fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Media & Gaming als bron van groei en innovatie

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (ROM Utrecht) ziet deNederlandse media- en game-industrie als een bron van economische groei en innovatie en zet zich proactief in om dit ecosysteem te versterken. Een recent rapport, opgesteld door Deloitte, ondersteunt deze visie. Simon Boogaard, strateeg bij de ROM en Ton van Mil, algemeen directeur Media Perspectives (die vanwege corona helaas niet op de foto kon), vertellen er meer over. 

Voor degenen die het nog niet weten, wat doet de ROM precies?

‘De ROM Utrecht Region is nu ongeveer twee jaar actief. Kortgezegd helpen we innovatieve, ambitieuze ondernemers met innoveren en groeien. Dat doen we bijvoorbeeld door hen te helpen met financiering, maar ook door kennis en een netwerk te bieden en deuren te openen buiten de grenzen waarin de bedrijven opereren, zoals Den Haag of internationaal. Onze
activiteiten vinden plaats binnen de kaders van drie door ons geformuleerde ecosystemen: “media & gaming”, “life science & health” en “earth”. Deze drie ecosystemen proberen we verder te ontwikkelen, zodat er meer toegevoegde waarde komt voor de regio Utrecht en Nederland in z’n geheel. Niet alleen economisch, maar ook wat betreft maatschappelijke impact. Deze impact is voor de regio Utrecht met name gericht op een gezond mens, een gezonde samenleving en een gezonde leefomgeving.’

Op wat voor manier is het ecosysteem Media & Gaming in ontwikkeling?

‘Hilversum is van oudsher natuurlijk het epicentrum van de media en een plek waar veel productcontentgeneratie en mediaproductie plaatsvindt. Tegelijkertijd voegt Utrecht daar weer bedrijven aan toe die zich bezighouden met gaming, nieuwe creatieve content en technologie. Resultaat is een regio met een sterke propositie op nieuwe digitale en technologische toepassingen, denk aan metaverse, AI en immersive content. Deze toepassingen bieden niet alleen economische waarde aan bedrijven en hun omgeving, maar kunnen ook maatschappelijk een bijdrage leveren en de wereld komende jaren echt veranderen. Het is mooi om te zien dat de mediasector zich verenigt en een innovatie-agenda opstelt die gericht is op investeringen in technologie. Zo worden nieuwe technologieën al ingezet in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld voor valpreventie of het verminderen van eenzaamheid) en het onderwijs. En dit zal door de coronabeperkingen van afgelopen jaren in een hogere versnelling raken. De snelle ontwikkelingen brengen ook uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op de domeinen privacy en veiligheid. Het is belangrijk dat het ecosysteem zich inzet voor meer weerbaarheid en vaardigheid bij bedrijven en consumenten, maar daar speelt de Rijksoverheid natuurlijk ook een belangrijke rol in. De ROM brengt deze werelden samen om een gezamenlijke agenda te voeren.’  

‘De regio Utrecht heeft een sterke propositie op nieuwe digitale en technologische toepassingen’

De mediawereld en gaming industrie kunnen ook behoorlijk verschillen. Waarom is het belangrijk om ze dichter bij elkaar te brengen? 

‘Ze zijn al dicht bij elkaar. Er wordt steeds meer dezelfde technologie gebruikt en de verdienmodellen en klanten lijken ook steeds meer op elkaar. Kijk maar eens naar Netflix, dat een echt Media en Gaming-platform is geworden. Het gaat ons er vooral om dat de beide sectoren groeien en bloeien. Er zijn prachtige innovaties in onze regio, waarbij opschaling een uitdaging is. Kleinere bedrijven hebben op te boksen tegen grote, internationale bedrijven. We kijken daarvoor goed naar wat de uitdagingen zijn en waar kansen liggen. In
Nederland zijn we heel sterk in contentcreatie en het bedenken van nieuwe concepten. Met een goede marktbenadering en met de juiste innovaties zijn daar nog veel stappen te zetten. Vanuit de ROM proberen wij dat te ondersteunen en vervolgens partijen aan elkaar te verbinden om zo de sector als geheel toekomstbestendig en slagvaardiger te maken.’

Jullie hebben Deloitte gevraagd het ecosysteem van media en gaming in kaart te brengen. Wat kwam daaruit?

‘Daar kwam onder andere uit naar voren dat het succes van een ecosysteem van een aantal factoren afhankelijk is: verbindend leiderschap, financiering, wet- en regelgeving, talent- en kennisontwikkeling en innovatieve infrastructuur. De invulling van die thema’s voor media & gaming geven ons richting om het ecosysteem verder te brengen en vervolgens drie delen van het “huis” te bouwen: soevereiniteit op sleuteltechnologieën, (ofwel, investeren in onderscheidende technologie), het vergroten van de economische waarde en de maatschappelijke slagkracht. Op 4 oktober hebben we dit rapport aan stakeholders gepresenteerd tijdens de Dutch Media Week. Dat vormde een startpunt voor wat we verder nog gaan doen. Zo gaan we onder andere Het
Metaverse fonds lanceren waarbij we
mediatechnologie ondersteunen met financiering. En natuurlijk gaan we met heel veel partijen om de tafel om ideeën en kennis te verzamelen. We willen echt het gevoel creëren dat we samen de schouders eronder zetten en werken aan een belangrijke innovatieagenda, die ons economisch vooruithelpt en maatschappelijk een waardevolle bijdrage biedt.’

Wat verwachten jullie van de Utrechtse Media- en Gaming sector? 

‘Wij kijken meer naar de Nederlandse media & gamingsector, waarvan toevallig een groot deel in onze regio is gevestigd. Maar we werken ook nauw samen met bijvoorbeeld de regio Amsterdam, waar ook veel mediabedrijven zijn gevestigd. De media- en gamingsectoren zijn van groot belang. Niet alleen omdat ze zelf groot zijn en hard groeien, maar vooral omdat ze digitaal vooroplopen. Kijk maar eens naar de opkomst van de Metaverse of internationale mediabedrijven als Spotify, Netflix, Twitter en Nederlandse partijen als Talpa en MediaMonks die hard innoveren met data en AI. Daarom kunnen juist andere sectoren veel van de media- & gamingsector leren. Digitalisering is een mondiale ontwikkeling die volop kansen biedt. Veel ontwikkelingen zijn vergezichten maar dat de digitale wereld steeds meer vervlochten raakt met de fysieke wereld is niet meer te ontkennen. Daar speelt media & gaming een belangrijke rol in.’

 

Website

romutrechtregion.nl

InterviewOntwikkelingenDienstverleningEemvalleiLekstroomWoerden