Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Marlon de Jager-Wessel

Duurzame bedrijventerreinen

Duurzaamheid is al tijden niet meer weg te denken uit het beleid van Nederlandse gemeenten. De gemeente Nieuwegein zet hoog in om haar bedrijventerreinen te verduurzamen. Daarbij krijgen ze sinds vorig jaar hulp van een ondernemersduo uit Nieuwegein. John Miltenburg en Ben van Gelder willen met hun initiatief Energiek Nieuwegein ondernemers in de gemeente warm maken voor verduurzaming.

Gemeente en Energiek Nieuwegein werken aan gezamenlijk doel

Namens de gemeente Nieuwegein zetten wethouders Ellie Eggengoor en Marieke Schouten ondernemers Ben en John graag in het zonnetje. ‘Als gemeente zijn we ambitieus in onze plannen rondom duurzaamheid’, vertelt Marieke. ‘Maar als ondernemers andere ondernemers helpen om te verduurzamen is dat fantastisch. Je ziet dat het werkt. Ondernemers onderling spreken elkaars taal. Dat komt anders over dan wanneer wij als gemeente oplossingen of ideeën aandragen.’ Ellie sluit zich hier volledig bij aan. ‘Als gemeente staan we voor een grote uitdaging om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Op nieuwe bedrijventerreinen als Het Klooster zien we dat dit heel goed gaat. Bij biedingen op nieuwe kavels is duurzaamheid een zwaarwegend criterium. We stellen dan best strenge eisen op dat gebied. Overigens merk ik dat onder de ondernemers die zich hier op de kavels inschrijven grote bewustwording heerst. We hoeven nog zelden uit te leggen wat het belang is van duurzaam ondernemen.’

Bestaande bouw
‘Waar nieuwbouw heel goed gaat, zien we een ander beeld bij bestaande bedrijventerreinen’, vertelt Ellie verder. ‘Vanuit de gemeente kijken we momenteel hoe we bedrijventerreinen Plettenburg en De Wiers toekomstbestendig kunnen maken. Deze terreinen zijn wat ouder, met veel middelgrote en kleine bedrijven die de focus hebben op hun eigen bedrijfsvoering en minder op duurzaamheid. Om te onderzoeken waar we het best konden starten, hebben we een vragenlijst rondgestuurd naar alle bedrijven die hier gevestigd zijn. Parkeren en duurzaamheid kwamen daarbij als belangrijkste thema’s naar voren. Voor ons was dat een positief teken, omdat ondernemers hiermee zelf aangeven het thema ook belangrijk te vinden. Vaak is de kennis echter niet voldoende om concrete stappen te zetten. Daarom is het initiatief van John en Ben zo mooi!’

‘Met de succesverhalen hopen we weer nieuwe ondernemers te inspireren’

Advies vanuit passie
Ondernemers John en Ben kennen elkaar al lang en startten met Energiek Nieuwegein omdat zij merkten dat ondernemers soms een duwtje in de rug nodig hebben om met duurzame maatregelen te starten. ‘Met mijn bedrijven ben ik altijd bezig geweest met duurzaamheid’, vertelt Ben. ‘In mijn fitnesscentra DeMIX in Almere en Nieuwegein heb ik verschillende oplossingen toegepast om bijvoorbeeld energie te besparen. John en ik willen nu samen ondernemers in Nieuwegein adviseren wat zij zelf kunnen doen om duurzamer te ondernemen.’ John: ‘We zijn zelf helemaal overtuigd van het thema en willen ons enthousiasme én onze kennis overbrengen op andere ondernemers. In overleg met de gemeente zijn we hiermee gestart in Plettenburg en De Wiers. Daar is namelijk veel winst te behalen.’

Ambitieus
‘Uit onderzoek van de Natuur- en Mileuorganisatie Utrecht bleek dat slechts twintig procent van de daken in Plettenburg en De Wiers voorzien zijn van zonnepanelen’, vertelt John. ‘Dat leek ons een mooie focus om mee te starten. Om elkaar een beetje op te jutten zeiden we tegen elkaar dat we dit toch wel in een jaar naar tachtig procent konden krijgen. Dat was natuurlijk niet serieus, maar zette wel een mooie stip aan de horizon. Met die gedachte zijn we ondernemers gaan spreken en ontdekten we snel dat de plannen inderdaad wat te ambitieus waren. Zo heb je te maken met huurders en verhuurders die verschillende belangen kennen, moeten panelen gefinancierd worden én blijken vele daken op deze terreinen constructief niet geschikt. We adviseren daarom nu veel bedrijven hoe ze klein kunnen beginnen. Bijvoorbeeld door radiatoren beter af te stellen, verlichting aan te passen of spouwmuren te isoleren. Dit zijn vaak relatief eenvoudige oplossingen die heel snel terugverdiend zijn. En er zijn natuurlijk ook bedrijven die wél zonnepanelen installeren. Deze zomer gaan er bij vijf ondernemers in totaal 850 panelen het dak op. Dat is al een prachtig begin. Met de succesverhalen hopen we weer nieuwe ondernemers te inspireren ook panelen te installeren. Waar daken niet geschikt zijn, kijken we naar alternatieven. Bijvoorbeeld zonnepanelen op een carport boven de parkeerplaatsen! Waar een wil is, is een weg.’

‘In mijn fitnesscentra DeMIX in Almere en Nieuwegein heb ik verschillende oplossingen toegepast om bijvoorbeeld energie te besparen. John en ik willen nu samen ondernemers in Nieuwegein adviseren wat zij zelf kunnen doen om duurzamer te ondernemen.’

Samenwerken
‘Uiteindelijk kan toekomstbestendig maken alleen samen met de ondernemers’, stellen de wethouders. ‘Als gemeente werken we aan de openbare ruimte, waar thema’s als klimaatadaptatie en “de stad als spons” spelen. Tegelijk rekenen we erop dat ondernemers zorgen voor eigen parkeergelegenheid, zodat wij de ruimte hebben om de omgeving groen en leefbaar te houden. Alleen door samenwerking bereiken we ons gezamenlijk doel, namelijk toekomstbestendige bedrijventerreinen. Dat Energiek Nieuwegein ondernemers helpt om te verduurzamen is daarom een prachtige stap in de goede richting!’

OntwikkelingenBouw & VastgoedInnovatieLekstroom