fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Nieuw systeem WB-ECO geeft nog meer houvast in de energietransitie

Klanten meer grip geven in het energievraagstuk en de kosten die daarbij komen kijken en zo hulp bieden bij de energietransitie. Dat is het ultieme doel van Warmtebouw. Deze missie krijgt nu nog meer vorm met de ontwikkeling van een nieuw en eigen monitoringssysteem: WB-ECO.

Het zogenoemde WB-ECO monitoringssysteem (ofwel Warmtebouw EnergieCoach Online)  gaat nog een stap verder dan de tools die Warmtebouw tot op heden ontwikkelde om klanten – gebouwbeheerders – te helpen met het verduurzamen van hun pand. ‘Toen we in 2012 de vraag kregen of we wilden meedenken over de verduurzaming van bedrijventerrein Lage Weide, hebben wij een plan bedacht om inzichtelijk te maken hoe we de CO2-uitstoot konden beperken’, vertelt Energiecoach Rik Hartog. ‘We hebben toen de Energiescan ontwikkeld, die daarna goedgekeurd werd door de gemeente. We hebben destijds bijna zeventig scans van panden gemaakt en daar veel van geleerd. Wat zijn zaken die het meest voorkomen, wat kunnen we gezamenlijk oppakken? Uit die scans is een masterplan voortgekomen met een top tien aan maatregelen waar je als bedrijventerrein aan kunt denken. De scans hebben we steeds verder uitgebreid en er kwamen varianten bij.’

Drie scans

‘Het betekent dat we nu drie scans aanbieden’, vertelt directeur Patrick van Echtelt. ‘De Quickscan brengt in beeld hoe een bedrijf ervoor staat en waar het volgens de wet- en regelgeving aan moet voldoen. Met de uitgebreidere Energiescan wordt de energierekening ontleed en worden alle energiestromen in een pand inzichtelijk gemaakt en in de meest uitgebreide variant, de Energie Audit (EED), wordt daarnaast ook nog het vervoer meegenomen. Ons dienstenpakket is daarnaast nog uitgebreid met het opstellen en verbeteren van energielabels en het ondersteunen/begeleiden bij het behalen  van BREEAM-certificeringen.’

Om te zien wat voor effect genomen maatregelen – al dan niet gestuurd vanuit de overheid – hebben op het energieverbruik van je pand en per dag in de gaten te houden dat er gebeurt, heeft Warmtebouw nu het WB-ECO monitoringsysteem ontwikkeld. ‘Het monitoringssysteem wat we in het verleden gebruikten, voldeed niet helemaal aan onze verwachtingen’, aldus Rik. ‘Zo wilden we niet alleen hoofdmeters, maar ook tussenmeters kunnen toevoegen en bijvoorbeeld zonnepanelen kunnen uitlezen. Omdat geen enkel systeem helemaal naar wens was, hebben we besloten het zelf te gaan ontwikkelen.’ Anderhalf jaar geleden begon het proces en stak Rik met het IT-team de koppen bij elkaar. ‘We hebben eerst een plan van aanpak gemaakt. Wat willen we er zelf allemaal in terug laten komen, wat eist de wetgeving, wat kunnen we ermee, wat is het doel? Het doel is klaar te zijn voor het jaar 2026; dan komt er weer nieuwe wetgeving en komt er nog meer op het bordje van gebouweigenaren terecht. Een koppeling met een gebouwautomatiseringssysteem is dan een must, zodat als er iets niet goed gaat, je kunt ingrijpen.’

‘Omdat geen enkel systeem helemaal naar wens was, hebben we besloten het zelf te gaan ontwikkelen’

Realtime

Het realtime digitale systeem laat aan de hand van handige grafieken en parameters in één oogopslag zien hoe je energieverbruik eruitziet en waar verbetering zit. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt met welke wetgeving de klant allemaal te maken heeft en of hij daaraan voldoet. Via een koppeling met hoofd- en tussenmeters zie je alle stromen lopen. Daarnaast heb je een overzicht van de elektra en wat je van je zonnepanelen gebruikt en teruglevert. Je ziet wanneer er afwijkingen zijn en er is ook een koppeling gemaakt met alle maatregelen; het maakt inzichtelijk wat deze kosten, of er nog subsidiemogelijkheden zijn en of het bijdraagt aan je energielabel. Ook de stooklijnen worden in beeld gebracht en je kunt snel zien of de installatie goed is ingeregeld. Het kan daarnaast CO2, luchtvochtigheid (RV) en fijnstof (PM 2.5) meten en je krijgt te zien of het binnenklimaat gezond is.  Rik: ‘Het systeem wordt van buiten gevoed met weersvoorspellingen, dat zijn we nu aan het testen. Dat is echt next level. We zien dan dat het straks warm wordt, waardoor je precies op het juiste moment kunt koelen. We zijn momenteel bij onszelf aan het experimenteren met een wolkencamera waarmee we letterlijk kijken naar hoe de wolken voorbijschuiven en of we daarmee nog scherper kunnen sturen in de energievoorziening.’

‘We hebben dit met name ontwikkeld om te voorzien in de groeiende behoefte van onze klanten om hun energiehuishouding te optimaliseren’, aldus Patrick. ‘Er wordt simpelweg van ons verwacht dat we een optimum verkrijgen qua comfort en energiebesparing. Gasrekeningen zijn omhoog gegaan, wetgeving wordt nu echt gehandhaafd en er komen alweer nieuwe regels aan. Daarom moeten wij alles op alles zetten om onze klanten van het beste advies te blijven voorzien. Het vraagstuk ligt er, dus dan kun je het maar beter meteen goed doen. Een energielabel is leuk, maar er zijn nog andere ontwikkelingen die wat ons betreft belangrijker zijn, zoals “Paris Proof” worden. Om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs mag je als kantoorgebouw nog maar zeventig kilowattuur per vierkante meter verbruiken. Dat is nu nog geen wet, maar we gaan er wel naar toe. In WB-ECO zit ook een benchmarkstuk waarin je kunt zien in hoeverre je pand al Paris Proof is. Dat is de waarde die het toevoegt voor Warmtebouw en onze klanten: één is inzicht geven en twee is meehelpen om de juiste keuzes te maken.’

 

www.warmtebouw.nl

OntwikkelingenInstallatietechniekUtrecht