fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Groenste, duurzaamste en veiligste business park van Utrecht

Langs de westzijde van de A2 zijn over een lengte van vier kilometer en een breedte van vijfhonderd meter ruim 150 grote en kleinere bedrijven gevestigd. ‘Samen vormen zij het groenste, duurzaamste en veiligste business park van de provincie Utrecht’, aldus Edward van Tuinen, voorzitter van de Vereniging Parkmanagement De Wetering-Haarrijn. We gingen met hem en parkmanager Bas Kemper in gesprek over het aantrekkelijke werk- en ondernemersklimaat en wat ze er zoal aan doen om dit te behouden én nog verder te verbeteren.

De Vereniging Parkmanagement is in 2000 opgericht tijdens de aanleg van het bedrijventerrein en is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Hieronder vallen zaken als groenvoorziening, beveiliging, bewegwijzering en gladheidsbestrijding. De gemeente betaalt aan de vereniging een bijdrage voor de openbare kavels en de infrastructuur. De vereniging vertegenwoordigt de erfpachters van de private kavels. De Wetering-Haarrijn is één van de eerste bedrijventerreinen in Nederland die zo georganiseerd is. En met succes. Bas legt uit: ‘Het unieke aan het concept is dat we hierdoor als parkmanagement zelf de regie hebben en het overal even netjes, veilig en groen is en blijft. Maar parkmanagement is ook: mensen verbinden. Met elkaar dragen we eraan bij dat ondernemers zich hier graag vestigen en hun klanten en medewerkers hier graag komen, werken en verblijven.’

Mooie beeldkwaliteit

Vorig jaar is een nieuw beplantingsplan ontwikkeld om het business park verder te vergroenen en meer variëteit in beplanting en kleuren te realiseren. De eerste resultaten zijn al goed zichtbaar. Edward: ‘Er zijn veel extra bomen, heesters en struiken geplant. Bij de vier ingangen van het terrein zijn markante rode beuken geplaatst. Daarbij zijn veel gazons opengebroken voor heestervakken en bomen.’ Bas vult aan: ‘We hebben ook bloembollen geplant. De groenstroken stonden onlangs helemaal vol met onder andere narcissen en krokussen. Aan elke lantaarnpaal hangen nu twee plantenbakken – in totaal vierhonderd stuks – met geraniums. Alle lanen zien er straks heel mooi uit. Op een aantal kenmerkende plekken komen nog “flowertowers”: grote witte potten met kleurrijke bloemen.’ Edward: ‘We gaan ook bankjes plaatsen voor recreatieve doeleinden. En zelfs aan de insecten is gedacht, want we plaatsen ook nog extra insectenhotels.’ Bas: ‘Alles draagt bij aan een mooie beeldkwaliteit en zo is het fijn vertoeven op het business park voor personeel, klanten en andere bezoekers.’

Verder verduurzamen

Naast de vergroening van het business park wordt er op nog veel meer manieren gewerkt aan duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan duurzame mobiliteit. Edward vertelt: ‘Wij werken aan minder autoverkeer door het kosteloos beschikbaar stellen van GoAbout-deelfietsen en het zorgdragen voor veilige fietsroutes. Ook kijken we naar verbetermogelijkheden voor het openbaar vervoer. Zo loopt er bijvoorbeeld in samenwerking met openbaar vervoerders een onderzoek naar de busverbindingen voor bedrijven. Als vereniging zijn we hier uniek in.’ Bas noemt nog een ander mooi voorbeeld: ‘Aan het einde van dit jaar wordt bovendien een waterstoftankstation gerealiseerd. Zowel voor particuliere auto’s als voor vrachtwagens. Dit wordt dan het derde waterstoftankstation in de provincie Utrecht. Nummer één staat bij Jos Scholman Bedrijven, de uitvoerende partij waar ik voor werk en die verantwoordelijk is voor het beheer, het onderhoud en de gladheidsbestrijding. Veel van de ingezette machinerie, zoals onkruidbranders, maken gebruik van waterstof als energiebron, waardoor de werkzaamheden duurzamer uitgevoerd worden. Het waterstoftankstation op het business park is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming.’

‘Goed parkmanagement zorgt voor een gezond en succesvol ondernemersklimaat’

Veilig ondernemen

Veiligheid is vanzelfsprekend een ander belangrijk aandachtspunt binnen de vereniging. Bas: ‘We zijn onlangs voor de vijfde keer gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Thema’s hierbinnen zijn: schoon, heel en veilig. We hebben een werkgroep gevormd, waar bijvoorbeeld niet alleen de uitvoerende beveiligingsorganisatie VMB Security & Services bij aangesloten is, maar ook de brandweer, politie en handhaving. Met elkaar hebben we het over uitdagingen in het gebied en hoe we deze kunnen tackelen en monitoren. Een voorbeeld hiervan is de problematiek die we hadden door het gebruik van lachgas op ons business park. Met het verkregen lachgasverbod is deze overlast alweer verleden tijd.’ Edward: ‘De goede samenwerking heeft geleid tot zeer lage criminaliteitscijfers. We hebben bijvoorbeeld ook nooit last van inbraken. Het keurmerk zorgt daarbij voor een kostenvoordeel, want met het KVO van het bedrijventerrein krijg je als ondernemer een korting op de verzekeringspremie.’ Bas: ‘Het kost allemaal best tijd en energie, maar het levert dus ook echt wat op!’

Gezond ondernemersklimaat

Door goed parkmanagement werken ondernemers en werknemers in een schone, veilige, goed onderhouden, duurzame en representatieve omgeving. Daarmee levert parkmanagement een belangrijke bijdrage aan een gezond en succesvol ondernemersklimaat en behoudt het vastgoed zijn waarde. Bas: ‘Het is niet voor niets dat bijna alle kavels verkocht zijn en er haast geen leegstand is. Onze aanpak wordt enorm gewaardeerd door alle leden. En we hebben nog veel meer ambities. Denk aan nog meer groen, sportfaciliteiten en energiehubs. Het moet echt een omgeving worden die niet alleen fijn is om in te ondernemen en werken, maar die ook gezond is.’

Actieve businessclub

Het business park heeft ook een actieve ondernemersvereniging: Businessclub De Wetering-Haarrijn. Doelstelling van de businessclub is elkaar beter te leren kennen om zo met en voor elkaar opdrachten te genereren. Kennis en inspiratie worden gedeeld. Edward: ‘Ik ben hier ook bij aangesloten, waardoor de lijnen met de vereniging kort zijn en er veel ruimte is voor eigen inbreng. Wanneer kansen zich voordoen om de ondernemers te helpen, gaan we hiermee aan de slag.’

 

www.deweteringhaarrijn.nl

OntwikkelingenDienstverleningUtrecht