fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Jan Henk van der Velden is sinds augustus 2017 directeur-bestuurder van stichting Utrecht Science Park. Het Utrecht Science Park is met meer dan 28.000 werknemers (en meer dan 55.000 studenten) het grootste sciencepark van Nederland.

0610414847

janhenk.vandervelden@utrechtsciencepark.nl

De digitale en menselijke balans 

12 december 2022 | 2 minuten lezen

De digitale ontwikkelingen bieden ongekende nieuwe mogelijkheden. Ook voor de partners op het Utrecht Science Park die samenwerken aan een gezonde, duurzame samenleving, hebben de digitale ontwikkelingen een enorme  meerwaarde.  Bij wetenschappelijk onderzoek, maar ook bij het op basis van onderzoeksresultaten verder ontwikkelen van producten en diensten, zie je de grote stappen die worden gezet. Steeds sneller en slimmer worden grote hoeveelheden onderzoeksdata verwerkt. Zeker ook in combinatie met artificial intelligence zullen de ontwikkelingen in een verdere stroomversnelling terechtkomen en staan we waarschijnlijk nog maar aan het begin van een nieuw tijdperk. 

Om al deze mogelijkheden echt te kunnen benutten is een multidisciplinaire aanpak ongelofelijk belangrijk. Intensieve samenwerking vanuit vele disciplines is immers onontbeerlijk om kennis en kunde te combineren. De digitale mogelijkheden voor overleg bieden meer dan ooit de mogelijkheden om relevante partners uit de hele regio, het gehele land en zelfs de gehele wereld in samenwerkingen te betrekken.

‘Het blijft de komende jaren een uitdagende zoektocht naar de digitale en menselijke balans’

In coronatijd hebben we ook geconstateerd hoe naast al deze digitale mogelijkheden ook het persoonlijke contact van groot belang blijft. We zijn wat dat betreft nog steeds op zoek naar een nieuw evenwicht. Kun je thuiswerken of ben je afhankelijk van bijvoorbeeld de labfaciliteiten op het werk? Hoeveel dagen werk je wellicht thuis en hoeveel dagen op kantoor? En zie je dan ook je collega’s of werken zij die dag toevallig net weer thuis? Ontmoet je je samenwerkingspartners fysiek  of digitaal? Hoeveel willen we reizen om samenwerkingspartners fysiek te ontmoeten? Ongetwijfeld zullen mensen ook vanwege duurzaamheidsoverwegingen minder vanzelfsprekend een vliegtuig pakken om ergens in de wereld een congres te bezoeken. Toch zullen ook veel mensen de persoonlijke contacten op en rondom dergelijke congressen niet willen missen. Ook daarin zijn mensen nog zoekende naar een nieuwe balans.

Voor de partners op het Utrecht Science Park geldt ook dat zij alle digitale mogelijkheden benutten, maar het is niet voor niets dat zij zich met een groot aantal partijen op enkele vierkante kilometers hebben gevestigd. Door deze unieke kennisconcentratie op het Utrecht Science Park hoef je vaak alleen maar de weg over te steken om met een samenwerkingspartner fysiek in overleg te gaan. We noemen dat ook wel de “Starbucks factor”: je meegenomen koffie is bij wijze van spreken nog warm als je bij je samenwerkingspartner aankomt. Die meerwaarde van de menselijke maat zal altijd blijven, dus ook de wens om zich vanwege de meerwaarde van de nabijheid op het Utrecht Science Park te vestigen.  Maar natuurlijk zal de komende jaren op het Utrecht Science Park en Utrecht Science Park Bilthoven en op andere relevante werklocaties in de nabijheid (zoals het voormalige TNO-terrein in Zeist) gezocht worden naar het optimale gebruik van deze locaties in combinatie met alle digitale mogelijkheden. Het blijft de komende jaren een uitdagende  zoektocht naar de digitale en menselijke balans.

InterviewDienstverleningUtrecht