fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Directeur-bestuurder Utrecht Marketing. DNA: Posimist van
geboorte: richt zich op de positieve zaken in het heden en blikt optimistisch naar de toekomst. Richt zich op werklust, oplossingen en resultaten, bindt, betrekt, schakelt en … Presteert met pret.

www.utrechtmarketing.nl

c.jansen@utrechtmarketing.nl

@Corjansen

Veiligheid en vertrouwen in het werk

29 maart 2023 | 2 minuten lezen

Wat een geweldig thema voor het Ondernamen voorjaarsnummer: veiligheid. Een heerlijk onderwerp om over te schrijven. Deze keer volgt een column in twee delen.

Een deel van eigen hand en… Een deel kunstmatig geschreven dankzij, jawel – wie had dat een jaar geleden gedacht – ChatGPT. Eerst mijn eigen beeld van het thema en vervolgens deel twee, van belang om zo sec en feitelijk mogelijk het belang van veiligheid en vertrouwen in het werk aan te geven.

Juist waar mensen succesvol samenwerken is er in mijn ogen altijd sprake van een cultuur van “trust & confidence”. Een cultuur waarin mensen met elkaar praten in plaats van over elkaar en eventuele pijnpunten “op tafel en niet onder tafel” besproken worden. Een cultuur ook waar ruimte is voor discussie, open overleg en tegenspraak, niet om af te breken maar om op te bouwen, juist ook een cultuur waar fouten gemaakt mogen worden om er vervolgens samen van te leren. Een cultuur waarin er sprake is van werklust in plaats van werklast en relativeringsvermogen en humor eerder regel dan uitzondering zijn. Ook een cultuur waarin leidinggevenden en de overige cultuurdragers op het werk dit gedrag dagelijks in de praktijk brengen en waarin medewerkers elkaar vanuit vertrouwen aanspreken wanneer er onverhoopt toch vanuit wantrouwen, spanning, stress, werklast en vanuit een probleem op elkaar  wordt gereageerd. Als eindverantwoordelijke is het oog hebben voor, bewaken van en werken aan een cultuur van “veiligheid & vertrouwen” misschien wel het belangrijkste deel van mijn werk.   

‘Als eindverantwoordelijke is het oog hebben voor, bewaken van en werken aan een cultuur van “veiligheid & vertrouwen” misschien wel het belangrijkste deel van mijn werk’

Vraag aan Chat GPT:

Wat is een veilige en op vertrouwen gebaseerde werkomgeving voor werknemers?

Antwoord Chat GPT:

“Een veilige en op vertrouwen gebaseerde werkomgeving voor werknemers is een werkomgeving waarin werknemers zich fysiek en mentaal veilig voelen en waarin ze kunnen vertrouwen op hun werkgever en collega’s.

Fysieke veiligheid houdt in dat werknemers werken in een omgeving die vrij is van
gevaarlijke situaties, zoals onveilige machines, gevaarlijke stoffen of materialen, of onveilige werkomstandigheden. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werkomgeving voldoet aan de veiligheidsnormen en dat werknemers de juiste beschermingsmiddelen krijgen. Mentale veiligheid omvat het bieden van een werkomgeving waarin werknemers zich comfortabel voelen om openlijk te communiceren en hun zorgen te uiten zonder bang te zijn voor vergelding. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers worden behandeld met respect en dat er een cultuur van open communicatie wordt bevorderd.

Vertrouwen houdt in dat werknemers erop kunnen vertrouwen dat hun werkgever en collega’s eerlijk en integer zijn en dat er geen sprake is van misbruik van machtsverhoudingen of discriminatie. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat er beleid en procedures zijn die discriminatie, intimidatie en ander ongewenst gedrag op de werkvloer verbieden en bestraffen. Een veilige en op vertrouwen gebaseerde werkomgeving zorgt ervoor dat werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, wat kan bijdragen aan een hogere productiviteit, betere samenwerking en hogere werktevredenheid.”

En zo is het! Vertrouwen en veiligheid op de werkplek, daar gaat het om. Waarvan akte!

InterviewCommunicatie & MediaMarketingUtrecht