fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

‘We groeien uit tot expertisecentrum in het voorspellen van toekomstige functionele gezondheid’

SOMT University of Physiotherapy is klaar voor de volgende stappen in de ontwikkeling van haar Health & Vitality Campus in het Hoefkwartier. Te beginnen met de start van het grootschalige onderzoek naar de functionele gezondheid van 2500 Amersfoorters. En dan gloort ook de komst van een meetstraat waar medewerkers van bedrijven een vitaliteitscheck kunnen doen al aan de horizon. Directeur Willy Smeets en hoofd opleiding & onderzoek Annelies Pool praten ons bij.

Om met de meest actuele ontwikkeling af te trappen: hoe staat het met het grootschalige corhortonderzoek naar de functionele gezondheid van 2500 Amersfoorters?
Annelies: ‘Dat staat op poten, het staat te gebeuren. Dit voorjaar vindt de officiële opening van de meetstraat plaats. We wachten hier al heel lang op. De goedkeuring hadden we in 2019 al binnen, maar het proces is helaas vertraagd door corona. Nu hebben we een go en kunnen we van start. We werken voor dit onderzoek nauw samen met de gemeente Amersfoort. Zij maakt een a-selecte steekproef en vraagt Amersfoorters van 55 jaar en ouder voor de komende tien jaar mee te doen aan het onderzoek. Om de 2,5 jaar komen ze bij ons terug voor een nieuwe meting, waardoor een heel mooi beeld van hun functionele gezondheid en vitaliteit ontstaat. Daardoor nemen we aan dat mensen welwillend zijn om hieraan mee te doen.’

Wat moet dit onderzoek opleveren?
Willy: ‘Dit is een onderzoek naar prognostische factoren die gezond ouder worden kunnen bemoeilijken; in wetenschappelijke termen noemen we dat functional decline. Dat betekent dat we straks kunnen voorspellen wie eerder veroudert, kwetsbaarder wordt en klachten krijgt. Om dat boven water te krijgen voeren we om de 2,5 jaar allerlei fysieke metingen uit en nemen we allerlei vragenlijsten af. Hoe zit het met mobiliteit en sprongkracht, wat is de hart-longcapaciteit, maar ook: hoe sporten ze, wat is hun voedingspatroon en hoe staat het met hun mentale gezondheid? Annelies: ‘De uniciteit van deze studie is dat we dit over zo’n lange periode onderzoeken. Over tien jaar hopen we te kunnen zeggen wat de prognostische factoren zijn waardoor iemand eerder klachten kan krijgen, ook al voelt diegene ze dan nog niet, met als doel dat we daar vervolgens op kunnen acteren met preventief advies. Daarmee groeit SOMT University of Physiotherapy naast onderwijs- en onderzoeksinstituut, waarvoor we Europees erkend zijn, uit tot expertisecentrum op het gebied van voorspellers om gezond ouder te worden. De meetstraat is een mooie aanwinst voor deze regio en voor onze studenten die hier wetenschappelijk onderzoek gaan doen. Het trekt internationale aandacht.’

Op jullie campus komt ook nog een tweede meetstraat voor een jongere doelgroep. Wat kan de regio Amersfoort hiervan verwachten?
Annelies: ‘Dat wordt een performance lab. We gaan dat inzetten voor performance metingen en klinische analyses met de focus op terugkeer in sport. Waar het cohortonderzoek bedoeld is voor 55-plussers, richten we ons met het performance lab op een jongere populatie. Met hetzelfde doel: voorspellers van toekomstige functionele gezondheid ontdekken en mensen op basis daarvan adviseren hoe ze gezond ouder kunnen worden. Wij denken namelijk dat blessures bij jonge sporters, al zijn ze minimaal, de opmaat kunnen zijn voor problemen in hun latere leven. Een achilleshiel, inderdaad. Als je eenmaal rugklachten hebt gehad, neemt je wendbaarheid af. Dat merk je nu nog niet in je dagelijkse patroon, maar dat kan in de toekomst wel zo zijn. Het is belangrijk dat iedereen kan terugkeren naar optimale belastbaarheid. Omdat het performance lab er is voor een jongere doelgroep, zijn de testen anders en uitdagender. Meer gericht op wendbaarheid en explosiviteit. We exploreren andere bevindingen dan in de andere meetstraat. Zo zijn we ook bezig met metingen die gaan over de verhouding tussen (lichaams)temperatuur en belasting.’

Hoe bijzonder is dit fenomeen?
Annelies: ‘Professionele sportclubs en Sportcentrum Papendal hebben al een soortgelijk performance lab. Dat wij ook temperatuur meenemen in onze testen is wel een noviteit. Wat ons lab bijzonder maakt, is dat we het vooral toegankelijk maken voor de reguliere bevolking, breedtesporters én onderwijs natuurlijk.’

Willy: ‘Amersfoort profileert zich als een gemeente met veel sportmogelijkheden. Dus als wij een expertiselab bouwen dat sportgerelateerd is, kan er ook voor de gemeente een ambitie liggen om dat ondersteunend te maken voor sporters.’

‘We willen er een doel van maken dat we helpen om werknemers van bedrijven functioneel gezond te houden’

Dan is er ook nog de ambitie om werknemers van bedrijven te bedienen. Hoe?
Willy: ‘We willen er een doel van maken dat we helpen om hen functioneel gezond te houden. Gezien het tekort aan personeel in het bedrijfsleven wordt dat steeds belangrijker. Bovendien is een gezonde medewerker productiever en heeft diegene meer plezier in het werk. Om daaraan bij te dragen stellen we een meetstraat op waar we de functionele gezondheid van werknemers van bedrijven kunnen meten. De uitkomsten houden we bij in een app. Ook geven we gericht advies wat ze kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren. Uiteraard voorzien wij erin dat ze dat advies vervolgens op onze campus kunnen opvolgen. Wij vragen ondernemers ons in dit onderzoek te supporten, zodat wij dit kunnen doen voor hun bedrijven en hun medewerkers.’

In de eerste plaats zijn en blijven jullie een onderwijsinstituut. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen voor toekomstige en huidige studenten?
Annelies: ‘We zijn dit studiejaar gestart met extra opleidingen. Bijvoorbeeld de masteropleiding orofaciale fysiotherapie, die fysiotherapeuten opleidt tot klinisch specialisten in de hoofd-hals regio. Zij richten zich op de behandeling van onder meer kaakklachten, tandenknarsen, hoofdpijn en tinnitus. Ook de master musculoskeletale echografie is nieuw. Daarnaast zijn we in Zwitserland een opleiding bekkenfysiotherapie gestart. De meest belangrijke ontwikkeling op dit moment is dat we een universitaire bachelor Health Technology in Rehabilitation starten. Studenten worden binnen die studie opgeleid tot fysiotherapeuten met kennis van engineering. Er is wereldwijd maar één andere opleiding die dit ook doet en die zit in Chicago. Voor de EU is dit dus een noviteit. Kennis van technologie wordt steeds belangrijker. We willen dat studenten technisch en klinisch kunnen redeneren en in staat zijn om in dwarsverbanden te denken, om zo te komen tot nieuwe ideeën voor de zorg. We denken dat dit ook een sterke impact gaat hebben op het ontwikkelen van nieuwe R&D’s. Als er technisch georiënteerde bedrijven zijn die stages willen creëren op het gebied van productontwikkeling, artificial intelligence en big data voor de zorg, dan komen we daar graag mee in contact. Deze nieuwe opleiding organiseren we samen met de Universiteiten van Tampere (Finland), Brussel (België) en York (UK).’

Een campus is niet compleet zonder bewoning door studenten. Gaat dat bij SOMT ook gebeuren?
Willy: ‘Vandaag tekenen we toevallig een contract met een investeerder die het SOMT Home gaat bouwen om nationale en internationale studenten te huisvesten. Dit zullen voornamelijk studenten zijn van de opleiding Health Technology in Rehabilitation, want die zullen van heinde en verre komen. Ook studenten die onze universitaire basisopleiding Fysiotherapie en Revalidatiewetenschappen doen kunnen logeren in het nieuwe SOMT Home. Interessant om te vermelden is dat Microsoft haar kennis in technologie in dat SOMT Home gaat integreren, zodat er een studielandschap ontstaat waar het voor studenten interessant is om te wonen.’

Groei op velerlei vlakken dus, op jullie Health & Vitality Campus.
Willy: ‘En dan hebben we nog niet verteld dat we onze tentakels internationaal uitslaan, want we willen ook kwalitatief groeien in onderwijs en onderzoek. Naast de eerder genoemde master in Zwitserland gaan we faculteiten opzetten in twee andere landen. De eerste in Tanzania en de tweede, in samenwerking met de universiteit Maastricht, in Egypte. Dat doen we om aldaar bij te dragen aan de ontwikkeling van fysiotherapie, maar ook om zelf nieuwe, internationale ervaring op te doen. Dat geldt ook voor onze studenten en onderzoekers. Daarom beperken we ons niet alleen tot Amersfoort en Nederland, maar kijken we ver buiten de landsgrenzen.’

InterviewOntwikkelingenFysiotherapeutEemvallei