fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Gezondheid op een positieve manier benaderen

Eerder dit jaar nam Laboritas Vaardigwerk uit Alphen aan den Rijn over. Twee bedrijven die qua activiteiten perfect op elkaar aansluiten. De nieuwe eigenaren Koos Oosthoek en Jan Rens Klaarenbeek kunnen hun visie op “Positieve Gezondheid” door de fusie nog meer kracht bij zetten.

Even terug naar 2019. Toen startten de twee met Laboritas, nadat ze eerder samen bij een andere arbodienst hadden gewerkt. ‘Daar was Jan Rens bedrijfsarts, opleider en stafarts, ik als bedrijfskundige was de manager planning; later zijn we beiden toegetreden tot de directie’, vertelt Koos. ‘Die onderneming hebben we uitgebouwd met een tak van bedrijfsartsen. Toen we begonnen, werkten er 1,5 bedrijfsarts, toen we weggingen veertig. In 2018 hebben we elkaar weer opgezocht, we hadden allebei de behoefte om iets voor onszelf te doen. Toen zijn we Laboritas begonnen: een arbodienst met een eigen schil aan bedrijfsartsen. In arboland is een groot tekort aan bedrijfsartsen. Dus hoe haal je ze binnen en hoe houd je ze binnen? Dat was onze doelstelling.’

Complementair
‘Doordat we allebei al een groot netwerk hadden, hebben we veel bedrijfsartsen aan ons kunnen binden, waaronder een aantal waar we eerder mee samenwerkten’, aldus Jan Rens. ‘Zo konden we met Laboritas snel groeien. We leveren bedrijfsartsen aan andere
arbodiensten en grote organisaties. In die hoedanigheid werd Vaardigwerk een klant van ons. Toen eigenaar Ans Klein aangaf een stapje terug te willen doen en met name de operationele kant achter zich te willen laten, kwamen wij in beeld. Het mooie van de fusie is dat we heel weinig overlap hadden. Wij hadden de professionals in de spreekkamer, Vaardigwerk is gericht op verzuimbegeleiding met casemanagers. Dat is volledig complementair aan elkaar, en we hebben hierdoor een evenwichtige klantenportefeuille verkregen met grotere organisaties en mkb-bedrijven. Hierdoor zijn we van alle markten thuis.’

Koos en Jan Rens willen met Vaardigwerk en Laboritas inspringen op het groeiende tekort aan bedrijfsartsen. Om een beeld te geven: er zijn zo’n 1700 bedrijfsartsen in Nederland en er is vraag naar vierduizend bedrijfsartsen. ‘De terugloop bestaat al langer, maar je ziet ook dat de capaciteit te laat vergroot is en opleidingen er onvoldoende op hebben ingespeeld. De instroom kan de uitstroom niet meer compenseren. Daarom moeten we naar ons idee toe naar Arbo-behandelteams onder taakdelegatie, waarbij de bedrijfsarts ondersteund wordt door andere arboprofessionals. Onze arboverpleegkundigen spelen hierin bijvoorbeeld een belangrijke rol: zij kunnen in een heel vroeg stadium via een zogenaamd “Triagegesprek” uitvragen of er sprake is van een medische oorzaak, en dan afhankelijk van de situatie doorplannen bij de bedrijfsarts of in het geval van fysieke klachten iemand meteen aanmelden bij onze bedrijfsfysiotherapeut. Hierdoor kan én tijd gewonnen worden, én hoeft de bedrijfsarts niet nodeloos ingezet te worden.’

‘Doordat we als collega’s samenwerken, kunnen we adequatere verzuimbegeleiding bieden’

Positieve Gezondheid
‘De verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de werknemer, ligt primair bij het individu’, legt Koos verder uit. ‘Daarom is het ook zo van belang om diegene centraal te stellen. Dat doen we met het concept “Positieve Gezondheid”. We kijken daarmee verder dan de aandoening of de kwaal; er wordt vooral gekeken naar wat nog wél mogelijk is en hoe we de medewerker zo snel mogelijk weer kunnen laten deelnemen. Iemands gezondheid wordt in kaart gebracht aan de hand van zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Dit kan voor elk individu én over de hele as van de gezondheidszorg worden ingezet. Een huisarts of psycholoog kan naar positieve gezondheid kijken, maar ook (HR-)managers kunnen hiervoor getraind worden. Zo spreek je met verschillende deskundigen dezelfde taal én en kan de bedrijfsarts met deze meerwaarde aan de slag. Het gaat erom wat je aan de voorkant kunt inzetten om de problematiek aan te
pakken en zo het beste uit elk individu halen.’

Partnerships
Dat Laboritas zo’n grote eigen artsengroep heeft, is vrij uniek voor een relatief kleine speler. ‘Het fijne voor onze klanten is dat we opereren als een grote speler, maar de kenmerken hebben van een klein bedrijf, oftewel: de bekende korte lijnen, veel persoonlijk contact en de ambitie om echte partnerships aan te gaan met onze klanten. Nu we Vaardigwerk erbij hebben, betekent het ook dat onze casemanagers snel kunnen schakelen en de bedrijfsarts direct ingezet kan worden. Je kunt op dossierniveau samen sparren. Ook is er makkelijker contact tussen de werkgever en de bedrijfsarts, die dat vervolgens weer kan terugkoppelen aan de
casemanager. We hebben de overbodige lagen eruit gehaald en werken als collega’s met elkaar. Dat heb je nodig om naar werkgevers en -nemers een eenduidig verhaal te vertellen, adequate verzuimbegeleiding te doen en succesvol in te zetten op preventie.’

Koos: ‘Een werkgever is in de eerste plaats ondernemer, en heeft misschien niet zoveel kaas gegeten van verzuimbegeleiding. Je kunt een zieke medewerker dan uit het oog verliezen, terwijl diegene best wel weer wat kan. Dat is simpelweg kapitaalvernietiging. Dan is het fijn dat je een team van deskundigen in kunt schakelen dat helpt om die werknemer weer aan het werk te krijgen. We stemmen samen het beleid van het bedrijf af en brengen in kaart wat de problematiek is, zodat je je personeel kunt behouden en optimaal kunt inzetten. Samen met de klant een stap voorwaarts maken, dat is wat we willen. Daarom staan onze spreekkamers hier in Alphen ook altijd voor iedereen open. De arbeidsmarkt staat onder spanning, des te belangrijker is het om je mensen te blijven boeien en binden. Hoe dan ook is het van belang om af en toe stil te staan bij wat er speelt op de werkvloer. Als je blijft doorgaan in de waan van de dag, loopt het van je weg. Wees zuinig op wat je hebt.’

InterviewOntwikkelingenSamenwerkingZorg & WelzijnGezondheidszorgEemvalleiLekstroomLopikerwaardUtrechtWoerden