fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Amersfoort en ROM Utrecht Region lanceren Earth Valley: ‘Over vijf jaar begrip in Nederland en daarbuiten’ 

Met Earth Valley is de wereld een veelbelovende kennisomgeving rijker. Amersfoort en ROM Utrecht Region lanceerden het nieuwe ecosysteem vrijdag 11 maart in de Prodentfabriek in Amersfoort met een evenement vol kennis, verbinding en ambitie. Bestuurders, ingenieurs, geodataspecialisten en opleiders spraken over de gezamenlijke missie om een cruciale bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen.

Vier op elkaar gestapelde handen rusten deze vrijdag tijdens het lanceringsevenement op een wereldbol, klaar om de krachtenbundeling te bezegelen. ‘Als we zo dadelijk op die knop drukken, dan gaan we ervoor hè?’ Helga van Leur, de altijd goedgeluimde weervrouw die het lanceringsevenement presenteert, wakkert het enthousiasme nog wat verder aan. De start van Earth Valley nadert zijn symbolische finale. Vier, drie, twee, één… 

Met een ferme druk op de toepasselijke knop lanceren kwartiermaker Wouter van Daal, wethouder Fatma Koşer Kaya van de gemeente Amersfoort, ROM Utrecht Region-directeur Arjan van den Born en Van Leur het nieuwe ecosysteem. Earth Valley is vanaf nu op deze wereld, en wel met als doel het leven op aarde een beetje beter en gezonder te maken.

Kansen
Als de voorgaande anderhalf uur een voorbode is voor wat komen gaat, dan heeft het nieuwe ecosysteem veel te bieden. Afgevaardigden van vooraanstaande geospecialistische bedrijven, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, onderwijsorganisaties en overheden spreken daarin samen met Van Leur over de kansen die
Earth Valley moet opleveren om grote maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. 

En dan blijkt: experts op het gebied van de energietransitie, circulaire bouw, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie zijn allemaal optimistisch over de belofte die Earth Valley inhoudt, al zal er veel voor nodig zijn om alle technologie en data optimaal te bundelen. Essentieel, want alleen een integrale aanpak leidt tot succes, zo luidt de stellige overtuiging.

Maar alles begint met de wil en die is in ruime mate aanwezig. Over de vervolgstappen voor Earth Valley gaan de gasten constructief en oplossingsgericht met elkaar in gesprek, met ambitieuze voorstellen als resultaat. Wat te denken van één grote nationale digital twin (virtuele representatie van de werkelijkheid)? Of Netflix voor klimaatadaptatie? Gelet op de gebundelde innovatiekracht zouden ze er zomaar kunnen komen…

Startmotor
Even terug in de tijd. Hoe is Earth Valley ontstaan? Amersfoort, waar opvallend veel geobedrijven en ingenieursbureaus gevestigd zijn, was de startmotor. Uit een verkenning van de ROM Utrecht Region bleek dat de kennis en expertise over geodata en ruimtelijke ontwikkeling niet alleen in Amersfoort zit, maar op de gehele as Amersfoort-Utrecht. En dus hebben de initiatiefnemers, gemeente Amersfoort, GeoBusiness Nederland, ROM Utrecht Region en de provincie Utrecht, het breder getrokken. 

‘De sterke concentratie in onze regio van innovatieve ingenieursbureaus, bedrijven en organisaties, kan een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke en ruimtelijke opgaven’, zegt wethouder Koşer Kaya. ‘We hebben de potentie om koploper te zijn in het toepassen van geo-data voor vraagstukken rond klimaatverandering, de energietransitie en mobiliteit.’

Robert Strijk, gedeputeerde van provincie Utrecht, sluit zich daarbij aan. ‘Alles begint met een doel. En dat doel is dat het hier ook over twintig, dertig, veertig jaar een fantastische provincie moet zijn om te wonen, te werken en te leven. Er komen maatschappelijke opgaven op de wereld af die zo omvangrijk zijn, dat we die alleen kunnen oplossen als we kennis met elkaar delen. Met Earth Valley nemen wij een positie in waarvan wij denken: daarmee zijn we onderscheidend in Nederland, en misschien wel de wereld. En dus kunnen we daarmee ook bijdragen aan een wereld waar het fijn en gezond leven is, nu en in de toekomst. Ik geloof daarin, dus wil ik daarin investeren.’

‘Het is belangrijk dat er consistent beleid is en dat de volgende generaties ermee doorgaan’

Talent
Het lanceringsevenement van Earth Valley is een mooie gelegenheid om uit de startblokken te schieten. In panelgesprekken aan tafel bij Van Leur bespreken deelnemers de ambities en uitdagingen.

Ed Nijpels, die als voorzitter van het Klimaatberaad een belangrijke rol had bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord, onderstreept aan een van die ‘expert-tafels’ het belang van Earth Valley. ‘We zijn in ons land bezig met vier belangrijke transformaties: de energietransitie, circulaire economie, digitalisering en kunstmatige intelligentie. De kern van het verhaal: je hebt geo-informatie nodig voor alle vier de transities. Daarom is het van groot belang dat hier vandaag een concentratie samenkomt van bedrijven die hiermee bezig zijn. Ze zijn onmisbaar als we deze transities tot een succes willen maken in Nederland. En niet alleen voor de komende vier jaar. Het is belangrijk dat er consistent beleid is en dat de volgende generaties ermee doorgaan.’

Daarom heeft Earth Valley talent uit de hele kennisketen – van mbo tot wo – keihard nodig om de enorme maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Nu en in de toekomst. Eerste concrete actie: er komen Career Days aan, een samenwerking tussen Earth Valley en studieverenigingen van de faculteit Geowetenschappen van Universiteit Utrecht en de TU Delft, met een potentieel bereik van duizenden studenten.

Versnellen
Ook op andere gebieden volgen acties. Na de lancering wil kwartiermaker Wouter van Daal samen met alle deelnemende partijen snel tot concrete stappen komen. ‘De overheid is voor zestig procent opdrachtgever van deze sector. Ik ben ontzettend blij met het commitment van overheidspartijen en hoop dat er meerdere aansluiten. In dit samenwerkingsverband wil ik de connectie leggen tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen. De uitdagingen zijn zo groot en complex, dat de markt geholpen moet worden.’

De bedrijven binnen Earth Valley weten precies wat er moet gebeuren om te versnellen, stelt Van Daal. ‘In plaats van dat elke gemeente of provincie het wiel zelf gaat uitvinden met bijvoorbeeld digital twinning; nodig die partijen aan tafel uit en help de vraag te formuleren, zodat de markt er gemakkelijk op kan anticiperen. Dat is het mooie van wat we hier aan tafel doen vandaag: verbindingen leggen tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven – die driehoek. Dat gaan we nu neerzetten en lanceren, met grote spelers.’

Nijpels: ‘Earth Valley doet er goed aan om ervoor te zorgen dat het heel snel door het rijk wordt erkend. Het is zaak om heel snel een positie te krijgen bij het nieuwe kabinet.’ Van Daal: ‘De lancering is vandaag, morgen gaan we wat mij betreft naar Den Haag.’

‘Over vijf jaar moet Earth Valley gemeengoed zijn. Dan moeten andere steden naar ons kunnen kijken en van ons kunnen leren’

Veelbelovende start
Met de lancering is Earth Valley in een nieuwe fase beland. Een fase van doorpakken. Betrokken partijen spreken de ambitie uit om grote maatschappelijke opgaven integraal op te lossen. Als dat gebeurt, kan Earth Valley uitgroeien tot een ecosysteem met wereldwijde impact.

‘Mijn droom is dat iedereen over vijf jaar weet wat Earth Valley is, net als Brainport Eindhoven’, zegt gedeputeerde Robert Strijk. ‘Dat iedereen weet dat de kennis van de ruimte en geo-data zich lokaliseert in de regio Amersfoort – Utrecht en dat hier de oplossing wordt gevonden voor de grote vraagstukken waar we voor staan.’

Anton van der Sanden, Global Director Mobility & Infrastructure bij Royal HaskoningDHV, valt hem bij. ‘Hét thema van Earth Valley is: hoe gaan we al die grote vraagstukken integraal aanpakken? De grootste winst van deze lancering is dat we veel partijen aan tafel hebben gehad. We kennen elkaars gezichten. Dat is de eerste stap. Over vijf jaar moet Earth Valley gemeengoed zijn. Dan moeten andere steden, ook internationaal, naar ons kunnen kijken en van ons kunnen leren.’

‘Ik krijg hier heel veel energie van’, zegt Camille van der Harten, directeur van GeoBusiness Nederland. ‘Omdat alle partijen die aanwezig zijn zich echt committeren aan samenwerking binnen Earth Valley. Dat hebben we heel hard nodig. De geosector is klein in Nederland, maar de impact ervan op de maatschappelijke vraagstukken is vele malen groter – zeker als we de krachten bundelen.’

Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, droomt hardop over dé digital twin. ‘Dat moet kunnen. Een digital twin voor environment, earth, klimaatadaptatie: dat haakt allemaal in elkaar en kunnen we echt bij elkaar brengen. Open science is juist die beweging om meer openheid te brengen in kennis, data en software. Het is vooral: delen en leren van elkaars informatie.’

Ook Jantien Stoter, hoogleraar 3D GeoInformation aan de TU Delft en Geo Information Specialist bij Geonovum, is hoopvol: ‘Ik denk dat we nu echt een momentum hebben. We zien dat vraagstukken en toepassingen naar ons toe komen met daarbij het verzoek: we hebben geodata nodig. Wij doen dit als specialisten al heel lang, dus dit is het moment om daar de vruchten van te plukken.’

ROM Utrecht Region-directeur Arjan van den Born somt concrete verdere acties op. ‘De carrièrebeurs is de volgende stap. We gaan een team vormen, veel events organiseren met elkaar en toewerken naar een Groeifonds-voorstel. Ik hoop dat alle aanwezige partijen het omarmen en samen groot willen neerzetten.’

Van Daal wijst op het brede commitment in de regio waarmee de lancering van Earth Valley plaatsvindt. ‘We leggen nu de basis voor concrete voorstellen om ook inhoudelijk vorm te geven aan Earth Valley, zodat we in 2022 al kunnen starten met impact maken. Over vijf jaar is Earth Valley een begrip in Nederland, Europa en misschien wel ver daarbuiten.’

Meer over Earth Valley op: www.amersfoortbusiness.com

InterviewOntwikkelingenDienstverleningEemvallei