fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt
Earth Valley gelanceerd: het nieuwe ecosysteem in de regio Amersfoort - Utrecht
24 maart 2022 | 2 minuten lezen

Vanuit het historisch middelpunt van Nederland is een nieuwe beweging gestart om de maatschappelijke ambities tot 2050 waar te maken. Vrijdag 11 maart lanceerden Amersfoort en ROM Utrecht Region vanuit de Prodentfabriek in Amersfoort een nieuw ecosysteem onder de werktitel Earth Valley.

De vraagstukken op het gebied van gezonde leefomgeving, woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en energietransitie zijn groot. Met gebundelde research, innovatie, internationale tenders, talentvorming en educatie kunnen we meer inzichten krijgen uit vitale data sets. Versnellen, door gedeelde kennis en innovaties. Een uniek ecosysteem met een onderscheidende positionering, waarin ingenieursbureaus, bedrijven in de bouwketen, (geo)data & ICT bedrijven en kennisinstellingen hun innovatieve oplossingen en vernieuwende kennis actief inzetten voor een toekomstbestendige leefomgeving.

Helga van Leur sprak met opdrachtgevers en experts op het gebied van circulaire bouw, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. In paneldiscussies gingen zij in op de kansen die Earth Valley biedt om grote maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. Ook de cruciale rol van data en digital twinning en het belang van het opleiden van talent in de gehele kennisketen kwamen aan bod.

Blijf op de hoogte: volg Earth Valley op LinkedIn.

Utrecht