fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

veel meer dan een netwerk

Met vijfduizend bedrijven in haar midden mag Soest zich met recht een ondernemende gemeente noemen. De verbindende schakel tussen al die bedrijvigheid is de Soester Zakenkring, waarbij ook alle bedrijvenverenigingen in Soest en Soesterberg zijn aangesloten. Een introductie.

Voor het eerst in tijden was er eind mei weer een live-event van de Soester Zakenkring: een kleinschalige ondernemerswandeling die zes kilometer door de Korte Duinen voerde. En dat voelde met al die ontmoetingen en goede gesprekken bijna als vanouds. ‘Het oude nieuwe normaal glinsterde aan de horizon’, zo luidt een van de regels uit het verslag van lid Peter Beijer op de website van de Soester Zakenkring.
‘Het was een mooi voorbeeld van hoe we de beperkingen hebben omgezet in kansen’, vertelt voorzitter Judith de Pagter een week na de wandeling. ‘Het was niet makkelijk om in het coronatijdperk te kunnen doen waar we normaal zo goed in zijn: ondernemers met elkaar verbinden en ontmoetingen faciliteren. Maar we hebben ons best gedaan.’

‘Neem het nieuwjaarspakket dat we bij ondernemers hebben bezorgd’, vervolgt Judith. ‘Of de online kennissessie die we in april hebben gehouden over cybercriminaliteit, waarin één van onze leden ons heeft bijgepraat over dit actuele onderwerp. Heel zinvol en interessant. Kennis delen is een belangrijk doel van onze vereniging. En vorig jaar, toen we weer even bij elkaar mochten komen, hebben we ‘speeddaten’ georganiseerd. Vier ondernemers aan tafel en elke twintig minuten doorschuiven. Met gespreksonderwerpen als: hoe heeft corona jouw bedrijf getroffen? Hoe ziet je business er nu uit? Werd enorm gewaardeerd. Het is de fysieke ontmoeting met diverse activiteiten waar onze leden vooral voor komen. Met elkaar in gesprek over inhoudelijke zaken, dat proberen wij op een creatieve manier te faciliteren.’

‘Het gaat bij de Soester Zakenkring niet om het uitdelen van zoveel mogelijk visitekaartjes. We zetten in op een langdurige relatie met elkaar’

Laagdrempelig
Al 61 jaar is de Soester Zakenkring een vereniging die ondernemers op een laagdrempelige manier samenbrengt. Naast leden van de belangrijkste bedrijventerreinen De Soestdijkse Grachten en Centurionbaan in Soesterberg en bedrijven uit de retail- en horecasector, sluiten ook kleine zelfstandigen zich aan. In de afgelopen jaren zijn ook steeds meer vrouwen lid geworden; niet in de laatste plaats de verdienste van Judith, die in 2018 de voorzittershamer overnam. ‘We staan ook heel erg open voor introducees. Het is elke keer weer leuk om te merken dat ze snel besluiten lid te worden, omdat ze het zo gezellig en waardevol vinden.’

Het enthousiaste bestuur, dat naast Judith bestaat uit vice-voorzitter Jan Erik van der Wolf, penningmeester Evert van de Kamp en secretaris John Oostveen, heeft de ambitie om het ledenbestand weer te laten groeien. ‘Want dat biedt de ruimte om meer verbindingen te leggen en meer te ondernemen. Het doel van onze vereniging is drieledig: het bevorderen van de bloei van de gemeente Soest als woon- en werkgemeente, het onderhouden van regelmatige contacten en het bevorderen van de onderlinge verstandhouding. We zijn ook een aanspreekpunt voor ondernemers en hun vraagstukken. De signalen die we oppikken proberen we vervolgens op de politieke agenda te krijgen.’

De diepte in
De Soester Zakenkring is meer dan een netwerk. Aangesloten ondernemers delen hun kennis, inspireren elkaar en brengen elkaar verder. Dat gebeurt tijdens diverse bijeenkomsten: van een ondernemerslunch tot een activiteit rond Prinsjesdag. Samen leuke dingen doen. Maar ook: lezingen over relevante thema’s, verzorgd door een aangesloten ondernemer en de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst.

‘Het is heel waardevol om met elkaar te sparren en te herkennen dat andere ondernemers vaak met dezelfde vraagstukken worstelen’, zegt John. ‘Dat komt meestal niet in het eerste gesprek op tafel, maar wel als je elkaar beter kent. Dan ga je de diepte in. En dan blijkt wellicht dat de ander een goede oplossing heeft.’

Evert: ‘Als ondernemer ben je over het algemeen redelijk eenzaam binnen je bedrijf. Je kunt niet álles delen. Dan is het fijn om in een groep mensen te vertoeven die hetzelfde probleem hebben. Je hebt heel veel klankborden tot je beschikking, die een voor een interessant zijn. Het gaat bij de Soester Zakenkring niet om het uitdelen van zoveel mogelijk visitekaartjes of om het binnenhalen van zoveel mogelijk leads. We zetten in op een langdurige relatie met elkaar en soms komt daar ook business uit.’

Aanpakken
Samen optrekken, de Soester Zakenkring brengt het met verve in de praktijk. Zo zijn ook de voorzitters van de verschillende bedrijvenverenigingen in Soest en Soesterberg lid van het algemeen bestuur van de Soester Zakenkring. ‘We ontmoeten elkaar vijf keer per jaar en hebben het dan over overkoepelende thema’s, zoals de energietransitie, ondernemen na corona en andere actuele kwesties. Die besprekingen vinden plaats in een open sfeer. We hebben naar aanleiding daarvan regelmatig contact met het college van B en W. Of we worden door de gemeente zelf geraadpleegd. Zij ziet ons als een belangrijke vertegenwoordiging van ondernemend Soest.’

Het bestuur kijkt uit naar de komende live-events waarbij steeds een beetje meer mogelijk is. Aan de Soester ondernemersgeest zal het niet liggen. John: ‘We zijn een heel bedrijvig dorp. Typerend voor de manier van ondernemen? Aanpakken! Geen kapsones, maar de schouders eronder en gewoon doen waar we voor staan en wat we afgesproken hebben. Dát is ondernemend Soest.’

OntwikkelingenDienstverleningEemvallei