fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

De mens centraal...
vanzelfsprekend bij Mazars

De vrijheid om je te uiten en de ruimte om te leren van je fouten is heel erg belangrijk. Peter van der Laan, accountant bij Mazars, is zich bewust van zijn rol en hoe voorbeeldgedrag bepalend is voor het ontwikkelen van mensen en teams.  Waar het bij zijn vorige werk vooral draaide om uren, draait het bij Mazars om de mens. Volgens hem gaat het daarin uiteindelijk maar om één ding: hoe ga je met elkaar om?

Hij was nog geen maand in dienst of corona kwam om de hoek. Allemaal naar huis, op afstand en contact via Teams. Een vreemde periode. Nu alles weer opleeft, beseft Peter, van oorsprong een ras-Rotterdammer, dat hij goed op zijn plek zit. Zijn no-nonsense mentaliteit matcht goed met de collega’s en de klanten van het kantoor in Utrecht, die ook graag aanpakken en geholpen willen worden. Inmiddels voelt hij zich dan ook een echte Mazariaan en heeft hij de organisatie goed leren kennen: ‘We richten ons op specifieke marktgebieden en sectoren, zoals familiebedrijven, transport & logistiek, real estate, maar ook maatschappelijke organisaties. Verder blijven we innoveren en ontwikkelen we nieuwe diensten, bijvoorbeeld op het gebied van sustainability, digitalisering, cybersecurity en data.’

Eigen cultuurprogramma

‘Bij Mazars gaan mensen boven processen en word je in staat gesteld om voorop te lopen, te innoveren en ondernemend te zijn. Ze dagen je voortdurend uit om je te blijven ontwikkelen en daar is dan ook alle ruimte en gelegenheid voor. Zo heeft Mazars een eigen cultuurprogramma rond thema’s als voorbeeldgedrag, inclusie, zingeving, welzijn en de lerende organisatie. Elke praktijk heeft een eigen werkgroep waardoor er veel aandacht is voor het cultuurprogramma. Het gaat om “well-being”, om hoe het écht gaat met collega’s en om een goede “work-life-study”-balans. Door collega’s zo goed mogelijk te begrijpen, te helpen en te stimuleren, draag je bij aan het leveren van toonaangevende kwaliteit aan onze klanten.’

Peter legt uit: ‘We zijn een mensgerichte organisatie waar het geven van feedback onderdeel is van ons dagelijks werk. We werken hard, maar het is ook vanzelfsprekend om terug te schakelen voor een bewust moment van feedback en reflectie. Dan vertellen we elkaar wat er goed ging, wat er anders kan en wat er beter moet. Welk gedrag je fijn vindt en welk gedrag minder fijn. Hoe meer we delen, hoe beter we elkaar begrijpen. Ik kan wel zeggen dat we als organisatie behoorlijk “open minded” zijn, dat we een veilige werkplek weten te creëren, een plek waarin we elkaar blijven uitdagen. Deze houding nemen we dan ook mee naar de klant, die er uiteindelijk meer aan heeft als wij ons op ons gemak voelen. Dan krijg je een betere wisselwerking en verstandhouding en kunnen we elkaar écht begrijpen en helpen.’

‘Een klant heeft er uiteindelijk meer aan als wij ons op ons gemak voelen’

In een diverse en inclusieve organisatie maak je zo goed mogelijk gebruik van de talenten en capaciteiten van je collega’s, zo ook bij Mazars: ‘Ongeacht je leeftijd, levensfase, herkomst of voorkeur willen wij dat iedereen zich thuisvoelt. Iets waar we constant mee bezig zijn en nooit af is. Hoe we dat doen? Door het juiste voorbeeld te geven, maar ook door met elkaar hierover in gesprek te gaan. Zo doen we binnenkort met het team een kleurenassessment, waardoor we kunnen zien waar je natuurlijke voorkeur zit als het gaat om bijvoorbeeld samenwerken of communiceren. Dit is handig bij het samenstellen van teams en hoe we met elkaar en de klant omgaan.’

Conditie voor positie

Als we Peter vragen naar zijn eigen ervaring, begint hij over zijn leiderschapsprogramma bij “De Baak”. Peter legt uit: ‘Eén van de belangrijkste leermomenten uit dat traject is “conditie gaat voor positie”. Als je iets vervelends meemaakt, slecht slaapt of er speelt een lastig vraagstuk bij een klant, dan kan dit invloed hebben op je concentratie en dagelijkse werkzaamheden. Wanneer je dat weet en er bij stilstaat, kun je er ook iets mee doen. Bijvoorbeeld dat je vanuit emotie niet direct moet reageren op een collega of klant, maar dat je het er later wél over moet hebben. Dat je erover praat. Hier is bij Mazars altijd tijd en ruimte voor.’

Afgelopen tijd speelden er bij collega’s in de zakelijke of privésfeer diverse zaken, iets wat Peter en zijn team altijd met elkaar konden oplossen: ‘Uiteindelijk gaat het om communicatie en de veilige omgeving om dit met elkaar te bespreken. Maar ook of we die verwachtingen managen met onze klanten. Zo kijken we wekelijks met elkaar naar de “work-life-study”-balans, hebben we periodiek “mental coaching” en voeren we het echte gesprek, om te peilen hoe het met je gaat. Daar komt het sociale, nuttige en aangename bij elkaar. Natuurlijk zijn er altijd verrassingen, waarbij het voor ons de uitdaging is om die zo vroeg mogelijk te onderkennen. Het enige dat werkt is oprechte tijd en aandacht voor elkaar. Als we niet meer praten, komen we ook niet verder. Aan mij de taak om het goede voorbeeld te geven.’

 

www.mazars.nl

InterviewOntwikkelingenDienstverleningUtrecht