fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Op weg naar duurzamer transport en materiaal-gebruik

Theo Pouw Groep is in beweging. Letterlijk en figuurlijk. Met hun binnenvaartschepen transporteren ze namelijk grondstoffen door heel het land. Daarnaast “bewegen” ze richting  emissieloze vaart, door waterstof als brandstof in te zetten. Ook op het gebied van materiaalgebruik is duurzaamheid een groot thema binnen het Utrechtse bedrijf. Onlangs werden ze zelfs genomineerd voor de Betonprijs van Nederland, voor hun cementloze betonnen brug op de Floriade in Almere.

We spreken directeur Alexander Pouw in de Eemshaven. Het is één van de twaalf vestigingen van Theo Pouw Groep. Allen liggen langs het water, want ‘transport via schip is voor onze goederen het voordeligst en bovendien het meest milieuvriendelijk’, aldus Alexander. ‘We varen echter nog steeds op diesel en daarin willen we graag de volgende slag maken naar klimaatneutraal varen. Een jaar of vijf geleden zijn we daarom gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden rondom elektrisch varen, gecombineerd met een waterstof-fuelcell. Die laatste levert de energie voor de accu waar de elektromotor op werkt. Varen op waterstof levert een forse vermindering van uitstoot van CO2, stikstof én fijnstof. Dat is wat we willen. In de afgelopen jaren hebben we het hele schip volledig uitgedacht en geëngineerd, zodat we het schip alleen nog maar hoeven te bestellen.’  

Prikkels

Helaas voor Theo Pouw Groep, is het met alleen het engineeringwerk nog niet gedaan en is het schip nog niet in de vaart. ‘Was het maar zo’, zegt Alexander. ‘Er zijn nog wat obstakels die we moeten nemen voor we de volgende stap kunnen zetten. Het grootste probleem zit in de kosten. De meeste mensen weten wel dat kerosine voor het vliegverkeer niet belast is met accijnzen. Datzelfde geldt voor diesel voor de scheepvaart. We betalen nu dus een kale prijs voor diesel die daardoor vier keer lager ligt dan de prijs van waterstof. Daarin merk je dat het beleid nog achterloopt op de ontwikkelingen in de markt. Er is geen enkele prikkel om over te stappen op duurzamere brandstof. Integendeel zelfs, want momenteel kost het dus iedere kilometer geld wanneer we overgaan op waterstof. Uiteindelijk komt het wel goed, vandaar ook dat we al het uitzoekwerk al hebben gedaan, maar aan het einde van de rit moet er ook brood op de plank komen. Dus er moet wel ergens iets beleidsmatig gebeuren, voor het rendabel wordt om de stap echt te zetten.’

‘Dankzij de ­Floriade kregen we de kans om er ook constructief beton mee te maken’

Duurzame bruggen voor de Floriade

Dit jaar is de Floriade Expo in Almere. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt eens in de tien jaar georganiseerd en is een broedplaats voor innovatie op gebied van tuinen, ruimtelijke inrichting en openbare ruimte. Voor de bouw van twee bruggen werd enkele jaren geleden vanuit Floriade een pitch uitgeschreven, waarbij gevraagd werd met alternatieve en innovatieve bouwmethodes te komen. ‘In samenwerking met Reimert Groep en Cirwinn hebben we ons ingeschreven voor de bouw van cementloze bruggen’, vertelt Alexander. ‘We wonnen de inschrijvingen en mochten aan de slag.’

Cementloos beton

‘We zijn dagelijks bezig met het verwerken van afvalproducten, die we behandelen om weer als grondstof te dienen voor een nieuw product’, zegt Alexander. ‘Denk aan het reinigen van vervuilde grond, maar ook het innemen van betonpuin, dat we vervolgens zeven, wassen en daarmee opnieuw geschikt maken voor verwerking in betonmortel. Daarbij is het doel altijd, om een zo hoogwaardig mogelijke grondstof over te houden. Eén van de innovatieve betonproducten die de afgelopen jaren is ontwikkeld, is cementloos beton (geopolymeerbeton). Dit bestaat bijna in zijn geheel uit reststromen uit Nederland. In plaats van cement, wordt een natuurlijk bindmiddel gebruikt, wat zorgt voor een CO2-reductie van zestig tot zeventig procent! Het is een volwaardige vervanger, waarbij de kwaliteit van het beton niets minder is dan traditioneel geproduceerd beton. We werkten hier al een tijdje mee, maar altijd voor laagwaardige producten, zoals fietspaden of een bankje in het park. Het gebrek aan bewijs en certificering zorgde er vaak voor dat opdrachtgevers het toch niet aandurfden om ervoor te kiezen. Dankzij deze opdracht voor de Floriade kregen we de kans om er ook constructief beton mee te maken en te bewijzen dat het écht kan. Dit zijn namelijk bruggen waar vrachtwagens overheen rijden. Inmiddels is alles gecertificeerd en kunnen we de bruggen laten zien en beton produceren conform de certificaten. De reacties zijn erg positief en het heeft echt de nieuwsgierigheid gewekt. Vanuit de markt wordt er regelmatig informatie ingewonnen over geopolymeerbeton. Ook vanuit de sector zien we die waardering terug. We zijn onlangs als derde geëindigd bij de landelijke Betonprijs 2021 in de categorie duurzame bouw. Een resultaat om trots op te zijn!’

 

Meer weten over Theo Pouw Groep?
Bekijk de website via www.theopouw.nl

 

OntwikkelingenBouw & VastgoedGrond- weg- en waterbouwLekstroomLopikerwaardUtrecht