fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Hoe ga jij als ondernemer om met duurzaamheid?

De missie van de Universiteit Utrecht is om samen de wereld positief te veranderen. Dit gebeurt door met diverse stakeholders te werken aan maatschappelijke thema’s en een betere wereld. Duurzaamheid is een groot thema. Heb je als ondernemer een vraag op dit gebied? Dan ben je welkom om bij U-Collaborate in Education – het UU loket voor samenwerking op het gebied van onderwijs – je eigen vraagstuk neer te leggen. Het loket zorgt er dan voor dat het bij de juiste inhoudelijk expert belandt.

Hoe ga je als ondernemer of organisatie om met de duurzaamheidsuitdagingen waar we allemaal voor staan? Welke stappen zet je naar meer verduurzaming? Hoe geef je een Sustainable Development Goal (SDG) vorm? Hoe communiceer je – intern en extern – over duurzaamheid in je bedrijf? Hoe moet je rapporteren als je te maken hebt met Europese wetgeving? Het zijn vraagstukken waar de Universiteit Utrecht graag samen met studenten, docenten en stakeholders naar kijkt.

Bijvoorbeeld op het Copernicus Institute of Sustainable Development. Daar worden veranderaars van de toekomst opgeleid via diverse bachelor- en masteropleidingen die zich richten op duurzaamheidsvraagstukken. Het Copernicus Instituut onderzoekt en ontwikkelt processen en mogelijkheden voor innovatieve duurzame ontwikkeling en werkt daarmee samen met onder andere burgers, politici, beleidsmakers, NGO’s en bedrijven.

Marjanneke Vijge is universitair hoofddocent bij het Copernicus Instituut (faculteit Geowetenschappen) en zij houdt zich bezig met duurzaamheidsbeleid, met name in ontwikkelingslanden, maar ook steeds meer in Europa. Daarnaast is ze academisch directeur van de universiteitsalliantie waar de Universiteit Utrecht zich bij aangesloten heeft, CHARM-EU. CHARM-EU runt een joint degree master die onderdeel uitmaakt van het Copernicus Instituut. De universiteitsalliantie richt zich op samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven om duurzaamheidsuitdagingen het hoofd te bieden. ‘In deze alliantie werkt de Universiteit Utrecht samen met acht andere universiteiten in Europa, vertelt ze. ‘Binnen het CHARM-EU onderwijs en onderzoek kunnen allerlei maatschappelijke actoren, zoals bedrijven of overheden, een challenge indienen over een duurzaamheidsvraagstuk waar studenten dan in teams en bij de verschillende aangesloten universiteiten mee aan de slag gaan. Duurzaamheidsvraagstukken gaan namelijk vaak over grenzen heen.’

Echte uitdagingen

Het onderwijs bij CHARM-EU en het Copernicus Instituut draait dus niet alleen om het volgen van colleges en het vergaren van kennis, maar veel meer om het samen oplossen van echte uitdagingen. ‘Onze studenten doen door die uitdagingen veel vaardigheden en kennis op. Het is meer een actieve vorm van leren, waarbij je de theorie direct toepast in de praktijk.’  En hoewel alles wat de studenten doen gebaseerd is op academische analyses, wordt de maatschappij niet uit het oog verloren. ‘Wetenschap is vooral belangrijk daar waar het (direct of indirect) de maatschappij kan dienen’, meent Marjanneke. ‘Het gaat ons er óók om dat we impact maken. Daarom is het contact met verschillende maatschappelijke stakeholders zo belangrijk. Wij kunnen onze wetenschap en ons onderwijs sturen op basis van wat er bijvoorbeeld bij het mkb leeft en de studenten leren meer over wat er op de werkvloer speelt. Het gaat erom dat we een maatschappelijke vertaling kunnen maken en onze studenten worden opgeleid tot veranderaars waar de maatschappij echt iets aan heeft.’

UN Global Compact NL

Zo hebben studenten die het CHARM-EU programma volgen een internationale organisatie die onderdeel uitmaakt van de Verenigde Naties, UN Global Compact NL, op weg geholpen met de rapportage van mkb-bedrijven rondom duurzaamheid. ‘Op uitnodiging van CHARM-EU heeft UN Global Compact NL een challenge voor Europese masterstudenten geformuleerd’, zo laat de organisatie weten. ‘Deze gaat in op hoe meer draagvlak kan worden gecreëerd in met name mkb-bedrijven die duurzamer willen opereren. De groep studenten die hiermee aan de slag ging kwam met een educatieve tool om het eenvoudig in de dagelijkse praktijk in te bouwen. UN Global Compact NL gaat een Ronde Tafel beleggen over een vervolg.’

Andere praktijkvoorbeelden

Er is ook een challenge geweest over hoe boerenbedrijven gebruik kunnen maken van waterstof. Studenten gingen eveneens aan de slag met de vraag  hoe restaurants – in Barcelona in dit geval – meer konden doen met “ocean conservation”, één van de Sustainable Development Goals. ’De studenten zijn uiteindelijk met een stappenplan gekomen om het effect op ocean conservation te vergroten’, aldus Marjanneke. ‘Dat kan bijvoorbeeld gaan over de vis die je op het menu zet of hoe je omgaat met afval.’ Challenges kunnen dus globaal of juist heel lokaal worden ingestoken. ‘Maar omdat het onderwijs van CHARM-EU verzorgd wordt door acht universiteiten in Europa (binnenkort negen) kunnen we over grenzen heen van elkaar leren.’

Kortom, de oproep van de Universiteit Utrecht is duidelijk: heb je een uitdaging of een probleem, leg het voor. ‘Het is niet alleen maar praten, je kunt ons echt iets concreets voorleggen. Samen met een docent wordt bepaald hoe dit het beste kan worden vormgegeven. Of het nou kortstondig is in de vorm van een challenge of op langere termijn in een onderzoeksvoorstel of stage, we werken graag samen met ondernemers aan de uitdagingen van de toekomst.’

 

Samenwerken met de UU

De Universiteit Utrecht levert haar bijdrage aan de samenleving door samen te werken met maatschappelijke organisaties en bedrijven om complexe problemen op te lossen. De universiteit brengt hiervoor met het U-Collaborate in Education (UCE) programma het onderwijs samen met bedrijven, maatschappelijke groepen, externe partners en netwerken.

Allerlei vormen van samenwerking zijn mogelijk: van eenmalige gastcolleges en/of hackathons tot langlopende samenwerking of bijvoorbeeld constructies waarbij studenten vanuit de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht samenwerken.

Heb je als ondernemer een uitdaging of een probleem waarbij je hulp kunt gebruiken van studenten, of wil je extra energie geven aan projecten die al een tijdje lopen? Neem dan contact op via www.uu.nl/uce.

OntwikkelingenOnderwijs & CultuurOnderwijsinstellingUtrecht