fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Nieuwe pensioenwet als sleutel tot meer pensioenbewustzijn

Op 1 juli treedt, mits de Eerste Kamer instemt met de plannen, het nieuwe pensioenstelsel in werking. Voor pensioenuitvoerders, werkgevers en werknemers verandert er veel. We moeten ons echter geen zorgen maken, vindt Geert-Jan Brouwer, pensioenadviseur bij verzekeringsadvieskantoor Van Luin uit De Bilt. ‘Er verandert veel, maar er is voldoende tijd om wijzigingen door te voeren. Bovendien kunnen we het momentum pakken en samen met werkgevers werken aan meer pensioenbewustzijn in Nederland.’

Het pensioenbewustzijn in Nederland is laag en volgens Geert-Jan moet én kan dat anders. Van Luin heeft circa 250 mkb-bedrijven als pensioenklant. Naast administratief beheer, geeft het kantoor advies en verzorgen zij pensioencommunicatie, zowel aan werkgevers als werknemers. ‘Pensioen uitleggen is doceren en doseren’, vertelt Geert-Jan. ‘Je moet niet te veel in details treden, maar je vooral richten op de grote lijnen en keuzemogelijkheden die werknemers hebben. Met het toenemen van keuzemogelijkheden, wordt pensioencommunicatie steeds belangrijker. Als team maken we pensioen begrijpelijk en leuk. Persoonlijk vind ik dat communiceren met werknemers heel gaaf. Er schuilt een enorme schoolmeester in mij, die graag complex lijkende zaken eenvoudig uitlegt. Het grappigste compliment dat ik ooit heb gekregen is van een deelneemster aan een informatiebijeenkomst, die glimlachend aangaf dat de informatie “neigde naar boeiend”. Fantastisch! Ik hoop enorm dat de nieuwe pensioenwet gaat zorgen voor meer bewustzijn onder werkgevers en werknemers.’

Waardering voor werkgevers

‘Werkgevers betalen vaak veel premie voor pensioenen van hun werknemers, maar krijgen daar weinig waardering voor terug’, vertelt Geert-Jan verder. ‘Dat is niet bewust, maar simpelweg omdat werknemers geen idee hebben hoe hun regeling in elkaar steekt. Bel maar eens bij twee verschillende bedrijven aan en vraag werknemers daar hoe hun pensioen eruitziet. Al heeft de ene een fantastische pensioenregeling en de ander een uitgeklede: beiden zullen waarschijnlijk hooguit weten dat er ‘iets’ is geregeld. Doodzonde, want als werkgever steek je vaak veel geld in zo’n goede regeling. Pensioen is uitgesteld salaris! Daar mag best waardering tegenover staan. Werknemers gaan een pensioenregeling pas waarderen, wanneer ze begrijpen wat deze voor hen betekent. In de huidige werknemersmarkt kan een goede pensioenregeling bovendien het verschil betekenen in werving, of het behouden van werknemers.’

‘Werkgevers betalen veel premie voor pensioenen, maar krijgen daar weinig waardering voor terug’

Nu snap ik het!

Geert-Jan zit regelmatig rechtstreeks aan tafel bij werknemers van zijn klanten, om uit te leggen hoe hun pensioen in elkaar steekt. ‘Dat is relevant bij werknemers die net in dienst treden, maar ook bij werknemers die binnenkort met pensioen gaan. Soms worden we al gevraagd bij contractonderhandelingen met nieuwe werknemers, om te vertellen over een regeling. Dan werkt pensioen als een positieve secundaire arbeidsvoorwaarde. Ik merk dat veel werknemers wel behoefte hebben aan informatie, maar er niet zelf naar op zoek gaan. Vaak krijgen we aan het einde van een gesprek te horen dat werknemers hun pensioen nu eindelijk snappen. Werkgevers die dit soort gesprekken aanbieden, of het nu één op één of in groepen is, krijgen daar uiteindelijk meer waardering voor terug. Bovendien zorgt goede voorlichting aan het begin van het werkzame leven in potentie voor betere pensioenen. Als je wel eens iemand met zijn pensioendatum in zicht huilend tegenover je hebt gehad, dan doet dat wat met je. Ze vragen dan of het berekende pensioen écht alles was wat ze gaan krijgen. Op zo’n moment is er weinig meer aan te doen, maar door vroeg te informeren, kunnen we ervoor zorgen dat pensioenbewustzijn groeit en daarmee de kans dat iedereen ook na het pensioen comfortabel door kan leven. In feite een kleine investering in communicatie, die veel verschil kan maken.’

Impact van de nieuwe wetgeving

De nieuwe pensioenwet verandert veel. Zowel voor bedrijfstakpensioenfondsen, zoals ABP en Zorg & Welzijn, als voor ondernemingspensioenfondsen zoals Philips en Shell, zijn er forse wijzigingen. Maar ook voor mensen met een verzekerde regeling bij een verzekeraar als Nationale Nederlanden of Zwitserleven, zal de nieuwe pensioenwet gevolgen hebben. Geert-Jan: ‘Onze klanten bevinden zich in deze laatste categorie. Voor hen verandert de manier waarop premie voor werknemers gereserveerd wordt. Zonder te veel in detail te treden, legt een werkgever nu meer premie in, naarmate werknemers ouder worden. Dat wordt in het nieuwe stelsel een gelijk percentage gedurende het gehele werkzame leven. Maar hoe hoog moet dat gelijkblijvende percentage worden? Dat is de grote vraag. Te laag betekent potentieel een versobering van het pensioen van de werknemer, maar een te hoog percentage levert extra kosten op voor werkgevers. Er zijn twee belangrijke dingen die ik OnderNamen-lezers wil meegeven. Ten eerste: er is een overgangsregeling tot 1 januari 2027. Vanaf dat moment móet de nieuwe regeling ingaan. Tot die tijd is er de kans om alle opties goed te onderzoeken. Wacht niet tot 2027 met je te (laten) informeren. In sommige situaties kan eerder anticiperen op de nieuwe wetgeving juist heel interessant zijn. In die wirwar van nieuwe regelgeving, willen wij met onze kennis rust in de markt brengen. Wanneer je je nu goed laat informeren, helpt dat om op het juiste moment de juiste keuzes te maken. Als tweede tip wil ik meegeven: gebruik alle aandacht in de media voor de nieuwe pensioenwet als moment om het pensioenbewustzijn van werknemers te vergroten. Waardering door jouw werknemers voor jouw pensioeninvestering komt dan
vanzelf!’

 

www.vanluin.nl

InterviewOntwikkelingenDienstverleningFinanciële dienstverleningUtrecht