fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Een eigen bos, een plek onder de zon…

Bolton Groep plant bomen en revitaliseert bossen in eigen land

 

Dat ze bij Bolton Groep bewust bezig zijn met een betere wereld, dat hoeven eigenaren Arjan Ton en Peter Bol al lang niet meer te bewijzen. Diverse concrete stappen zijn inmiddels gezet om te verduurzamen, zoals het ontwikkelen van een eigen duurzaam bedrijfspand, het introduceren van de Groene Menukaart met opties om woningen milieuvriendelijker te maken en de deelname aan het Convenant Duurzame Woningbouw provincie Utrecht. De nieuwste stap is de focus op houtbouw met als kers op de taart een eigen stuk bos in Nederland.

Zeg je vanuit het hart, dan denken Arjan en -Peter toch al snel aan dat intrinsieke gevoel om concreet wat te doen om deze wereld beter te maken. ‘Algemeen gezien voelen we de -urgentie om de aarde een beetje goed achter te laten voor de generaties die na ons komen’, -aldus Arjan. ‘Want -wetenschappers -wereldwijd zijn duidelijk: we hebben een probleem. Buiten dat het gevoelsmatig is, is het ook -zakelijk -gezien een must om te -verduurzamen. In de -toekomst ga je daar als bouwbedrijf op worden -geselecteerd en -misschien wel afgerekend. Als je daar niet in meegaat, dan word je aan alle kanten -ingehaald en is je bedrijf binnen de kortste keren niet meer toekomstbestendig.’

Bouwen met hout

Bolton doet regelmatig mee aan tenders van bijvoorbeeld gemeentes, woningcorporaties of marktconsultaties vanuit ontwikkelaars. CO2-reductie is daarin tegenwoordig een belangrijk aandachtspunt. ‘Steeds vaker wordt de voorwaarde gesteld dat je bijvoorbeeld tien procent van het werk CO2–neutraal doet’, zegt Peter. ‘Maar dat red je nu nog niet met een -traditioneel betonnen casco, daar heb je gedeeltelijk hout voor nodig, waar CO2 in opgeslagen blijft. Soms is ook de hele uitvraag in hout. Daarom zijn we ons gaan verdiepen in houtbouw. We hebben een samenwerking gezocht met Treetek, dat houten casco’s maakt. Dat doen ze met CLT, kruislings gelijmd hout, dat heel sterk is en waar je grote overspanningen mee kunt maken. Met hen zijn we een -woning aan het ontwikkelen die goed in elkaar zit en waar we de markt mee op kunnen. Onlangs hebben we een -tender van een woningcorporatie voor zeven grond-gebonden woningen gewonnen die we in hout gaan uitvoeren. Dus nu moeten we wel!’ Arjan: ‘Dat is alleen maar goed, anders blijf je maar een beetje om de tafel neuzelen met z’n allen, terwijl je het gewoon moet dóen.’

Zo willen Peter en Arjan stapsgewijs in de houtbouw -groeien. ‘We moeten leren, want bouwen in hout is simpelweg anders. Daarom is het goed dat we dit eerste project met een woningcorporatie doen, je wil zo’n -“experiment” niet meteen bij een particuliere koper neerleggen. Nu -kunnen we het rustig gaan uitrollen en monitoren, in -samenwerking met Treetek, dat hier al jarenlange ervaring mee heeft.’ Of houtbouw de heilige graal gaat worden, durven ze bij Bolton nog niet te zeggen. ‘Maar we denken wel dat de overheid belasting gaat heffen op bedrijven die CO2-belastend zijn. Ook dat gaat geen jaren meer duren. Het is een prettig idee dat je dan houtbouw als alternatief kunt bieden.’

‘We gaan ­bomen planten die ­beter bestand zijn ­tegen een ­warmer ­klimaat én die ooit weer gebruikt kunnen worden voor houtbouw’

Landgoed

Omdat het in veel gevallen nog niet mogelijk is om -volledig CO2-neutraal te bouwen, kiezen sommige grote -ontwikkelaars er voor om in tropische regenwouden grote hectares bos aan te planten. ‘Je koopt daarmee eigenlijk je CO2-uitstoot een beetje af’, legt Peter uit. ‘Wij hebben gezegd: dat zouden we ook wel graag willen, maar liever dichterbij huis. Je kunt er dan doorheen lopen, het hout bij wijze van spreken ruiken. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een bosgebied in Nederland om in te investeren. Veel bomen in Nederland zijn aan vervanging toe, ze zijn niet fit meer vanwege de oplopende temperaturen en doordat ze worden aangevreten door een bepaalde kever, de letterzetter. Daarom moeten er andere boomsoorten worden geplant.’

‘We zijn een partnership aangegaan met het Forest -Stewardship Councel (FSC). Die organisatie speelt een belangrijke rol bij het realiseren van duurzaam -bosbeheer wereldwijd en bij de transitie naar een circulaire en -biobased economie. Wij zien kansen en onderschrijven de -doelstellingen van FSC. We willen graag impact maken door de CO2-uitstoot te reduceren en te compenseren. We zijn een projectmatige samenwerking aangegaan met FSC, de Unie van Bosgroepen en de eigenaren van -familielandgoed ’t Rozendael in Heino. Met elkaar -maken we een investeringsplan om de kwaliteit voor een hele -lange termijn te verbeteren en te waarborgen. Er worden bomen geplant die beter bestand zijn tegen een warmer klimaat én die ooit weer gebruikt kunnen worden voor de houtbouw. Een win-win. Dat is toch veel leuker dan dat het -ergens in bijvoorbeeld Zuid-Amerika is, waar je -waarschijnlijk nooit komt? Bovendien is er dringend behoefte aan meer bos in Nederland.’

Niet wegkijken

En dus weten Arjan en Peter ineens van alles over bomen, even wat anders dan de traditionele bouwwereld waar ze al bijna dertig jaar actief in zijn. ‘Het is superleuk om hiermee bezig te zijn en het maakt onze ambitie om meer met hout te doen concreter. Ons personeel waardeert het ook, dat wil voor een bedrijf werken dat zichtbaar iets doet met duurzaamheid. We kunnen hier ook echt met medewerkers naar toe, voor een boomplantdag bijvoorbeeld.’

Arjan sluit af: ‘Ik zou niet willen dat we straks terugkijken en moeten concluderen dat we niks hebben gedaan, -terwijl we de kans wel hadden. Want er zijn binnen onze branche zoveel mogelijkheden om duurzame impact te maken. Niet alleen in de bouw, ook in de ontwikkeling. Je kunt veel meer doen dan alleen verkavelen en woningen bouwen. Het gaat ook over zaken als klimaatadaptie, biodiversiteit, waterberging en het dreigende drinkwatertekort. Je kunt wegkijken, maar als het straks allemaal waarheid is, dan heb jij er niks aan gedaan. Dat zou ik niet op mijn geweten willen hebben.’

 

www.boltongroep.nl

OntwikkelingenBouw & VastgoedAannemersbedrijfInstallatietechniekWoerden