fbpx
Zoeken
Onze Uitgevers
Rosanne Zijerveld-Bader
Nick van Baaren
Max Brandt

Jan Henk van der Velden is sinds augustus 2017 directeur-bestuurder van stichting Utrecht Science Park. Het Utrecht Science Park is met meer dan 28.000 werknemers (en meer dan 55.000 studenten) het grootste sciencepark van Nederland.

0610414847

janhenk.vandervelden@utrechtsciencepark.nl

Werkgelegenheid

11 juli 2023 | 2 minuten lezen

Het belang van werkgelegenheid lijkt er in maatschappelijke discussies soms weinig toe te doen. Door de huidige tekorten op de arbeidsmarkt, lijkt werkgelegenheid weinig prioriteit te hebben. Toch is het van groot belang dat politiek en beleidsmakers blijven inzetten op een gezonde economie die ook over vijf of tien jaar, of zelfs langer, nog kan concurreren met economieën als die van China, India en andere opkomende landen.

Onze hoogwaardige kenniseconomie van Gezondheid, Life Sciences, Duurzaamheid, IT en Artificial Intelligence, biedt een uitstekende basis om deze concurrentie te kunnen blijven aangaan. Regio Utrecht, die recent uit meer dan 230 regio’s tot de meest competitieve regio van Europa is uitgeroepen, heeft dus een goede uitgangspositie. Onze kenniseconomie met onze jonge, talentvolle beroepsbevolking was bij deze nummer één-notering van doorslaggevend belang. Natuurlijk is daarbij ook het Utrecht Science Park met inmiddels 30.000 werknemers en 55.000 studenten van cruciale betekenis.

Deze aantallen studenten zorgen ervoor dat de kennisinstellingen Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht alleen al vanuit het Utrecht Science Park jaarlijks meer dan 12.000 nieuwe werknemers voor de arbeidsmarkt “afleveren”. Als je dan ook nog bedenkt dat maar liefst tachtig procent van de studenten graag in onze regio wil blijven wonen en werken, zal de talentvolle beroepsbevolking alleen maar verder groeien.

‘Mooi is dat de partners in de regio Utrecht er steeds beter in slagen gezamenlijk de meerwaarde van onze regio onder de aandacht te brengen’

En vergeet daarbij niet dat van veel bedrijven en instellingen op het Utrecht Science Park dertig tot veertig procent van de medewerkers een mbo-opleiding heeft. Mensen die met hun praktische opleiding onmisbaar zijn. Niet voor niets concludeerden B&W van de gemeente Utrecht in het coalitieakkoord dat het Utrecht Science Park de banenmotor is van de regio, voor mbo, hbo en wo.

Om de kansen van onze regio te benutten is er wel een aantal grote uitdagingen, zoals de bereikbaarheid, voldoende woningen en ook voldoende huisvestingsmogelijkheden voor de bedrijven en kennisinstellingen die het ecosysteem van het Utrecht Science Park en de regio kunnen versterken. Natuurlijk moeten deze grote uitdagingen niet alleen in de regio maar ook vanuit Den Haag en Brussel worden aangepakt. Mooi is dat de partners in de regio Utrecht er steeds beter in slagen gezamenlijk de meerwaarde van onze regio onder de aandacht te brengen, maar ook positief is dat de grote partners op het Utrecht Science Park, provincie en omliggende gemeenten steeds beter samenwerken om de gezamenlijke ambities te verwezenlijken.

Het belang voor de toekomst van een gezonde economie en bijbehorende werkgelegenheid kan daarbij niet voldoende worden benadrukt.

InterviewDienstverleningOnderwijs & CultuurOnderwijsinstellingUtrecht