fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt
Deadline voor registratie van UBO’s komt in zicht
4 februari 2022 | 2 minuten lezen

Op 27 maart aanstaande dienen Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen, hun UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) te hebben geregistreerd in het UBO-register (onderdeel van het handelsregister) van de Kamer van Koophandel. De UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit. Daarop werden we geattendeerd door OnderNamen-lid Ellen Vandeberg van Vandeberg Advocatuur in Utrecht.

De meeste ondernemers die zijn aangesloten bij OnderNamen ondernemen vanuit een BV. Ter bepaling van de UBO bij een BV gelden de volgende criteria: de natuurlijke persoon die direct of indirect:

•          meer dan 25% van de aandelen houdt,
•          meer dan 25% zeggenschap heeft,
•          meer dan 25% eigendom heeft (recht op winst, reserves en/of liquidatiesaldo), of
•          via andere middelen zeggenschap of eigendom heeft.

Na uitputting van alle middelen kunnen “pseudo-UBO’s” worden aangewezen. Voor de BV zijn dit de statutaire bestuurders.

De UBO-registratie dient per vennootschap plaats te vinden, ter onderbouwing van de aard en de omvang van een gehouden belang dienen documenten te worden verstrekt waaruit blijkt wie de UBO’s zijn. ‘In de praktijk blijkt het vaak wat tijd te kosten om de benodigde informatie te verzamelen, dus is het raadzaam tijdig te beginnen met de UBO-registratie’, aldus Ellen. ‘Let erop dat het belangrijk is de UBO’s op de juiste manier vast te stellen. In een deel van de situaties is het eenvoudig, wanneer het gaat om een holding met een werkmaatschappij waarbij de aandelen (indirect) worden gehouden één natuurlijk persoon. Het kan ook ingewikkeld zijn, met name wanneer aandelen gecertificeerd zijn, of de eigendom/zeggenschap via andere middelen dient te worden vastgesteld.’

EemvalleiLekstroomLopikerwaardUtrechtWoerden