fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Goedemorgen!

Bij de SNS Bank kun je nog binnenlopen

Bij de SNS Bank voeren ze een unieke strategie. De bank telt tweehonderd fysieke vestigingen en hanteert een lokale benadering. In Woerden is de persoonlijke sfeer voelbaar. ‘We zijn er voor het mkb, dát is onze boodschap. En grote of kleine ondernemers? We maken geen onderscheid.’

De SNS Bank in Woerden is gevestigd in de Voorstraat, tussen de lokale winkeliers. Dat is bijzonder, de bankwereld is immers magistraal veranderd, met als gevolg dat de meeste fysieke vestigingen uit het straatbeeld verdwenen zijn. De SNS Bank niet, en dat is een bewuste keuze, in lijn met de fundering van de bank. Binnenin het karakteristieke stadspand tref je een huiselijk decor en een energiek team. Bovendien is er in- en uitloop van bezoekers. ‘We laten zien dat we er zijn’, aldus Mehmet Apkinar, financieel adviseur. ‘Ondernemers en particulieren kunnen hier altijd binnenlopen. Voor een kop koffie en een vraag. Daar zijn wij voor.’     

Veranderd

De tijden zijn veranderd, de digitalisering trad in, met alle gevolgen van dien. ‘Veel van onze bankzaken regelen we tegenwoordig online. We betalen inmiddels contactloos met onze telefoon of smartwatch. Daarvoor hoef je niet meer naar de bank’, vertelt Mehmet. Dat was “vroeger” wel anders. ‘In de tijd dat de bank nog een kasfunctie had, stonden er rijen met mensen om hun salaris op te halen’, vertelt Joop van Oostrom, persoonlijk adviseur, en de wandelende wikipedia van het team. Nu komen mensen met vragen gerelateerd aan belangrijke levensgebeurtenissen. ‘Dus een bedrijfsovername,  de aanschaf van een woning, of het voorsorteren op een pensioen.’

Aandacht en gespreksvoering. ‘Dát is onze meerwaarde’, vertelt Mehmet. ‘Praten over je toekomstplannen en de praktische verwezenlijking daarvan. Dus een (bedrijfs)hypotheek of het verlenen van een krediet. Het is van oudsher de rol van de bankier om mensen weerbaar te maken, hen twee stappen vooruit te laten denken.’ In lijn met dat gedachtegoed, en om mensen betere persoonlijke begeleiding te bieden, maakte SNS Bank vier jaar geleden de keuze zich lokaal te oriënteren. ‘Bijna alle werkzaamheden die we centraal deden, zijn we gaan verplaatsen naar de winkels’, vertelt Joop. ‘Onze filialen hadden voldoende ruimte en we beschikten over genoeg mankracht. Tot aan het telefoonverkeer aan toe: we pakken het tegenwoordig allemaal lokaal op.’

‘Veel van de werkzaamheden die we centraal deden, zijn we gaan verplaatsen naar de winkels’

Betrokkenheid

De aanpak zorgt voor meer zichtbaarheid; de SNS Bank heeft maar liefst tweehonderd filialen verspreid door heel Nederland. Dat is véél. ‘Een aantal van die vestigingen wordt gefranchised. Dat maakt dat we de kosten relatief laag kunnen houden’, vertelt Dennis Jansen, manager Klantteams, die de vestiging in Woerden aanstuurt. De fysieke aanwezigheid gaat gepaard met lokale betrokkenheid en in het verlengde daarvan goede mond-tot-mond reclame. ‘We hebben veel aanspraak. Dat vind ik juist zo leuk aan het persoonlijke aspect van de SNS Bank; dat we op goede voet staan met de ondernemer’, vertelt Jacqueline van der Tol, persoonlijk adviseur.

De lokale betrokkenheid uit zich bovendien in vrijwilligerswerk. ‘Met Eurowijs, een financieel educatieprogramma van de Volksbank, leren wij hier kinderen slim om te gaan met geld. Lastig, maar leuk’, vertelt Jacqueline. Het educatieve aspect is van oudsher onderdeel van de SNS Bank. ‘Begin twintigste eeuw namen de ideeën van Frans Walkate, directeur van de Nutspaarbank, een vlucht’, begint Joop zijn geschiedenisles. ‘Iedereen moest kunnen sparen: jong, oud, arm, rijk. Hij introduceerde zijn ideeën, ter bevordering van de ontwikkeling van de mens. Zoals het loket – voor veiligheid en spaarboekjes – en -busjes voor kinderen (de voorloper van de spaarpot). Zijn gedachtegoed was leidend in de ontwikkeling van de Volksbank, het moederbedrijf van de SNS Bank.’

Marktaandeel

Het feit dat de SNS Bank bewust vasthoudt aan het aspect van betrokkenheid en face-to-face begeleiding pakt goed uit. ‘We zijn gegroeid’, vertelt Dennis. ‘Met name wat onze zakelijke klandizie betreft. Dat aandeel is het afgelopen jaar met twintig procent gestegen.’ De groei is tevens gerelateerd aan de huidige markt. ‘Het mkb vormt een belangrijk aandeel, en we maken geen onderscheid tussen grote en kleine ondernemers. Maar óók veel zzp’ers hebben zich bij ons gevoegd. Daar zijn er immers ruim een miljoen van in Nederland, een groeiende groep. We kijken altijd naar de mogelijkheden. Soms is een bedrijfshypotheek niet mogelijk, dan ben ik eerlijk. We zijn namelijk een duurzame bank. Maar dat wil niet zeggen dat we niet gezamenlijk aan de weg kunnen timmeren, met een stappenplan.’

De SNS Bank ís er voor de ondernemer, ook de kleine(re), zo is de boodschap. Het gemak waarmee je kunt binnenlopen en een afspraak kunt maken, spreekt aan. ‘Maar ook het gunnen draagt uiteraard bij’, vertelt Dennis. Via Funda weet de SNS Bank ook klanten aan zich te binden. ‘Omdat we meteen “inhaken”, vertelt Mehmet. ‘Wat ik zelf leuk vind, is dat we niet één product op de plank hebben liggen. We bieden ook nog andere partijen aan. Dat maakt dat ik dan wel in loondienst bij de SNS Bank ben, maar tevens fungeer als een tussenpersoon.’

Gewoon naar binnenlopen dus? Jazeker. De ongedwongen sfeer is voelbaar. ‘We verenigen ons met de visie van de bank’, aldus Jacqueline. En ervaren de bankiers zélf nog nostalgische gevoelens over de “oude” tijden? ‘De zilvervlootrekening, de guldenbuizen’, somt Joop op. ‘Het zijn de banken zélf die mensen hebben weggejaagd, vanwege kostenbesparingen.’ Een goede mix van persoonlijk contact en digitalisering, dat is wat het team prefereert.

OntwikkelingenDienstverleningFinanciële dienstverleningWoerden