fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

‘Digitaliseren zonder visie? Je bouwt toch ook geen huis zonder ontwerp?’

‘Digitaliseren is als een vaas met stenen.’ Met deze wat ongebruikelijke vergelijking begint Maurits Dijkgraaf, business strategist bij softwarebedrijf PAQT, zijn betoog. Hij is ervan overtuigd dat digitaliseren dé oplossing is voor bedrijven die vanwege de krapte op de arbeidsmarkt tegen groeibeperkingen aanlopen. Mits je dit doet met een visie. ‘Want je bouwt je huis toch ook niet zonder een doordacht ontwerp?’

‘Bedrijven die willen groeien, losten dat voorheen op door meer mensen aan te nemen’, vertelt Maurits. ‘Nu de arbeidsmarkt volledig op slot zit, is dat geen optie meer. Je ziet daarom dat veel bedrijven wel groeipotentie hebben, maar deze niet kunnen benutten door personeelstekort. Tegelijk lost het ’t échte probleem niet op, want er zijn genoeg medewerkers die zinloos werk doen. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze continu bezig zijn met taken die ook automatisch kunnen. Door die processen door middel van IT te optimaliseren, maak je deze mensen vrij om werk te doen dat écht toegevoegde waarde biedt. Dat is beter voor je bedrijf, maar ook voor die mensen zelf. In een tijd dat iedereen zoekt naar werk met purpose, is het belangrijk om medewerkers werk te bieden waarmee ze iets bijdragen. Digitale transformatie is daarvoor de oplossing en de enige juiste manier om hiermee te starten, is met het bepalen van een digitale visie, aanvullend op je bedrijfsstrategie.’

De laatste tien procent
‘Veel bedrijven digitaliseren wel, maar dan zonder een overkoepelende visie’, vertelt Maurits. ‘Ondernemers zoeken naar standaard softwarepakketten die in één specifieke behoefte voorzien, maar kijken niet naar het totaalplaatje. Vergelijk het met een vaas met stenen. Die vaas is je potentieel en de stenen staan symbool voor de standaardpakketten. Negentig procent van de vaas krijg je eenvoudig gevuld, maar die tien procent die niet in standaardsoftware te vangen is, maakt juist het verschil. Al die stenen zijn bovendien losse elementen, die niet met elkaar samenwerken. Dan ontstaan de handmatige taken waar ik het eerder over had. Medewerkers die de gaten vullen, door gegevens handmatig over te zetten en door alles continu te controleren omdat de verschillende systemen niet één waarheid tonen. Dan ontstaat inefficiëntie die heel makkelijk te ondervangen is, wanneer je een brede visie ontwikkelt op digitalisering.’

‘Een vaas krijg je nooit vol met alleen stenen’

Hou AFAS en Exact, maar verbind ze
‘Ik snap dat het vanuit mijn perspectief makkelijk praten is’, geeft Maurits toe. ‘Ik heb vanuit mijn vak de kennis van wat er allemaal mogelijk is en kan daarom sneller een digitaliseringsvisie vormen, dan een gemiddelde ondernemer voor wie IT geen hoofdzaak is. Ik nodig ondernemers dan ook van harte uit om eens samen van gedachten te wisselen. Een digitale visie klinkt ingewikkeld, maar is met de juiste kennis binnen een paar weken te realiseren. Door met een technische blik naar je bedrijfsprocessen te kijken en door te praten met de mensen op de werkvloer, zien wij snel waar winst te behalen valt met maatwerkoplossingen. Meestal kun je je bestaande pakketten zoals Microsoft, AFAS of Exact Online gewoon blijven gebruiken, maar is er een verbindende laag nodig die de pakketten aan elkaar koppelt en die jouw maatwerk- processen een plek in het geheel geeft. Dat maatwerk vormt als het ware het zand tussen de losse stenen in de vaas. Maar eigenlijk praat ik dan al veel teveel over de oplossing. Het begint bij het doorgronden van je processen en daar een digitale visie op vormen. De rest is invulling, want in feite is tegenwoordig alles mogelijk op softwaregebied. Het moet daarom gaan om het doel, niet om het middel.’

Dertig procent rendement per jaar
‘Een investering in software moet je binnen drie jaar, drie keer terugverdienen’, vertelt de inmiddels aangeschoven Joren Bozon, die als senior business consultant bedrijven helpt bij het bepalen van een digitale strategie. ‘Onderdeel van een digitale strategie is daarom altijd een businessmodel dat uitrekent wat een investering oplevert. Daarbij kijken we zowel kwantitatief als kwalitatief. In eerste instantie kun je voorraad verminderen, fouten voorkomen en uren besparen. Dat laatste betekent overigens niet dat je medewerkers ontslaat. Je zet ze simpelweg nuttiger in. Dat is gelijk de kwalitatieve slag. Want de misgelopen opdrachten die je eerder niet aankon vanwege inefficiëntie, kan je nu ineens wel aannemen. Dat levert groei op, die je anders niet had gehad.’

Voorsprong op je concurrentie
‘Laat ik realistisch zijn: een warmtepomp installeer je niet sneller met software’, geeft Joren toe. ‘De kansen liggen ook niet in het vakwerk, maar in de zaken eromheen. Waar software namelijk wel voor kan zorgen, is dat die monteur altijd met de juiste spullen aankomt, omdat de voorraad in het magazijn gekoppeld is aan het verkoopsysteem. Of dat hij op locatie gelijk zijn werkzaamheden kan registreren, waarna de factuur en de onderhoudsplanning automatisch worden opgesteld. Het inhoudelijke werk gaat niet sneller, maar wordt wel makkelijker en fijner. Wie dát snapt, heeft een aanzienlijk concurrentievoordeel. Want veel partijen blijven bij de standaardpakketten en staan er niet bij stil dat groei vanuit digitaliseren kan komen, en niet alleen vanuit het aannemen van onvindbare nieuwe collega’s. Start dus vandaag nog met het opstellen van een digitale visie, dan blijf je je concurrentie altijd voor.’

‘Een digitale visie klinkt ingewikkeld, maar is binnen een paar weken te realiseren’
InterviewOntwikkelingenIT & ICTICT/ ITUtrecht