fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Tonny Gerritsen is ondernemer. Hij is algemeen directeur en mede-eigenaar van Lithos bouw & ontwikkeling en daarnaast huisvader. Motto: Herinner je gisteren. Droom van morgen. Geniet van vandaag.

tgerritsen@lithos.nl

0334535959

Familiebedrijven

3 oktober 2023 | 2 minuten lezen

Het is geen keuze maar een historisch bepaalde situatie of een bedrijf een familiebedrijf is. Het “familiegevoel” is wel een keuze. zeventig procent van de bedrijven in Nederland is in meer of mindere mate een familiebedrijf. Bedrijven met een uniek karakter, wat tot uiting komt in onderlinge verbondenheid van familie, collega’s, bedrijf en eigendom. Familiebedrijven hebben doorgaans een grote mate van continuïteit. Naast de grotere betrokkenheid van medewerkers (inclusief familieleden) is men meer gericht op de langetermijnsuccessen om het bedrijf ook voor de toekomstige generaties veilig te stellen. Deze langetermijnvisie zorgt ervoor dat er doorgaans meer eigen vermogen in het bedrijf is geïnvesteerd, waardoor men minder gevoelig is voor economische tegenslagen.

Familie is de kracht van een familiebedrijf, maar ook de achilleshiel: conflicten tussen familieleden, geen duidelijke leiderschapsstijl, geen tot weinig ervaringen in het aansturen van een organisatie bij bedrijfsopvolging en zo verder. Tal van bedreigingen die mogelijk op de loer liggen.

Vasthouden aan bewezen concepten die overgedragen zijn van ouders op kinderen kunnen een familiebedrijf in de weg zitten. Maatschappelijke veranderingen moeten vertaald worden in aangepast nieuw leiderschap, visie en doelen. Gebeurt dit niet of niet voldoende, dan verliezen familiebedrijven hun aansluiting met de “nieuwe” maatschappelijke omgeving waarin hun klanten zich bevinden.

‘Maatschappelijke veranderingen moeten vertaald worden in aangepast nieuw leiderschap, visie en doelen’

Dit is een beeld dat vaker wordt beschreven en zich vervolgens vertaalt in een derde generatie die het familiebedrijf om zeep helpt. Maar zou dit niet meer samenhangen met het verliezen van aansluitingen op de maatschappelijke veranderingen en dus vasthouden aan oude successen?

Een goede balans tussen familie- en bedrijfsbelangen is essentieel. Ieders belang moet objectief worden gewogen zonder het belang van de onderneming uit het oog te verliezen.

Goed bestuur, overleg, visie en doelen zijn noodzakelijk om alle belangen van de familie, eigenaren en het bedrijf, en daarmee samenhangend de continuïteit en betrokkenheid, te borgen.

Kortom: een familiaire betrokkenheid, ook binnen niet-familiebedrijven, kan zeker een positief effect hebben op de continuïteit van een bedrijf. Maar wel met een bewezen competent bestuur dat openstaat voor verandering en maatschappelijke vernieuwing!

OntwikkelingenBouw & VastgoedEemvallei