fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Leven Lang Ontwikkelen op de Tech Campus van ROCMN

Nieuw is het zeker niet. Bedrijfsopleidingen waren er al. Volwassenen volgden er al onderwijs. Leven Lang Ontwikkelen is anders. Accountmanager “mbo voor professionals” Joost Zijderveld vertelt er alles over in dit interview.

Onderwijs voor volwassenen

‘ROCMN wil nog meer onderwijs gaan aanbieden voor werkenden en werkzoekenden. Het gaat om onderwijs voor volwassenen, waarbij je vooral moet denken aan korte(re) opleidingen’, vertelt Joost Zijderveld enthousiast. Joost bezoekt op techniek gerichte bedrijven en organisaties, inventariseert daar de onderwijsbehoefte en bespreekt de onderwijsmogelijkheden van de Tech Campus van ROCMN op het gebied van ICT, automotive, bouw & interieur en techniek. ‘De overheid stuurt op Leven Lang Ontwikkelen in het mbo. Het lijkt nieuw, maar dat is het niet. We hebben immers al bedrijfsopleidingen en we bieden al sinds jaar en dag bbl-trajecten (bbl = beroepsbegeleidende leerweg) aan voor volwassenen die werken en leren combineren. Verder is het een absolute must. De arbeidsmarkt verandert snel, de maatschappij ontwikkelt zich snel, techniek innoveert snel, er is sprake van vergrijzing, de arbeidsmobiliteit neemt toe, er worden soms mensen geschoold in een vak of functie welke nog niet bestaat…’

Doelgroepen

Wat is de doelgroep van Leven Lang Ontwikkelen? Joost: ‘Onze doelgroepen zijn werkenden en werkzoekenden, het gaat dus om volwassenen en jongvolwassenen, mannen en vrouwen. Werkenden hebben bij een baan in de techniek regelmatig te maken met veranderende werkprocessen of technieken en dan is het goed om mee te kunnen bewegen. Het is onze opdracht als ROC om dat te faciliteren. Bijscholen is meestal geen verplichting voor een werknemer, maar er zit wel een must achter, want anders kun je niet meer mee. We richten ons op individuen en groepen en gaan vaak met brancheverenigingen samenwerkingsverbanden aan, waarmee je de meeste medewerkers in zo’n branche bereikt. Zo inventariseren we de opleidingswensen, maken we een programma en offerte, stellen een einddoel, bijvoorbeeld het behalen van een mbo-certificaat, en sluiten een contract af. Onderwijs kan hier op school gegeven worden en ook in-company.’ Kun je een voorbeeld geven? ‘We hebben op het moment opleidingsafspraken gemaakt met brancheverenigingen voor onder andere glaszetters, dakdekkers en betonreparateurs.’

‘Ons uitgangspunt is dat we een antwoord hebben op de onderwijsbehoefte’

Strategisch ontwikkelpartner

Wat is de rol van ROCMN’s Tech Campus in Leven Lang Ontwikkelen? Joost: ‘Wij zijn strategisch ontwikkelpartner voor bedrijven, organisaties en instellingen in de techniek. Ons uitgangspunt is dat we een antwoord hebben op de onderwijsbehoefte. We zijn één van de grotere ROC’s van Nederland, we hebben de opleiding in huis of we ontwikkelen deze specifiek. Als we de expertise voor een nieuwe opleiding niet zelf in huis hebben, dan halen we die van buiten. Vaak hebben bedrijven wel iemand in huis, die de opleiding kan helpen opzetten en/of kan helpen uitvoeren als hybride docent. Werkzoekenden bereiken we door deel te nemen in regionale mobiliteitsteams gericht op mensen van werk naar werk helpen. In deze teams participeren UWV, een werkgevers- en een werknemersorganisatie en de gemeente Utrecht.’

Techniek in de lift

Onlangs was in het nieuws dat er steeds meer studenten voor een technische opleiding kiezen. Geldt dat ook voor de Tech Campus? Joost: ‘Ja, we zien die toename al langer. Er zijn steeds meer studenten die heel bewust voor techniek kiezen en daarmee verzekerd zijn van een baan met een goed inkomen. Eenmaal afgestudeerd zullen zij en hun collega’s in de techniek zich moeten blijven ontwikkelen. Door onderwijstrajecten op maat aan te bieden willen we als ROCMN steeds meer werkenden en werkzoekenden bereiken en daarmee invulling geven aan inclusiviteit, een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt en onze positie versterken in het business-to-business segment. Voor wat betreft de inhoud van het onderwijs werken we, zoals gezegd, vraaggestuurd en daarnaast willen we ons onderwijs op onder andere het gebied van duurzaamheid en circulariteit verder ontwikkelen.’

Toekomst

Hoe zie je Leven Lang Ontwikkelen in de toekomst? ‘Eigenlijk is dat vooral een organisatorische vraag. Voor groepen zullen en kunnen we maatwerk blijven regelen. Individuele aanvragen zullen steeds beter in te vullen zijn. Iedere mbo-opleiding heeft keuzedelen, zoals het monteren van zonnepanelen of laadpalen installeren, en daarin ligt de toekomst van Leven Lang Ontwikkelen. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurt op het terugbrengen van het aantal opleidingen, met name vanwege de overlap, waardoor keuzedelen belangrijker worden. De Tech Campus zet al jaren in op keuzevrijheid voor studenten, ook als een student vakken bij verschillende colleges wil volgen. Denk aan de combinatie zorg en techniek. Deze cross-overs zorgen voor kruisbestuiving en dat is waar de arbeidsmarkt om vraagt. Een student kan in sommige gevallen bij succesvolle afronding van één of meerdere vakken een erkend mbo-certificaat ontvangen. De certificaten kunnen eventueel ook gestapeld worden, zodat een student de mogelijkheid heeft om een mbo-diploma te halen.’ Het interview zit erop. Wilt u weten wat de Tech Campus en Leven Lang Ontwikkelen kunnen betekenen voor de medewerkers en de toekomst van uw bedrijf? Mail, app of bel Joost Zijderveld dan en maak een afspraak.

 

www.rocmn.nl

InterviewOntwikkelingenOnderwijs & CultuurOnderwijsinstellingLekstroomUtrechtWoerden