fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Barend Salemink is specialist in bedrijfswaarderingen. Hij is partner en mede-eigenaar van  Talanton. Motto: “Tijd en geld kun je maar één keer uitgeven, dan kun je er maar beter goed over hebben nagedacht.”

salemink@talanton.nl 

020-800 6566

Some business is DIGITAL, our business is PERSONAL.

12 december 2022 | 2 minuten lezen

We leven in wonderlijke tijden. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de jaarrekening van een middelgrote onderneming met een houdsterstructuur werd opgesteld met zakrekenmachine en kolommenpapier.  

Wat fantastisch dat veel rekenwerk is geautomatiseerd en dat de jaarrekening grotendeels kan worden opgesteld door het inlezen van het volledig geautomatiseerde bankafschrift dat ons er beschikking wordt gesteld via de “app” van de bank (althans de meeste banken hebben wel zo’n faciliteit). De fiscale aangifte is vooraf door de vrienden van de Belastingdienst ingevuld. Zelf “even” nakijken en klaar is Barend met het jaarlijkse circus. 

In mijn vak – waarderen – horen we wel eens: ‘Waarderen is toch even een spreadsheetje invullen? Gauw een database  raadplegen op grond van de SBI-code over transacties of een snelle EBITDA-multiple en “floep” er komt een waardegetal uit.’

Het is zeker waar dat in het waarderingswerk veel is geautomatiseerd en dat levert goed rekenwerk en mooie overzichten op. De vraag is echter of deze standaard werkwijzen een oplossing bieden voor de waarderingsvragen van ondernemers. 

Zoals iedere ondernemer weet: iedere ondernemer en iedere onderneming is uniek. Uniek in bedrijfsfilosofie, uniek in samenstelling, uniek in businessmodel en uniek in personeel, leveranciers en klanten. 

‘Als waardeerders omarmen we alle “digital” mogelijkheden om onze dienstverlening te verhogen’

Uit onze praktijk komt steevast naar voren dat geen enkele ondernemer en onderneming  past in het standaard spreadsheetwaarderingsmodel. Om dit te illustreren geef ik een voorbeeld uit de auto-industrie. Dacia en Mercedes zijn beide auto’s, toch zit er een groot verschil tussen het businessmodel van Mercedes en Dacia. Zelfs als Mercedes vergeleken wordt met zijn “peers” in de business als BMW, Porsche of Tesla, dan resulteert dit in geheel verschillende waarderingen en uitkomsten. 

Het is de waardeerder die het verschil maakt waarom de waarderingen van “gelijksoortige of overeenkomstige” bedrijven verschillen. De waardeerder kan deze verschillen  kwantificeren, onderbouwen en deze toelichten. Dit resultaat is de uitkomst van een “spreadsheetberekening” en “databaseonderzoek” door de persoonlijke inzet en kennis van de waardeerder over de ondernemer en de onderneming die gewaardeerd wordt.  

En dat maakt onze business persoonlijk. Als waardeerders omarmen we alle “digital” mogelijkheden om onze dienstverlening te verhogen. Elke waardering is  uiteindelijk het resultaat van een persoonlijk onderzoek dat de unieke waarde-aspecten van iedere onderneming in beeld brengt en op waarde schat. 

Vandaar dat ik in dit thema tot de conclusie kom “some business is DIGITAL, our business is PERSONAL”!

InterviewDienstverleningFinanciële dienstverleningUtrecht