fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt
Meer baankansen voor mensen met psychische kwetsbaarheid
23 juni 2022 | 2 minuten lezen

Ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijkt uit onderzoek dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot zeven keer moeilijker aan een baan komen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom financiële middelen beschikbaar gesteld aan alle arbeidsmarktregio’s is in het land om meer baankansen te creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De regio’s doen dat binnen het project “Hoofdzaak } Werk” vanuit het landelijk convenant Sterk door Werk. Het doel is om per regio honderd nieuwe begeleidingstrajecten te realiseren waarbij zowel de kandidaat als de werkgever passende begeleiding en ondersteuning krijgt. In arbeidsmarktregio Amersfoort is dit project onlangs officieel van start gegaan. 

In arbeidsmarktregio Amersfoort werken binnen Hoofdzaak } Werk GGZ-organisaties samen met UWV, Zorgverzekeraars, WSP regio Amersfoort en de regiogemeenten Amersfoort, Leusden, Baarn, Bunschoten, Soest, Nijkerk en Woudenberg. Doel is om de integrale samenwerking tussen de partijen nog verder te verbeteren. Inmiddels zijn de eerste stappen hiervoor gezet met het vormen van een uitvoeringsplan waar de organisaties gezamenlijk uitvoering aan gaan geven. 

Naast de honderd extra trajecten hopen de betrokkenen extra werkgevers te kunnen inspireren om werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid een kans te bieden. De werkgevers en werknemers krijgen hiervoor ondersteuning vanuit de GGZ-zorg, UWV en gemeente. Werkgevers kunnen binnen Hoofdzaak } Werk ondersteuning krijgen vanuit een jobcoach of financiële middelen. 

Eemvallei