Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel
BOLTON ONTWIKKELT EN BOUWT IN ZEGVELD
8 december 2021 | 1 minuten lezen

De oplevering van het in vele opzichten bijzondere project WeidZ heeft recent plaatsgevonden. Op de plek waar nu een gevarieerde woonbuurt is gerealiseerd met 38 woningen werd tot eind 2019 getennist door leden van TV Miland. Begin 2019 is een nieuwe tennislocatie gerealiseerd nabij voetbalvereniging Siveo’60.

Op de oude tennislocatie in de kern van Zegveld heeft vanaf begin 2020 grondverbetering plaatsgevonden. Het veenpakket onder de toekomstige verharding is tot 5m diep afgegraven en vervangen door draagkrachtige zand en klei. Het tweede halfjaar van 2020 heeft monitoring van de grondverbetering plaatsgevonden. Door deze wijze van aanleg van openbaar gebied kan worden voldaan aan de opgelegde zettingseis van 15cm in 20jaar door Gemeente Woerden voor deze nieuwbouw wijk.

Begin 2021 is Bolton gestart met de realisatie van de woningen, bestaande uit 7 starterswoningen, 5 seniorenwoningen, 14 eengezinswoningen en 12 woningen langs de rand van het project met een eigen eiland, welke fungeert als zachte overgang van het landelijk gebied naar de bebouwde omgeving. Ook is voorzien in een speeltuin in deze woonbuurt en een wandelpand door het weiland die het dorp verbindt met de voetbal- en tennisvereniging. Bijna 70% van de woningen is toegewezen aan (oud-)Zegvelders waarmee de noodzaak om te bouwen in kleine kernen weer eens wordt onderstreept.

Doordat de woningen zijn gerealiseerd binnen het concept van de Bolton-woning kon er met voortvarendheid worden gerealiseerd en recent worden opgeleverd.

Het overgrote deel van de woningen is gerealiseerd met een bodemwarmtepomp. Met enkele PV-panelen op het dak kunnen de woningen net zoveel energie opwekken als ze verbruiken. Ook is er binnen het project rekening gehouden met aanwezige flora en fauna door de tuinen uit te voeren met een beukenhaag waarin huismussen zich thuis voelen en zijn er in het project vele gierzwaluwpannen, muspannen en ingemetselde vleermuiskasten gerealiseerd. ‘Ook is er meer water gegraven (met name rondom de eilanden) dan voorheen aanwezig was, waarmee we met dit project bijdragen aan benodigde waterbuffering in deze tijden waarin piekbuien geregeld voorkomen. Kortom, in vele opzichten een project waar we met gepast trots op terugkijken.’

Begin 2022 start Bolton met het volgende project in Zegveld. Op de plek waar voorheen de openbare basisschool ‘De Pionier’ was gehuisvest, realiseert Bolton 23 appartementen met een gemeenschappelijke woonruimte. Dit project is in nauwe samenwerking met woningcorporatie Cazas Wonen (voorheen GroenWest), het dorpsplatform en Zegveld Zorgt ontwikkeld. En zal invulling geven aan een behoefte die in Zegveld al heel lang gewenst is.

OntwikkelingenBouw & VastgoedAannemersbedrijfWoerden