fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt
SNS Bank geeft jongeren stem in nieuwe raad
10 oktober 2023 | 2 minuten lezen

SNS heeft de “Raad van de Toekomst” in het leven geroepen. Dit is een jongerenparticipatie-initiatief om de kloof tussen wat er speelt in het leven van jongvolwassen en wat banken doen, te dichten.

De Raad van de Toekomst is een panel van tien jongvolwassenen die SNS een jaar lang adviseren over onderwerpen die de nieuwe generatie bezighouden. Tijdens de eerste bijeenkomst droegen de leden verschillende knelpunten aan die zij ervaren in hun dagelijks omgeving. Daar is een actieagenda uit voortgekomen met drie kwesties: kansenongelijkheid, financiële opvoeding en “de dag van morgen”. Naast deze actieagenda gaat de Raad van Toekomst ook met een aantal concrete vraagstukken van SNS aan de slag.

SNS wil met de Raad van Toekomst de nieuwe generatie een nadrukkelijke stem geven in het beleid van de bank. Angela Eijlander, directeur van SNS: ‘We willen een ander soort bank zijn, een menselijke bank. Juist jongvolwassenen moeten kunnen vertrouwen op een toekomst waarin zij gelijke kansen krijgen. Om die toekomst te bewerkstelligen is het belangrijk om deze groep, de Raad van Toekomst, actief te betrekken bij ons beleid en ons door hen te laten adviseren met onderwerpen die zij zelf aandragen. Dit is precies wat ze gedaan hebben met de opgestelde actieagenda. Samen met de Raad van Toekomst kijken we nu hoe we hier als bank invulling aan kunnen geven.’

OntwikkelingenDienstverleningEemvalleiWoerden