fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Tech Campus ROCMN zet in op diversiteit

Het begon in 2018 met “Meer meiden in de techniek”. Het groeide uit tot het netwerk “Diversiteit op de Tech Campus”. Over tien jaar moet het netwerk zich overbodig hebben gemaakt. Het woord is aan portefeuillehouder Margret te Stroete en ambassadeur Carmel Jansen.

Diversiteit 
Het Management Team van de Tech Campus stelt ieder jaar een collegeplan vast. Diversiteit is hierin in 2020 opgenomen als “een Tech Campus brede uitwerking van de ambitie op een (gender)inclusieve Tech Campus, met een sterke focus op bewustwording van gedrag, communicatie-uitingen en samenwerking intern en extern”. Afdelingsjaarplannen bevatten een doorvertaling van deze ambitie. Het netwerk Diversiteit op de Tech Campus geeft er handen en voeten aan. Wat willen jullie bereiken? Carmel: ‘We willen als netwerk over tien jaar een Tech Campus die inclusief is, waar iedereen zich prettig voelt, waar de man-vrouwverhouding beter is, waar iedereen doet wat hij of zij leuk vindt en we af zijn van stereotypische ideeën, zoals: de bouw is voor mannen en de zorg is voor vrouwen. We zetten in op passend onderwijs en ook daar past diversiteit uitstekend in.’

Studentes 
Alhoewel de aantallen per opleiding van jaar tot jaar wisselen, blijft het aantal vrouwelijke studentes op de Tech Campus laag. Maar, het groeit gestaag. De voortijdige uitstroom van studentes is en blijft echter een aandachtspunt. Margret te Stroete is onderwijsmanager niveau 1 en 2 op de Tech Campus en vertelt: ‘Er is veel onderzoek gedaan naar de uitval van meisjes in technische opleidingen. We hebben als beleid dat we vrouwelijke studenten zoveel mogelijk in één groep zetten en extra aandacht geven, zodat ze zich geborgen voelen. Iedere techniekstudent vraagt zich weleens af of hij de juiste studie gekozen heeft. Bij vrouwelijke studenten leidt deze twijfel volgens onderzoek relatief vaak tot uitstroom.’ Ook over stagebegeleiding van techniekstudentes is nagedacht. Margret: ‘Deze moet zoveel mogelijk inclusief zijn. Er is ongelijke behandeling van meisjes en jongens nodig om hen gelijke kansen te bieden. De stagebegeleiding moet gericht zijn op integratie in de beroepspraktijk en -cultuur waar vrouwen vaak een grotere afstand tot hebben dan mannen. Er is sturing nodig bij de keuze van stageplaatsen. Inclusieve stagebedrijven waar meerdere vrouwen werken, hebben de voorkeur.’

‘Breed en hoog over richten we ons op iedereen op de campus’

Aandacht voor iedereen
De aandacht voor diversiteit beperkt zich allang niet meer tot studentes. In 2018 heeft ROCMN een genderscan laten uitvoeren door VHTO (expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT). Margret: ‘Breed en hoog over richten we ons nu op iedereen op de campus. Er is aandacht voor diversiteit tijdens colleges, in stagesettings, in de personeelskamer, tijdens een teamoverleg, kortom, tot in de haarvaten van de Tech Campus.’ Carmel: ‘We ondersteunen de GSA (Gay Straight Alliance). Vanuit andere mbo-instellingen is er belangstelling voor wat we hier doen. Een collega-docent vertelde me laatst dat een student hem had verteld dat hij een date met een jongen had. Het is goed dat dit bespreekbaar is, maar nog beter zou zijn als het niet per se besproken hoeft te worden.’ Carmel is als docent Engels/programmeertaal verbonden aan het ICT College, waarvoor zij  ook de PR doet. Carmel: ‘Als ik eerder had geweten hoe leuk techniek is, dan had ik een andere studiekeuze gemaakt!’

Studieochtend
Margret: ‘De grote uitdaging zit in hoe we er nu verder mee gaan. Voor collega’s hebben we vorig jaar op 11 november een studieochtend georganiseerd. We hadden een key note speaker uitgenodigd met een duidelijke  boodschap: we zijn allemaal verschillend en daarin zijn we gelijk. Aan de hand van stellingen zijn we in groepjes met elkaar in gesprek gegaan.’ Carmel: ‘Iedereen moest kenbaar maken of hij of zij voor of tegen een stelling was. Daarna hebben we elkaar vragen gesteld over die keuze. We lieten iedereen in zijn of haar waarde.’ Margret: ‘Vooraf kregen we de vraag waarom deze ochtend nodig is. Na afloop waren de reacties echt anders. De ochtend leverde vooral een stuk bewustwording op. Een collega kwam voor zijn geaardheid uit, hij had dat voorheen nooit aangedurfd. We proberen nu beter te signaleren en spreken elkaar er als collega’s op aan.’

Flinke uitdaging
Carmel: ‘We moeten er een beetje vanaf dat diversiteit alleen aan de orde komt bij burgerschap en werknemersvaardigheden.‘ Margret: ‘Dat klopt. Als organisatie en als burger hebben we een taak als er bijvoorbeeld een studente wordt nagefloten op school. De betrokkenheid bij het vak is enorm, maar er is meer. Je loopt even mee in het leven van studenten. Je kunt ze coachen, begeleiden, grenzen stellen.’ Aan de inzet van Carmel en Margret zal het niet liggen.

InterviewOntwikkelingenOnderwijs & CultuurOnderwijsinstellingLekstroomLopikerwaardUtrechtWoerden