel tempo door te voeren. De technische markt waarin wij ons in begeven wordt historisch gezien niet gekenmerkt door drastische veranderingen. Eigenlijk zijn onze markt en branche zelfs redelijk conservatief, als je het vergelijkt met veel andere sectoren. De installatiemarkt is vanuit nature erg volgzaam en niet sturend. Dat is anders dan bijvoorbeeld de auto of mode-industrie, die ieder seizoen verandert. Wij bevinden ons ook altijd laat in de economische cyclus. Veranderingen voelen wij niet direct, maar na een langere periode. Dit betekent echter niet dat wij ons op alle vlakken ook conservatief moeten gedragen. Integendeel!

Hoewel onze branche niet echt onderhevig is aan veel veranderingen, is onze bedrijfscultuur dat dus wel. Klanten en partners vragen om veel betrokkenheid, korte lijnen, snelle acties en transparantie. Daarnaast nemen de innovaties de laatste jaren snel toe. Medewerkers (en zoals ik altijd zeg collega’s) zijn nu op zoek zijn naar een bedrijf waar ze veel ontwikkelmogelijkheden hebben, ze het management net zo makkelijk aanspreken als hun directe collega’s en ze van alle moderne gemakken voorzien worden. Eigenlijk zijn ze op zoek naar het familiebedrijf wat het tientallen jaren geleden ook was, maar dan in een modern jasje: het moderne technische familiebedrijf. En dat houdt niet op bij de cultuur. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in uitdagend werk, moderne panden en alle (digitale) uitingen naar buiten toe. Want zonder verandering en metamorfoses, hoe klein ook, is er geen groei mogelijk.

Bouw & VastgoedInstallatietechniekLekstroomLopikerwaard