fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Handen ineen voor herinrichting Liendert

Kennis en data bundelen en integraal maatschappelijke opgaven aanpakken; dat is wat bedrijven, kennisinstellingen en overheden binnen Earth Valley doen. LIVE (Liendert Interactieve Visuele Ervaring) is de eerste concrete actie vanuit dit ecosysteem. Met een subsidie van 1 miljoen euro slaan vijf Amersfoortse geo-bedrijven (Geomaat, NEO, Hydrologic, StrateGis en AeroVision), RIVM, Future City en gemeente Amersfoort de handen ineen bij de herinrichting van de wijk Liendert. ‘Dit project is een voorbeeld voor verdere samenwerking.’ 

Het doel van het LIVE-project is helder: met innovatieve digitalisering bijdragen aan klimaatadaptatie, energietransitie en leefbaarheid in Liendert. Deze wijk, gebouwd in de jaren zestig, staat een grootschalige herinrichting te wachten. Het consortium van Earth Valley-partijen ontwikkelt onder meer een gedetailleerde watermonitor en een geavanceerd boomregister om gericht klimaatadaptieve maatregelen te kunnen nemen en te monitoren. Ook maakt het gebruik van de 3D Cityplanner. Hiermee werken deelnemende partijen scenario’s uit die bestuurders in staat stellen keuzes te maken – bijvoorbeeld groen óf parkeerplekken – voor de reorganisatie van de openbare ruimte. 

‘Een herinrichting van een wijk is complex en vraagt betrokkenheid van veel verschillende disciplines’, licht Leon Hendriks, ketenregisseur van AeroVision, toe. ‘Ondergrond, riool, energietransitie, waterbeheer, groen, gebouwbeheer, mobiliteit, participatie: het gaat om veel vraagstukken en ambities die dezelfde ruimte claimen, met veel spelers in het veld. Dan komt de kracht van LIVE naar boven. Door het bijeenbrengen van verschillende wensen en de impact daarvan zichtbaar te maken met geo-informatie, kunnen we de impact van de ene potentiële ingreep op de andere laten zien.’

Leon maakt het concreet: ‘Meer parkeerplaatsen? Dan is er minder ruimte voor groen. Je kunt niet alles doen, dus je moet keuzes maken. Ter ondersteuning daarvan hebben we met LIVE een aantal diensten bij elkaar gebracht in een digital twin. Daarmee kunnen we scenario’s laten zien: wat gebeurt er als we het zo doen? De beslissers kunnen hiermee keuzes maken die ze met informatie kunnen onderbouwen.’

Intensieve samenwerking

LIVE is de eerste concrete actie van Earth Valley. In dit ecosysteem buigen datagedreven (geo)bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen op de as Amersfoort-Utrecht zich samen met de overheid over ruimtelijke vraagstukken. Maatschappelijke ambities als klimaatadaptatie, gezond en veilig wonen, mobiliteit en de energietransitie voeden deze vraagstukken, waarbij de inzet van verschillende soorten geo-informatie het verschil kan maken. De samenwerking binnen Earth Valley is essentieel om slim gebruik te maken van de kansen die digitalisering en innovatie bieden. 

Dat is precies wat er binnen het project LIVE gebeurt. Volgens Leon toont de gemeente Amersfoort haar vooruitstrevendheid door dit herinrichtingsproject als ‘living lab’ beschikbaar te stellen voor de toepassing van innovatieve ideeën. De deelnemende geo-bedrijven hebben de ambitie om hun individueel ontwikkelde tools en producten integraal toe te passen in LIVE. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen de bedrijven en een goede afstemming met de gemeente.

Het is daarbij een voordeel dat de samenwerking binnen LIVE is vormgegeven in een subsidieproject. Leon: ‘Er is geen opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie tussen de partijen en dat zorgt voor een gelijk speelveld in de samenwerking en innovatieruimte. De wijze van financiering, en niet te vergeten de eigen investeringen, vragen commitment van alle partijen. Dat alles bij elkaar, samen met de ambitie om tot het gewenste resultaat te komen, maakt deze gezamenlijke inspanning tot een uniek project.’

Een 3D-puntenwolk gemaakt door Geomaat

Pionieren

Deze werkwijze is een voorbeeld voor toekomstige initiatieven vanuit Earth Valley. Leon: ‘De kracht van een consortium zoals LIVE is dat we voor een herinrichtingsvraagstuk een geïntegreerde aanpak kunnen bieden. De voordelen daarvan merken we al. Het noopt partijen ertoe om de tijdsplanning op elkaar af te stemmen en het stimuleert geo-bedrijven dat ze van elkaars data gebruikmaken. Dat is pionieren, want het gebeurt nog niet op deze schaal in Nederland. Het is daarbij fijn om te merken dat bedrijven veel openheid naar elkaar hebben.’ 

Deelnemende partijen hebben er veel belang bij dat het project slaagt, ook omdat ze gezamenlijk zeven ton hebben geïnvesteerd bovenop de subsidie van een miljoen euro van Kansen voor West. De organisaties leren veel van het proces van samenwerken. ‘Ik ben er heel enthousiast over en de partijen ook’, vertelt Leon. ‘Het bij elkaar brengen van bedrijven is niet zo spannend. Als we de resultaten van de samenwerking kunnen loslaten op gezond stedelijk leven in Nederlandse gemeentes en dat met innovatieve technieken benaderen, kunnen we steeds meer van waarde zijn.’

Schaalbaar

LIVE moet eind 2023 klaar zijn met het werk voor de wijk Liendert. De ambitie is dat deze samenwerkingsvorm daarna schaalbaar is, zodat andere bedrijven zich kunnen aansluiten of nieuwe consortia kunnen vormen. Leon: ‘Van een wijk als Liendert hebben we er honderden in Nederland. Dat zijn allemaal potentiële projecten waar ons concept geschikt voor is. In zo’n propositie kunnen veel partijen van waarde zijn. Als iedereen ervoor openstaat om de krachten te bundelen, ook als concurrenten, dan kan Earth Valley heel goed werken.’

Ondernemen in Amersfoort

Laat je inspireren door succesverhalen op

www.amersfoortbusiness.com

Het LIVE-project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Kansen voor West II en REACT-EU in het
kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie.

InterviewOntwikkelingenCommunicatie & MediaMarketingEemvallei